Merry Christmas

Manga - I am a Hero

I am a Hero

Hanazawa kengo

Ongoing

Giới Thiệu

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
205 Chap 205 220 cách đây 1 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
204 Chap 204 305 cách đây 2 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
203 Chương 203 242 cách đây 3 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
202 Chương 202 314 cách đây 4 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
201 Chương 201 540 cách đây 7 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
200 Chap 200 577 06/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
199 Chapter 199 701 25/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
198 Chương 198 652 25/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
197 Chương 197 904 09/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
196 Chương 196 509 08/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
195 Chap 195 625 07/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
194 Chương 194 423 06/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
193 Chap 193 680 05/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
192 Chap 192 680 31/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
191 Chap 191 572 31/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
190 Chương 190 614 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
189 Chap 189 468 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
188 Chương 188 592 21/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
187 Chap 187 764 10/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
186 Chương 186 746 07/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
185 chap 185 744 30/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
184 chap 184 472 30/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
183 chap 183 422 30/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
182 Chương 182 918 23/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
181 Chương 181 873 20/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
180 Chương 180 794 14/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
179 chap 179 759 06/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
178 Chương 178 449 04/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
177 chap 177 621 27/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
176 Chương 176 849 25/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
175 Chương 175 1089 20/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
174 chap 174 974 16/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
173 Chapter 173 809 14/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
172 Chương 172 841 12/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
171 chap 171 1542 10/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
170 Chapter 170 1155 08/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
169 Chương 169 1594 07/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
168 Chương 168 1034 06/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
167 chap 167 999 05/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
166 Chương 166 945 04/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
165 chap 165 1044 03/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
164 Chương 164 1009 02/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
163 Chương 163 1208 01/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
162 Chương 162 993 31/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
161 Chương 161 914 30/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
160 chap 160 996 29/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
159 chap 159 1025 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
158 Chương 158 1028 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
157 Chương 157 1070 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
156 Chương 156 1139 25/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
155 Chương 155 991 24/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
154 Chương 154 887 22/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
153 Chương 153 1104 09/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
152 chap 152 1221 04/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
151 chap 151 1207 29/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
150 chap 150 1314 20/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
149 Chương 149 1250 18/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
148 Chương 148 1079 17/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
147 Chương 147 1290 15/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
146 Chương 146 1270 13/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
145 Chương 145 933 11/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
144 Chương 144 1008 11/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
143 Chương 143 1089 11/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
142 Chương 142 1501 11/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
141 chap 141 1416 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
140 chap 140 1329 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
139 chap 139 985 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
138 chap 138 1002 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
137 chap 137 881 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
136 chap 136 813 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
135 chap 135 1554 02/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
134 chap 134 1503 02/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
133 chap 133 1233 01/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
132 chap 132 1144 01/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
131 chap 131 1446 31/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
130 chap 130 1453 30/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
129 chap 129 1136 30/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
128 Chương 128 1335 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
127 Chapter 127 1312 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
126 Chương 126 974 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
125 Chương 125 1088 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
124 Chương 124 837 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
123 Chương 123 727 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
122 Chương 122 1178 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
121 Chương 121 968 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
120 Chương 120 1082 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
119 Chương 119 931 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
118 Chương 118 1066 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
117 Chương 117 799 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
116 Chương 116 787 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
115 Chương 115 749 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
114 Chương 114 822 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
113 Chương 113 810 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
112 Chương 112 1017 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
111 Chương 111 1858 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
110 Chương 110 2967 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
109 Chương 109 2687 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
108 Chương 108 2673 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
107 Chương 107 2951 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
106 Chương 106 2319 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
105 Chương 105 771 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
104 Chương 104 677 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
103 Chương 103 754 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
102 Chương 102 600 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
101 Chương 101 645 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
100 Chương 100 758 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
99 Chương 099 762 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
98 Chương 098 780 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
97 Chương 097 709 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
96 Chương 096 721 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
95 Chương 095 593 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
94 Chương 094 525 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
93 Chương 093 537 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
92 Chương 092 616 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
91 Chương 091 655 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
90 Chương 090 593 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
89 Chương 089 587 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
88 Chương 088 446 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 087 414 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
86 Chương 086 389 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
85 Chương 085 382 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
84 Chương 084 406 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
83 Chương 083 342 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
82 Chương 082 349 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
81 Chương 081 376 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
80 Chương 080 406 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
79 Chương 079 293 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
78 Chương 078 434 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chương 077 345 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chương 076 330 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 075 359 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chương 074 226 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chương 073 204 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chương 072 207 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chương 071 255 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 070 211 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chương 069 182 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 068 191 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 067 145 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 Chương 066 128 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 Chương 065 138 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 064 113 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 063 117 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chương 062 103 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 061 172 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 060 501 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chương 059 65 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chương 058 68 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chương 057 26 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chương 056 61 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chương 055 116 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chương 054 158 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chương 053 99 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chương 052 81 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chương 051 98 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chương 050 172 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chương 049 136 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chương 048 77 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chương 047 80 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 Chương 046 81 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chương 045 180 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 Chương 044 40 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chương 043 85 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chương 042 44 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chương 041 121 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chương 040 166 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chương 039 67 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chương 038 56 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Chương 037 63 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Chương 036 46 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chương 035 125 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chương 034 591 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chương 033 104 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chương 032 133 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chương 031 154 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chương 030 186 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chương 029 81 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chương 028 873 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chương 027 182 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chương 026 99 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chương 025 237 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chương 024 337 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Chương 023 132 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Chương 022 172 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Chương 021 139 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Chương 020 359 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Chương 019 110 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Chương 018 182 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Chương 017 221 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 Chương 016 344 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 Chương 015 396 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 Chương 014 363 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Chương 013 748 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
12 Chương 012 1080 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 Chương 011 1570 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Chương 010 1308 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Chương 009 1540 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chương 008 1379 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chương 007 1718 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chương 006 2490 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chương 005 2794 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chương 004 2845 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Chương 003 3049 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Chương 002 3620 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Chương 001 4478 29/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

I am a Hero Manga chapter 200, Manga I am a Hero chương 200, I am a Hero 200, I am a Hero manga 200 , I am a Hero 200 tiếng việt, I am a Hero chap 200 tiếng việt, I am a Hero chapter 200 tieng viet, I am a Hero chương 200 tieng viet

Manga - I am a Hero - Chapter 200 - Chap 200

Loading...

Image loading...

Loading...
like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manga - End Chap 200 - Chap 200 - I am a Hero - đón đọc I am a Hero sớm nhất tại otakusan.net

Manga I am a Hero chương 200 , I am a Hero Manga chapter 200, Manga I am a Hero chương 200, I am a Hero 200, I am a Hero manga 200 , I am a Hero 200 tiếng việt, I am a Hero chap 200 tiếng việt, I am a Hero chapter 200 tieng viet, I am a Hero chương 200 tieng viet

Báo lỗi