Ereshkigal (FO)

Manhwa - Sweet Home

Sweet Home

unknown
Mega Team

Ongoing

Summary

Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 1208 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 763 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 1097 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chapter 41 1676 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 1294 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chapter 39 1106 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chapter 38 1853 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chapter 37 1001 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chapter 36 1786 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 2543 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chapter 33 2444 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 2442 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 2218 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 1949 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 1889 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 2306 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2367 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2402 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 2706 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 3141 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 3761 02/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 3451 24/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 3869 14/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 3790 11/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 4511 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 4075 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 3836 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 3884 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 3931 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 3942 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 4022 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 4172 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 4164 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 4073 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 4532 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 4537 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 4574 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 4725 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 4896 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 5021 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 5064 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 5149 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
0 Chapter 0 5028 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Sweet Home Manga chapter 34, Manga Sweet Home chương 34, Sweet Home 34, Sweet Home manga 34 , Sweet Home 34 tiếng việt, Sweet Home chap 34 tiếng việt, Sweet Home chapter 34 tieng viet, Sweet Home chương 34 tieng viet

Manhwa - Sweet Home - Chapter 34 - Chương 34

Loading...

Image loading...

Loading...
Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manhwa - End Chap 34 - Chương 34 - Sweet Home - đón đọc Sweet Home sớm nhất tại otakusan.net

Manhwa Sweet Home chương 34 , Sweet Home Manga chapter 34, Manga Sweet Home chương 34, Sweet Home 34, Sweet Home manga 34 , Sweet Home 34 tiếng việt, Sweet Home chap 34 tiếng việt, Sweet Home chapter 34 tieng viet, Sweet Home chương 34 tieng viet

Error