Rem

Manhua - Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

unknown
A3manga

Ongoing

Summary

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 569 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 433 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 468 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 248 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 482 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 548 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chapter 72 464 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chapter 71 368 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 626 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chapter 69 523 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 722 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 477 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 691 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 493 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 614 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 638 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chapter 62 527 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 613 21/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 661 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 623 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 724 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 694 17/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 729 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 655 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 616 15/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chapter 53 606 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 707 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 783 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 636 11/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 615 10/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chapter 48 686 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 683 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 743 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 648 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 716 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 657 04/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 693 03/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 670 02/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 670 01/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 661 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 781 30/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 752 29/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 598 29/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 894 27/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 960 26/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 852 25/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 965 24/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 1014 23/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 1054 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 839 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 775 20/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 912 19/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 1031 18/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chapter 25 1057 17/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 1163 16/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 1295 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 1339 14/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 1207 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 020 1209 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 019 1238 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 1258 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 1310 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 1358 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 1355 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 1341 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 1296 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 1275 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 1293 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 1328 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 1287 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 1309 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 1345 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 1372 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 1338 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 1449 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 1521 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 1625 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 2670 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Thực Sắc Đại Lục Manga chapter 78, Manga Thực Sắc Đại Lục chương 78, Thực Sắc Đại Lục 78, Thực Sắc Đại Lục manga 78 , Thực Sắc Đại Lục 78 tiếng việt, Thực Sắc Đại Lục chap 78 tiếng việt, Thực Sắc Đại Lục chapter 78 tieng viet, Thực Sắc Đại Lục chương 78 tieng viet

Manhua - Thực Sắc Đại Lục - Chapter 78 - Chương 78

Loading...

Image loading...

Loading...
Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manhua - End Chap 78 - Chương 78 - Thực Sắc Đại Lục - đón đọc Thực Sắc Đại Lục sớm nhất tại otakusan.net

Manhua Thực Sắc Đại Lục chương 78 , Thực Sắc Đại Lục Manga chapter 78, Manga Thực Sắc Đại Lục chương 78, Thực Sắc Đại Lục 78, Thực Sắc Đại Lục manga 78 , Thực Sắc Đại Lục 78 tiếng việt, Thực Sắc Đại Lục chap 78 tiếng việt, Thực Sắc Đại Lục chapter 78 tieng viet, Thực Sắc Đại Lục chương 78 tieng viet

Error