Belfast (AL)

Manga - Miền đất hứa

約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland

Kaiu Shirai
Mega Team

2014

Ongoing

Giới Thiệu

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
109 Chapter 109 836 cách đây 1 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
108 Chapter 108 1368 cách đây 4 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
107 Chapter 107 2022 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
106 Chapter 106 1193 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
104 Chương 104 2487 19/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
103 Chapter 103 2281 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
102 Chapter 102 1341 28/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
101 Chapter 101 2208 12/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
100 Chapter 100 1219 12/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
99 Chapter 99 2470 06/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
98 Chapter 98 2174 01/09/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
97 Chương 97 2435 28/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
96 Chương 96 1594 28/08/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
95 Chapter 95 3193 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
94 Chapter 94 1992 28/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
93 Chapter 93 2179 24/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
92 Chương 92 2320 23/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
91 Chapter 91 2503 10/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
90 Chương 90 1913 07/07/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
89 Chương 89 3256 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
88 Chương 88 2875 05/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 87 1995 04/06/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
86 Chương 86 2216 22/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
85 Chương 85 2086 12/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
84 Chương 84 1550 11/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
83 Chương 83 2013 11/05/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
82 Chương 82 5022 18/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
81 Chương 81 4929 13/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
80 Chương 80 4234 12/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
79 Chương 79 4746 01/04/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
78 Chương 78 3475 29/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chương 77 5043 20/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 4423 19/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 75 5197 08/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chapter 74 4404 06/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chương 73 4587 02/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chapter 72 4602 01/03/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chương 71 5092 19/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 70 5026 17/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chương 69 5082 05/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 68 5059 05/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 67 5122 01/02/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 Chương 66 5154 24/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 Chương 65 5026 23/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 5041 20/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 63 5016 18/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chương 62 5099 08/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 61 5061 07/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 5032 07/01/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5072 27/12/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chapter 58: Quyết định 4993 07/12/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 4827 19/11/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chapter 56 5121 07/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chapter 55 4931 04/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chapter 54 4126 04/10/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chapter 53 4693 09/09/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chapter 52 4640 01/09/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chapter 51 4353 22/08/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chapter 50 4778 22/08/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chapter 49 4471 31/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chapter 48: 2 thế giới 4897 24/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5088 20/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 4866 13/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chapter 45 4473 11/07/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 Chap 44 4597 28/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chap 43 5005 26/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chap 42 5022 16/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chap 41 4993 13/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chap 40 4835 13/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chap 39 5028 07/06/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chap 38 5127 19/05/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Trốn thoát 5170 13/05/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36.5 Chap 36.5 4961 28/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Hành Quyết p.5 5204 27/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35.5 Chap 35.5 4633 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chap 35 5067 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chap 34 5058 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chap 33 5064 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chap 32 5014 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chap 31 5009 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chap 30 4984 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chap 29 4747 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chap 28 5012 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chap 27 5034 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26.5 Chap 26.5 3903 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chap 26 4939 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chap 25 4975 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chap 24 5046 23/04/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Trừ khử 5093 10/02/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Mồi nhử 5056 10/02/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Cảm bẫy hiện hữu 5113 27/01/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20.5 Extra 1 4388 01/01/2017 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Liên thủ 5057 28/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Bại lộ 5056 25/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5020 22/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5032 19/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5080 15/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 Cậu đừng hòng 5020 15/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 Con bài tẩy 5107 13/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Nội gián - phần 3 5101 01/12/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
12 Nội Gián - phần 2 5131 29/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 Nội gián - phần 1 5398 25/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Điều khiển 5154 25/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Cùng chơi đuổi bắt 5164 17/11/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chap 8 5222 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chap 7 5240 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chap 6 5155 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chap 5 5229 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chap 4 5275 22/10/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Người phụ nữ sắt đá 5287 26/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Lối thoát 5318 24/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Cô nhi viện 5477 24/09/2016 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

Miền đất hứa Manga chapter 1, Manga Miền đất hứa chương 1, Miền đất hứa 1, Miền đất hứa manga 1 , Miền đất hứa 1 tiếng việt, Miền đất hứa chap 1 tiếng việt, Miền đất hứa chapter 1 tieng viet, Miền đất hứa chương 1 tieng viet

Manga - Miền đất hứa - Chapter 1 - Cô nhi viện

Loading...

Image loading...

Loading...
like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manga - End Chap 1 - Cô nhi viện - Miền đất hứa - đón đọc Miền đất hứa sớm nhất tại otakusan.net

Manga Miền đất hứa chương 1 , Miền đất hứa Manga chapter 1, Manga Miền đất hứa chương 1, Miền đất hứa 1, Miền đất hứa manga 1 , Miền đất hứa 1 tiếng việt, Miền đất hứa chap 1 tiếng việt, Miền đất hứa chapter 1 tieng viet, Miền đất hứa chương 1 tieng viet

Báo lỗi