Satellizer el Bridget

Manhua - Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

HamTruyen

Ongoing

Summary

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.

.........

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
122 Chương 122 662 4 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chương 121 875 7 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 782 17/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 1024 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chương 118 1161 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chương 117 1404 27/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 1078 25/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chương 115 1375 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chương 114 1654 18/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chương 113 1456 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 1105 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 1118 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 1229 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 947 20/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 1159 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
107 chap 107 1298 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chapter 106 1402 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 1198 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 1135 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 1345 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 1056 26/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 1568 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 1366 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 99 1092 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 98 929 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 1186 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 1221 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 1219 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 1191 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 1424 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 1142 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 1431 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 1376 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 1481 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 1516 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 965 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 1432 30/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 1593 24/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 1406 23/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 1562 12/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 1763 05/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 chap 81 1691 28/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 080 1537 25/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 1766 21/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 1937 18/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chapter 77 1763 15/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chapter 76 1616 16/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 075 1736 12/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 74 1758 06/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chapter 73 1837 05/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1787 28/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 2073 25/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 2149 23/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 069 2083 18/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 2052 17/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chapter 67 2029 10/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 066 2386 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 chap 65 2148 04/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 2241 01/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 chap 63 2139 29/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 2615 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1835 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 1733 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 1776 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1713 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1823 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1655 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 1710 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 1689 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1788 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 1692 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 1766 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 1783 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 1711 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 1691 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 1743 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 1989 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 1889 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 1919 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 1928 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 1932 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 1848 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 1798 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 1808 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 1784 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 1743 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 1780 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 1729 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 1739 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 1819 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 1748 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 1695 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 1924 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 1857 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 1708 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 1647 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 1715 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 1733 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 1724 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 1680 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 1721 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 1700 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 1698 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 1725 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 1746 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 1827 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 1869 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 1934 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 1906 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 1825 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 1800 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 1901 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 1933 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 1989 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 1904 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 1923 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 1963 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 2050 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 2116 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 2303 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 2471 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 3616 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Nguyên Tôn Manga chapter 107, Manga Nguyên Tôn chương 107, Nguyên Tôn 107, Nguyên Tôn manga 107 , Nguyên Tôn 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chap 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chapter 107 tieng viet, Nguyên Tôn chương 107 tieng viet

Manhua - Nguyên Tôn - Chapter 107 - chap 107

Loading...

Image loading...

Loading...
Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manhua - End Chap 107 - chap 107 - Nguyên Tôn - đón đọc Nguyên Tôn sớm nhất tại otakusan.net

Manhua Nguyên Tôn chương 107 , Nguyên Tôn Manga chapter 107, Manga Nguyên Tôn chương 107, Nguyên Tôn 107, Nguyên Tôn manga 107 , Nguyên Tôn 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chap 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chapter 107 tieng viet, Nguyên Tôn chương 107 tieng viet

Error