Goblin Slayer

Manhua - Anh hùng ? ta không làm lâu rồi

Hero? I Quit A Long Time Ago

hai luo

Unknown

Ongoing

Summary

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
112 Chương 112 2486 7 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 2872 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 3124 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 2918 27/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 3062 24/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
107 chap 107 4197 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 4405 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 4780 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chapter 104 3501 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 chap 103 3385 17/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102 chap 102 3649 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 3702 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100 chap 100 3025 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 99 3429 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 98 2956 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 3338 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 3471 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 3404 06/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 3340 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chapter 93 3146 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 3192 03/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 3493 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 3756 01/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 3767 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 3561 30/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 612 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 3434 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 3743 28/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 3789 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 3651 26/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 4295 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chapter 82 3869 24/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chapter 81 3744 23/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 4106 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 3842 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 3854 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 3820 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 3990 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 4083 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 3564 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 3649 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 3539 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chapter 71 3691 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 4129 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 2952 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 3432 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 657 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 3292 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 chap 66 3785 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 chap 65 3122 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 1392 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 2322 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 667 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 3560 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 3717 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 3944 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 3841 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 628 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chapter 59 4080 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 4308 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 4613 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chapter 56 4696 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 4312 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 686 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chapter 54 4519 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 4465 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chapter 52 4607 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 4421 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 4789 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 4452 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 4733 21/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chapter 47 4322 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 chap 46 4330 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 4357 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 chap 44 4731 17/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 5075 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 4343 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 4516 15/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 4749 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 4699 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 4986 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 964 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 5186 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 4346 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 4228 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 3933 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 4374 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 3842 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 4089 04/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 4959 03/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 5190 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chapter 28 2342 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chapter 27 1695 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chapter 26 1650 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chapter 25 1667 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chapter 24 1570 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 1493 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chapter 22 1679 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 1735 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 1778 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chapter 19 1672 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 1724 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 5071 21/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 chap 16 5033 20/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 chap 15 4611 19/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 chap 14 5100 18/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 5168 17/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 chap 11 5274 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 5309 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 5245 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 5251 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 5248 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 5241 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 5255 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 5245 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 5332 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 5462 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 6043 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Anh hùng ? ta không làm lâu rồi Manga chapter 100, Manga Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chương 100, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi 100, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi manga 100 , Anh hùng ? ta không làm lâu rồi 100 tiếng việt, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chap 100 tiếng việt, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chapter 100 tieng viet, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chương 100 tieng viet

Manhua - Anh hùng ? ta không làm lâu rồi - Chapter 100 - chap 100

Loading...

Image loading...

Loading...
Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manhua - End Chap 100 - chap 100 - Anh hùng ? ta không làm lâu rồi - đón đọc Anh hùng ? ta không làm lâu rồi sớm nhất tại otakusan.net

Manhua Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chương 100 , Anh hùng ? ta không làm lâu rồi Manga chapter 100, Manga Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chương 100, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi 100, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi manga 100 , Anh hùng ? ta không làm lâu rồi 100 tiếng việt, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chap 100 tiếng việt, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chapter 100 tieng viet, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi chương 100 tieng viet

Error