Belfast (AL)

Để vào trang của nhóm và quản lý nhóm

Để vào trang của nhóm dịch thì nhấm vào tên mình góc trên bên phải và chọn tên của nhóm dịch mình

Nếu bạn chưa tạo nhóm dịch thì Nhấn vào nút "Đăng Truyên" và đăng bài đầu tiên. hệ thống sẽ tạo nhóm dịch cho bạn. nếu nhóm bạn đã có trên Page nhưng bạn chưa vào trong nhóm thì vui lòng liên hệ admin page fb / otakusanc

Để đăng truyện nhấn vào "Thêm Mới Project"

hoặc nút "Đăng Truyện" ở ngoài trang chủ

Nhấn vào nút hình bút chì để Edit truyện hoặc nhấn vào dấu cộng để thêm chương mới cho truyện

sẽ có thêm vài chức năng khác nằm trong nút "...".

xem hướng dẫn upload Manga chapter tại Here
xem hướng dẫn Thêm Novel chapter tại Đây