Ereshkigal (FO)

Manhua - Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

HamTruyen

Ongoing

Giới Thiệu

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.

.........

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
107 chap 107 744 cách đây 6 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
106 Chapter 106 930 cách đây 7 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
105 Chương 105 782 04/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
104 Chương 104 740 02/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
103 Chương 103 974 29/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
102 Chương 102 691 26/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
101 Chương 101 1239 21/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
100 Chương 100 981 18/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
99 Chương 99 748 12/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
98 Chương 98 579 11/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
97 Chương 97 852 05/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
96 Chương 96 852 04/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
95 Chương 95 885 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
94 Chương 94 870 28/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
93 Chương 93 1079 20/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
92 Chương 92 843 19/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
91 Chương 91 1143 14/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
90 Chương 90 1061 13/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
89 Chương 89 1151 07/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
88 Chương 88 1230 31/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 87 673 31/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
86 Chương 86 1148 30/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
85 Chương 85 1318 24/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
84 Chương 84 1174 23/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
83 Chương 83 1283 12/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
82 Chương 82 1472 05/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
81 chap 81 1434 28/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
80 Chương 080 1268 25/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
79 Chương 79 1482 21/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
78 Chương 78 1616 18/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chapter 77 1426 15/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chapter 76 1340 16/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 075 1439 12/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chương 74 1481 06/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chapter 73 1539 05/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chương 72 1494 28/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chương 71 1747 25/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 70 1875 23/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chương 069 1766 18/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 68 1736 17/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chapter 67 1711 10/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 Chương 066 2052 07/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 chap 65 1800 04/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 1927 01/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 chap 63 1864 29/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chương 62 2313 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 61 1506 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 1394 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chương 59 1429 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chương 58 1392 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chương 57 1480 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chương 56 1342 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chương 55 1393 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chương 54 1379 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chương 53 1424 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chương 52 1387 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chương 51 1449 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chương 50 1474 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chương 49 1383 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chương 48 1376 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chương 47 1439 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 Chương 46 1629 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chương 45 1541 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 Chương 44 1576 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chương 43 1606 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chương 42 1597 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chương 41 1509 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chương 40 1453 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chương 39 1521 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chương 38 1484 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Chương 37 1429 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Chương 36 1481 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chương 35 1438 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chương 34 1435 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chương 33 1510 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chương 32 1447 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chương 31 1385 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chương 30 1633 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chương 29 1572 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chương 28 1397 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chương 27 1373 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chương 26 1431 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chương 25 1445 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chương 24 1430 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Chương 23 1406 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Chương 22 1430 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Chương 21 1410 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Chương 20 1412 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Chương 19 1443 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Chương 18 1443 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Chương 17 1536 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 Chương 16 1579 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 Chương 15 1577 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 Chương 14 1586 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Chương 13 1479 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
12 Chương 12 1443 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 Chương 11 1546 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Chương 10 1610 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Chương 9 1657 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chương 8 1587 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chương 7 1606 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chương 6 1642 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chương 5 1731 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chương 4 1762 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Chương 3 1798 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Chương 2 1959 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Chương 1 2915 27/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

Nguyên Tôn Manga chapter 107, Manga Nguyên Tôn chương 107, Nguyên Tôn 107, Nguyên Tôn manga 107 , Nguyên Tôn 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chap 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chapter 107 tieng viet, Nguyên Tôn chương 107 tieng viet

Manhua - Nguyên Tôn - Chapter 107 - chap 107

Loading...

Image loading...

Loading...
like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manhua - End Chap 107 - chap 107 - Nguyên Tôn - đón đọc Nguyên Tôn sớm nhất tại otakusan.net

Manhua Nguyên Tôn chương 107 , Nguyên Tôn Manga chapter 107, Manga Nguyên Tôn chương 107, Nguyên Tôn 107, Nguyên Tôn manga 107 , Nguyên Tôn 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chap 107 tiếng việt, Nguyên Tôn chapter 107 tieng viet, Nguyên Tôn chương 107 tieng viet

Báo lỗi