Belfast (AL)

Manhua - Ta Là Phế Vật

Ta Là Phế Vật

unknown
TruyenSieuHay

Ongoing

Summary

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chương 86 673 4 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 399 4 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 853 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 457 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 776 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 919 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 961 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 chap 79 1023 08/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 730 06/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 1016 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 1112 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 1122 28/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 1181 26/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 1248 24/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1137 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 1106 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 1295 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 1363 19/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 1421 18/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 chap 67 1279 17/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 1576 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 1213 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 1393 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 1928 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 1810 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1585 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 chap 60 1508 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 1738 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1622 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1322 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1741 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 chap 55 1745 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 1962 17/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1848 16/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 2033 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 2001 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 2135 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chapter 49 1950 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 chap 48 1989 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 chap 47 1748 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 chap 46 1874 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 chap 45 2372 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 2260 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 2315 06/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 2360 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 2362 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 2162 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 2334 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 2215 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 2811 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 2757 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 2618 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 chap 34 2891 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 chap 33 2544 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 chap 32 2576 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 3040 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 2728 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 2645 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 2483 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 2903 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2694 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2930 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 3193 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 3013 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 3084 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 2860 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 3097 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 3183 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 3013 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 chap 17 3015 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 3079 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 3421 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 chap 14 3230 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 chap 13 3277 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 3282 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 3609 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 3383 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 chap 9 3447 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 chap 8 3594 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 3891 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 4274 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 chap 5 4196 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 4076 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 4039 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 4100 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 5001 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Ta Là Phế Vật Manga chapter 1, Manga Ta Là Phế Vật chương 1, Ta Là Phế Vật 1, Ta Là Phế Vật manga 1 , Ta Là Phế Vật 1 tiếng việt, Ta Là Phế Vật chap 1 tiếng việt, Ta Là Phế Vật chapter 1 tieng viet, Ta Là Phế Vật chương 1 tieng viet

Manhua - Ta Là Phế Vật - Chapter 1 - Chương 1

Loading...

Image loading...

Loading...
Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manhua - End Chap 1 - Chương 1 - Ta Là Phế Vật - đón đọc Ta Là Phế Vật sớm nhất tại otakusan.net

Manhua Ta Là Phế Vật chương 1 , Ta Là Phế Vật Manga chapter 1, Manga Ta Là Phế Vật chương 1, Ta Là Phế Vật 1, Ta Là Phế Vật manga 1 , Ta Là Phế Vật 1 tiếng việt, Ta Là Phế Vật chap 1 tiếng việt, Ta Là Phế Vật chapter 1 tieng viet, Ta Là Phế Vật chương 1 tieng viet

Error