Karen Tendou (G)

trang quản lý nhóm

để vào trang quản lý team nhấn vào nút "Team Setting"

Menu bên trái để chỉ những chức năng bạn có thể thây đổi

Bạn có thể thay đổi "thông tin nhóm dịch", "Thay đổi giao diện của team page", "thay đổi cách hiện thị truyện"

Để có thể thêm hoặc bớt thành viên của nhóm. bạn có thể vào team manage

xem hướng dẫn upload Manga chapter tại Here
xem hướng dẫn Thêm Novel chapter tại Đây