Otaku Sanctuary

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON

奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved

mino

kazutake hazano

SONATA NO KOE

Ongoing

Giới Thiệu

Seto Yu là một cậu bé mười hai tuổi. Cậu là một kẻ túng quẫn, suốt cuộc đời liên tục bị cướp đoạt. Cha của cậu thì nợ một khoản lớn. Nhưng một ngày, cậu bị đưa tới một thế giới khác. Liệu cậu có tiếp tục bị cướp?

Nguồn : int.main.0504

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action

Volume 4

Tập 04

121 Chương 121 1674 03/12/2018 Sửa Thông tin
120 Chương 120 5918 02/07/2018 Sửa Thông tin
119 Chương 119 5043 02/07/2018 Sửa Thông tin
118 Chương 118 5125 30/06/2018 Sửa Thông tin
117 Chương 117 5121 29/06/2018 Sửa Thông tin
116 Chương 116 5114 27/06/2018 Sửa Thông tin
115 Chương 115 5074 27/06/2018 Sửa Thông tin
114 Chương 114 5069 26/06/2018 Sửa Thông tin
113 Chương 113 5058 25/06/2018 Sửa Thông tin
112 Chương 112 5053 25/06/2018 Sửa Thông tin
111 Chương 111 5085 24/06/2018 Sửa Thông tin
110 Chương 110 5124 23/06/2018 Sửa Thông tin
109 Chương 109 5154 22/06/2018 Sửa Thông tin
108 Chương 108 2731 22/06/2018 Sửa Thông tin
107 Chương 107 3308 22/06/2018 Sửa Thông tin
106 Chương 106 3071 20/06/2018 Sửa Thông tin
105 Chương 105 4005 19/06/2018 Sửa Thông tin
104 Chương 104 3724 18/06/2018 Sửa Thông tin
103 Chương 103 3951 17/06/2018 Sửa Thông tin
102 Chương 102 4382 16/06/2018 Sửa Thông tin
101 Chương 101 3912 16/06/2018 Sửa Thông tin
100 Chương 100 4561 15/06/2018 Sửa Thông tin
99 Chương 99 4985 14/06/2018 Sửa Thông tin
98 Chương 98 5029 13/06/2018 Sửa Thông tin
97 Chương 97 4863 12/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 3

Tập 03

96 Chương 96 5197 11/06/2018 Sửa Thông tin
95 Chương 95 5147 10/06/2018 Sửa Thông tin
94 Chương 94 5161 09/06/2018 Sửa Thông tin
93 Chương 93 3954 09/06/2018 Sửa Thông tin
92 Chương 92 4126 08/06/2018 Sửa Thông tin
91 Chương 91 4262 07/06/2018 Sửa Thông tin
90 Chương 90 4341 06/06/2018 Sửa Thông tin
89 Chương 89 4045 05/06/2018 Sửa Thông tin
88 Chương 88 2115 05/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 1133 05/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 1266 05/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 1158 05/06/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 1386 05/06/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 3623 05/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 2

88 Chương 88 5139 03/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 5160 02/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 5205 01/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 5138 31/05/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 5235 30/05/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 5235 29/05/2018 Sửa Thông tin
82 Chương 82: Wood Garden Dungeon 5291 10/01/2018 Sửa Thông tin
81 Chương 81: Khu vườn 5434 10/01/2018 Sửa Thông tin
80 Chương 80: tiêu chuẩn rank C 5221 10/01/2018 Sửa Thông tin
79 Chương 79: Sự khác biệt về sức mạnh 5221 10/01/2018 Sửa Thông tin
78 Chương 78: Bóng hình trong đêm 5171 10/01/2018 Sửa Thông tin
77 Chương 77: Trận chiến tinh thần 5183 10/01/2018 Sửa Thông tin
73 Chương 73: Lệnh của Immortals 5241 10/01/2018 Sửa Thông tin
72 Chương 72: Vườn hoa. 5151 10/01/2018 Sửa Thông tin
71 Chương 71: Thám hiểm gia hạng D mạnh nhất. 5137 10/01/2018 Sửa Thông tin
70 Chương 70: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ④. 5117 10/01/2018 Sửa Thông tin
69 Chương 69: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ③. 5170 10/01/2018 Sửa Thông tin
68 Chương 68: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ②. 5131 10/01/2018 Sửa Thông tin
67 Chương 67: Hầm ngục đầu tiên của Marifa. 5109 10/01/2018 Sửa Thông tin
66 Chương 66: Thu nạp thêm nô lệ. 5114 10/01/2018 Sửa Thông tin
65 Chương 65: Nụ hôn tượng trưng cho lòng trung thành. (Chap này còn có cả bảng trạng thái cơ, nhưng nó dài quá nên .. tạm bỏ). 5171 10/01/2018 Sửa Thông tin
64 Chương 64: Đàm phán. 5172 10/01/2018 Sửa Thông tin
63 Chương 63: Thay đổi. 5186 06/01/2018 Sửa Thông tin
62 Chương 62: Siam – “Hỏa nộ kiếm”. 5119 06/01/2018 Sửa Thông tin
61 Chương 61: Huấn luyện Marifa ③. 5127 06/01/2018 Sửa Thông tin
60 Chương 60: Huấn luyện Marifa ②. 5096 06/01/2018 Sửa Thông tin
59 Chương 59: Huấn luyện Marifa ①. 5183 06/01/2018 Sửa Thông tin
58 Chương 58: Phía sau hậu trường. 5160 06/01/2018 Sửa Thông tin
57 Chương 57: Nàng tiên bóng đêm và thức ăn. 5149 06/01/2018 Sửa Thông tin
56 Chương 56: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ③. 5138 06/01/2018 Sửa Thông tin
55 Chương 55: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ②. 5125 06/01/2018 Sửa Thông tin
54 Chương 54: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ①. 5111 06/01/2018 Sửa Thông tin
53 Chương 53: Người đứng đầu thành phố Comer. 5125 06/01/2018 Sửa Thông tin
52 Chương 52: Quyết định của Lena. 5149 06/01/2018 Sửa Thông tin
51 Chương 51: Dọn dẹp, phần thưởng, và lão già. 5177 06/01/2018 Sửa Thông tin
50 Chương 50: Thợ săn tân thủ ⑦. 5102 06/01/2018 Sửa Thông tin
49 Chương 49: Thợ săn tân thủ ⑥. 5145 06/01/2018 Sửa Thông tin
48 Chương 48: Thợ săn tân thủ ⑤. 5122 06/01/2018 Sửa Thông tin
47 Chương 47: Thợ săn tân thủ ④. 5112 06/01/2018 Sửa Thông tin
46 Chương 46: Thợ săn tân thủ ③. 5140 06/01/2018 Sửa Thông tin
45 Chương 45: Thợ săn tân thủ ②. 5167 06/01/2018 Sửa Thông tin
44 Chương 44: Thợ săn tân thủ ①. 5151 06/01/2018 Sửa Thông tin
43 Chương 43: Ánh mắt xấu xa. 5211 06/01/2018 Sửa Thông tin
42 Chương 42: Buổi luyện tập gian khổ của Lena. 5153 06/01/2018 Sửa Thông tin
41 Chương 41: Vượt mặt (Kết). 5125 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh Họa. 5153 06/01/2018 Sửa Thông tin

Volume 1

40 Chương 40: Vua Goblin ④. 5263 06/01/2018 Sửa Thông tin
39 Chương 39: Vua Goblin ③. 5239 06/01/2018 Sửa Thông tin
38 Chương 38: Vua Goblin ②. 5270 06/01/2018 Sửa Thông tin
37 Chương 37: Vua Goblin ①. 5221 06/01/2018 Sửa Thông tin
36 Chương 36: Lập tổ đội ②. 5266 06/01/2018 Sửa Thông tin
35 Chương 35: Lập tổ đội ①. 5222 06/01/2018 Sửa Thông tin
34 Chương 34: Thăng hạng. 5286 06/01/2018 Sửa Thông tin
33 Chương 33: Hầm ngục đầu tiên ④. 5245 06/01/2018 Sửa Thông tin
32 Chương 32: Hầm ngục đầu tiên ③. 5227 06/01/2018 Sửa Thông tin
31 Chương 31: Hầm ngục đầu tiên ②. 5270 06/01/2018 Sửa Thông tin
30 Chương 30: Hầm ngục đầu tiên ①. 5251 06/01/2018 Sửa Thông tin
29 Chương 29: Nghề nghiệp thứ hai. 5303 06/01/2018 Sửa Thông tin
28 Chương 28: Buổi luyện tập ban đêm gian khổ. 5276 06/01/2018 Sửa Thông tin
27 Chương 27: Cuộc chiến ban đêm. 5233 06/01/2018 Sửa Thông tin
26 Chương 26: Ép kỹ năng. 5273 06/01/2018 Sửa Thông tin
25 Chương 25: Mua sắm. 5315 06/01/2018 Sửa Thông tin
24 Chương 24: Cá lớn trong hồ nhỏ ②. 5259 06/01/2018 Sửa Thông tin
23 Chương 23: Cá lớn trong hồ nhỏ ①. 5265 06/01/2018 Sửa Thông tin
22 Chương 22: Nghề nghiệp. 5277 06/01/2018 Sửa Thông tin
21 Chương 21: Bí mật của Thẻ Guild. 5317 06/01/2018 Sửa Thông tin
20 Chương 20: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ④. 5304 06/01/2018 Sửa Thông tin
19 Chương 19: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ③. 5239 06/01/2018 Sửa Thông tin
18 Chương 18: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ②. 5285 06/01/2018 Sửa Thông tin
17 Chương 17: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ①. 5304 06/01/2018 Sửa Thông tin
16 Chương 16: Rời làng!. 5188 06/01/2018 Sửa Thông tin
15 Chương 15: Bên trong hang núi ③. 5146 06/01/2018 Sửa Thông tin
14 Chương 14: Bên trong hang núi ②. 5193 06/01/2018 Sửa Thông tin
13 Chương 13: Bên trong hang núi ①. 5171 06/01/2018 Sửa Thông tin
12 Chương 12: Săn cướp ②. 5213 06/01/2018 Sửa Thông tin
11 Chương 11: Săn cướp ①. 5166 06/01/2018 Sửa Thông tin
10 Chương 10: Nina - kẻ trộm ④. 5169 06/01/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 9: Nina - kẻ trộm ③. 5164 06/01/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8: Nina - kẻ trộm ② 5204 06/01/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 7: Nina - kẻ trộm ①. 5207 06/01/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 6: Thăng cấp! 5235 06/01/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 5: Cướp đoạt hay bị cướp đoạt! 5212 06/01/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 4: Tăng MP! 5176 06/01/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 3: Kĩ năng thăng cấp. 5294 06/01/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 2: Sống tại thế giới này không dễ dàng. 5264 06/01/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 1: Cái chết bất ngờ. 5473 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh họa. 5480 06/01/2018 Sửa Thông tin

Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0, Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chapter 0, Light Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0 Vol 1, TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0 Vol 1, TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON novel chapter 0 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON light novel chương 0

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - Vol 1 - Chap 0 - Minh họa.

Loading...

Ubau_vol1_0001 Ubau_vol1_0002 Ubau_vol1_0003 Ubau_vol1_0004 Ubau_vol1_0005 Ubau_vol1_0006

like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Loading...
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Light Novel - End 0 - Vol 1 - Minh họa. - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - read TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON online at otakusan.net

Kết thúc Chap 0 - Vol 1 - Minh họa. - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - đón đọc TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON sớm nhất tại otakusan.net

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - Vol 4 - chương 0 , Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0, Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chapter 0, Light Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0 Vol 1, TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 0 Vol 1, TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON novel chapter 0 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON light novel chương 0

Báo lỗi