Shielder

Manga - Miền đất hứa

約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland

Kaiu Shirai
Mega Team

2014

Ongoing

Giới Thiệu

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
109 Chapter 109 1053 cách đây 5 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
108 Chapter 108 1455 07/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
107 Chapter 107 2067 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
106 Chapter 106 1236 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
104 Chương 104 2516 19/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
103 Chapter 103 2332 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
102 Chapter 102 1366 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
101 Chapter 101 2235 12/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
100 Chapter 100 1238 12/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
99 Chapter 99 2481 06/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
98 Chapter 98 2190 01/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
97 Chương 97 2453 28/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
96 Chương 96 1609 28/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
95 Chapter 95 3209 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
94 Chapter 94 2009 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
93 Chapter 93 2192 24/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
92 Chương 92 2334 23/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
91 Chapter 91 2518 10/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
90 Chương 90 1930 07/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
89 Chương 89 3268 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
88 Chương 88 2895 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 87 2015 04/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
86 Chương 86 2231 22/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
85 Chương 85 2103 12/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
84 Chương 84 1567 11/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
83 Chương 83 2031 11/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
82 Chương 82 5024 18/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
81 Chương 81 4942 13/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
80 Chương 80 4254 12/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
79 Chương 79 4763 01/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
78 Chương 78 3490 29/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chương 77 5045 20/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 4436 19/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 75 5199 08/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chapter 74 4422 06/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chương 73 4607 02/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chapter 72 4620 01/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chương 71 5094 19/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 70 5028 17/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chương 69 5084 05/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 68 5061 05/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 67 5122 01/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 Chương 66 5154 24/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 Chương 65 5026 23/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 5041 20/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 63 5016 18/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chương 62 5099 08/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 61 5061 07/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 5032 07/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5072 27/12/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chapter 58: Quyết định 4993 07/12/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 4827 19/11/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chapter 56 5121 07/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chapter 55 4931 04/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chapter 54 4126 04/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chapter 53 4693 09/09/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chapter 52 4640 01/09/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chapter 51 4353 22/08/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chapter 50 4778 22/08/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chapter 49 4471 31/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chapter 48: 2 thế giới 4897 24/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5088 20/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 4866 13/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chapter 45 4473 11/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 Chap 44 4597 28/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chap 43 5005 26/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chap 42 5022 16/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chap 41 4993 13/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chap 40 4835 13/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chap 39 5028 07/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chap 38 5127 19/05/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Trốn thoát 5172 13/05/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36.5 Chap 36.5 4972 28/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Hành Quyết p.5 5206 27/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35.5 Chap 35.5 4647 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chap 35 5069 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chap 34 5060 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chap 33 5066 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chap 32 5016 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chap 31 5009 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chap 30 5002 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chap 29 4758 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chap 28 5014 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chap 27 5036 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26.5 Chap 26.5 3935 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chap 26 4953 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chap 25 4993 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chap 24 5048 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Trừ khử 5095 10/02/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Mồi nhử 5058 10/02/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Cảm bẫy hiện hữu 5115 27/01/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20.5 Extra 1 4400 01/01/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Liên thủ 5059 28/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Bại lộ 5060 25/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5022 22/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5034 19/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5082 15/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 Cậu đừng hòng 5024 15/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 Con bài tẩy 5107 13/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Nội gián - phần 3 5101 01/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
12 Nội Gián - phần 2 5131 29/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 Nội gián - phần 1 5398 25/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Điều khiển 5154 25/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Cùng chơi đuổi bắt 5164 17/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chap 8 5222 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chap 7 5240 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chap 6 5155 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chap 5 5231 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chap 4 5277 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Người phụ nữ sắt đá 5287 26/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Lối thoát 5318 24/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Cô nhi viện 5477 24/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

Miền đất hứa Manga chapter 108, Manga Miền đất hứa chương 108, Miền đất hứa 108, Miền đất hứa manga 108 , Miền đất hứa 108 tiếng việt, Miền đất hứa chap 108 tiếng việt, Miền đất hứa chapter 108 tieng viet, Miền đất hứa chương 108 tieng viet

Manga - Miền đất hứa - Chapter 108 - Chapter 108

Loading...

Image loading...

Loading...
like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manga - End Chap 108 - Chapter 108 - Miền đất hứa - đón đọc Miền đất hứa sớm nhất tại otakusan.net

Manga Miền đất hứa chương 108 , Miền đất hứa Manga chapter 108, Manga Miền đất hứa chương 108, Miền đất hứa 108, Miền đất hứa manga 108 , Miền đất hứa 108 tiếng việt, Miền đất hứa chap 108 tiếng việt, Miền đất hứa chapter 108 tieng viet, Miền đất hứa chương 108 tieng viet

Báo lỗi