Karen Tendou (G)

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON

奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved

mino

kazutake hazano

SONATA NO KOE

Ongoing

Giới Thiệu

Seto Yu là một cậu bé mười hai tuổi. Cậu là một kẻ túng quẫn, suốt cuộc đời liên tục bị cướp đoạt. Cha của cậu thì nợ một khoản lớn. Nhưng một ngày, cậu bị đưa tới một thế giới khác. Liệu cậu có tiếp tục bị cướp?

Nguồn : int.main.0504

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action

Volume 4

Tập 04

121 Chương 121 1835 03/12/2018 Sửa Thông tin
120 Chương 120 5920 02/07/2018 Sửa Thông tin
119 Chương 119 5049 02/07/2018 Sửa Thông tin
118 Chương 118 5127 30/06/2018 Sửa Thông tin
117 Chương 117 5123 29/06/2018 Sửa Thông tin
116 Chương 116 5116 27/06/2018 Sửa Thông tin
115 Chương 115 5076 27/06/2018 Sửa Thông tin
114 Chương 114 5071 26/06/2018 Sửa Thông tin
113 Chương 113 5060 25/06/2018 Sửa Thông tin
112 Chương 112 5055 25/06/2018 Sửa Thông tin
111 Chương 111 5087 24/06/2018 Sửa Thông tin
110 Chương 110 5126 23/06/2018 Sửa Thông tin
109 Chương 109 5158 22/06/2018 Sửa Thông tin
108 Chương 108 2808 22/06/2018 Sửa Thông tin
107 Chương 107 3384 22/06/2018 Sửa Thông tin
106 Chương 106 3156 20/06/2018 Sửa Thông tin
105 Chương 105 4103 19/06/2018 Sửa Thông tin
104 Chương 104 3784 18/06/2018 Sửa Thông tin
103 Chương 103 4036 17/06/2018 Sửa Thông tin
102 Chương 102 4436 16/06/2018 Sửa Thông tin
101 Chương 101 3964 16/06/2018 Sửa Thông tin
100 Chương 100 4623 15/06/2018 Sửa Thông tin
99 Chương 99 5046 14/06/2018 Sửa Thông tin
98 Chương 98 5031 13/06/2018 Sửa Thông tin
97 Chương 97 4940 12/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 3

Tập 03

96 Chương 96 5199 11/06/2018 Sửa Thông tin
95 Chương 95 5150 10/06/2018 Sửa Thông tin
94 Chương 94 5163 09/06/2018 Sửa Thông tin
93 Chương 93 4010 09/06/2018 Sửa Thông tin
92 Chương 92 4224 08/06/2018 Sửa Thông tin
91 Chương 91 4407 07/06/2018 Sửa Thông tin
90 Chương 90 4401 06/06/2018 Sửa Thông tin
89 Chương 89 4045 05/06/2018 Sửa Thông tin
88 Chương 88 2115 05/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 1133 05/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 1266 05/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 1158 05/06/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 1462 05/06/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 3681 05/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 2

88 Chương 88 5141 03/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 5162 02/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 5207 01/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 5144 31/05/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 5245 30/05/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 5244 29/05/2018 Sửa Thông tin
82 Chương 82: Wood Garden Dungeon 5298 10/01/2018 Sửa Thông tin
81 Chương 81: Khu vườn 5446 10/01/2018 Sửa Thông tin
80 Chương 80: tiêu chuẩn rank C 5231 10/01/2018 Sửa Thông tin
79 Chương 79: Sự khác biệt về sức mạnh 5225 10/01/2018 Sửa Thông tin
78 Chương 78: Bóng hình trong đêm 5173 10/01/2018 Sửa Thông tin
77 Chương 77: Trận chiến tinh thần 5187 10/01/2018 Sửa Thông tin
73 Chương 73: Lệnh của Immortals 5243 10/01/2018 Sửa Thông tin
72 Chương 72: Vườn hoa. 5153 10/01/2018 Sửa Thông tin
71 Chương 71: Thám hiểm gia hạng D mạnh nhất. 5139 10/01/2018 Sửa Thông tin
70 Chương 70: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ④. 5119 10/01/2018 Sửa Thông tin
69 Chương 69: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ③. 5172 10/01/2018 Sửa Thông tin
68 Chương 68: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ②. 5135 10/01/2018 Sửa Thông tin
67 Chương 67: Hầm ngục đầu tiên của Marifa. 5115 10/01/2018 Sửa Thông tin
66 Chương 66: Thu nạp thêm nô lệ. 5120 10/01/2018 Sửa Thông tin
65 Chương 65: Nụ hôn tượng trưng cho lòng trung thành. (Chap này còn có cả bảng trạng thái cơ, nhưng nó dài quá nên .. tạm bỏ). 5176 10/01/2018 Sửa Thông tin
64 Chương 64: Đàm phán. 5176 10/01/2018 Sửa Thông tin
63 Chương 63: Thay đổi. 5190 06/01/2018 Sửa Thông tin
62 Chương 62: Siam – “Hỏa nộ kiếm”. 5124 06/01/2018 Sửa Thông tin
61 Chương 61: Huấn luyện Marifa ③. 5130 06/01/2018 Sửa Thông tin
60 Chương 60: Huấn luyện Marifa ②. 5101 06/01/2018 Sửa Thông tin
59 Chương 59: Huấn luyện Marifa ①. 5188 06/01/2018 Sửa Thông tin
58 Chương 58: Phía sau hậu trường. 5166 06/01/2018 Sửa Thông tin
57 Chương 57: Nàng tiên bóng đêm và thức ăn. 5155 06/01/2018 Sửa Thông tin
56 Chương 56: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ③. 5142 06/01/2018 Sửa Thông tin
55 Chương 55: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ②. 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
54 Chương 54: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ①. 5115 06/01/2018 Sửa Thông tin
53 Chương 53: Người đứng đầu thành phố Comer. 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
52 Chương 52: Quyết định của Lena. 5153 06/01/2018 Sửa Thông tin
51 Chương 51: Dọn dẹp, phần thưởng, và lão già. 5181 06/01/2018 Sửa Thông tin
50 Chương 50: Thợ săn tân thủ ⑦. 5106 06/01/2018 Sửa Thông tin
49 Chương 49: Thợ săn tân thủ ⑥. 5149 06/01/2018 Sửa Thông tin
48 Chương 48: Thợ săn tân thủ ⑤. 5126 06/01/2018 Sửa Thông tin
47 Chương 47: Thợ săn tân thủ ④. 5118 06/01/2018 Sửa Thông tin
46 Chương 46: Thợ săn tân thủ ③. 5146 06/01/2018 Sửa Thông tin
45 Chương 45: Thợ săn tân thủ ②. 5181 06/01/2018 Sửa Thông tin
44 Chương 44: Thợ săn tân thủ ①. 5155 06/01/2018 Sửa Thông tin
43 Chương 43: Ánh mắt xấu xa. 5215 06/01/2018 Sửa Thông tin
42 Chương 42: Buổi luyện tập gian khổ của Lena. 5157 06/01/2018 Sửa Thông tin
41 Chương 41: Vượt mặt (Kết). 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh Họa. 5157 06/01/2018 Sửa Thông tin

Volume 1

40 Chương 40: Vua Goblin ④. 5271 06/01/2018 Sửa Thông tin
39 Chương 39: Vua Goblin ③. 5245 06/01/2018 Sửa Thông tin
38 Chương 38: Vua Goblin ②. 5276 06/01/2018 Sửa Thông tin
37 Chương 37: Vua Goblin ①. 5227 06/01/2018 Sửa Thông tin
36 Chương 36: Lập tổ đội ②. 5272 06/01/2018 Sửa Thông tin
35 Chương 35: Lập tổ đội ①. 5228 06/01/2018 Sửa Thông tin
34 Chương 34: Thăng hạng. 5298 06/01/2018 Sửa Thông tin
33 Chương 33: Hầm ngục đầu tiên ④. 5251 06/01/2018 Sửa Thông tin
32 Chương 32: Hầm ngục đầu tiên ③. 5233 06/01/2018 Sửa Thông tin
31 Chương 31: Hầm ngục đầu tiên ②. 5276 06/01/2018 Sửa Thông tin
30 Chương 30: Hầm ngục đầu tiên ①. 5259 06/01/2018 Sửa Thông tin
29 Chương 29: Nghề nghiệp thứ hai. 5311 06/01/2018 Sửa Thông tin
28 Chương 28: Buổi luyện tập ban đêm gian khổ. 5282 06/01/2018 Sửa Thông tin
27 Chương 27: Cuộc chiến ban đêm. 5241 06/01/2018 Sửa Thông tin
26 Chương 26: Ép kỹ năng. 5279 06/01/2018 Sửa Thông tin
25 Chương 25: Mua sắm. 5319 06/01/2018 Sửa Thông tin
24 Chương 24: Cá lớn trong hồ nhỏ ②. 5263 06/01/2018 Sửa Thông tin
23 Chương 23: Cá lớn trong hồ nhỏ ①. 5269 06/01/2018 Sửa Thông tin
22 Chương 22: Nghề nghiệp. 5281 06/01/2018 Sửa Thông tin
21 Chương 21: Bí mật của Thẻ Guild. 5321 06/01/2018 Sửa Thông tin
20 Chương 20: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ④. 5308 06/01/2018 Sửa Thông tin
19 Chương 19: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ③. 5243 06/01/2018 Sửa Thông tin
18 Chương 18: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ②. 5289 06/01/2018 Sửa Thông tin
17 Chương 17: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ①. 5308 06/01/2018 Sửa Thông tin
16 Chương 16: Rời làng!. 5192 06/01/2018 Sửa Thông tin
15 Chương 15: Bên trong hang núi ③. 5150 06/01/2018 Sửa Thông tin
14 Chương 14: Bên trong hang núi ②. 5197 06/01/2018 Sửa Thông tin
13 Chương 13: Bên trong hang núi ①. 5177 06/01/2018 Sửa Thông tin
12 Chương 12: Săn cướp ②. 5217 06/01/2018 Sửa Thông tin
11 Chương 11: Săn cướp ①. 5170 06/01/2018 Sửa Thông tin
10 Chương 10: Nina - kẻ trộm ④. 5171 06/01/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 9: Nina - kẻ trộm ③. 5166 06/01/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8: Nina - kẻ trộm ② 5206 06/01/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 7: Nina - kẻ trộm ①. 5209 06/01/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 6: Thăng cấp! 5239 06/01/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 5: Cướp đoạt hay bị cướp đoạt! 5216 06/01/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 4: Tăng MP! 5178 06/01/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 3: Kĩ năng thăng cấp. 5296 06/01/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 2: Sống tại thế giới này không dễ dàng. 5266 06/01/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 1: Cái chết bất ngờ. 5481 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh họa. 5482 06/01/2018 Sửa Thông tin

Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121, Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chapter 121, Light Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON novel chapter 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON light novel chương 121

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - Chap 121 - Chương 121

Loading...

Chương 121:Sự hi vọng của Guild Master đã bị phá

Ở trong thành phố Comer, Mofisu hiện đang ngồi trong phòng guild master và phân loại các tài liệu trên bàn đầy áp như ngọn núi trong khi cười toe tóe

“Tại sao luôn cảm thấy xấu hổ khi ngài luôn cười toe tóe thế nhỉ?”(Edda)

Edda đến, đổ thêm một chút trà vào cái cốc đã hết và đặt một đống tài liệu khác lên bàn

“Tại sao? Chả có gì sai cả. Ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, nhờ vào cái lọ thuốc nên tóc của ta đã mọc trở lại rồi”(Mofisu)

Mofisu nhìn vào cái đầu của ông bằng cái gương trên bàn. Ông cười toe tóe vui vẻ trong khi nhìn vào mái tóc đang mọc nhưng nụ cười của ông có một chút khó chịu

“Ngoài ra, ngài có thể cho em biết ai là người gửi đống nguyên liệu và trang bị từ Dungeon [Enrio of Kusakai] không?”(Edda)

Gần đây, có khá nhiều nguyên liệu và trang bị từ dungeon [Enrio of Kusakai] được giao cho guild để thẩm định. Sẽ là bình thường nếu như nó là những thành quả khi vào dungeon hàng tháng tuy nhiên số nguyên liệu này lại được gửi thường xuyên với số lượng lớn và số tiền của nó khá là nhiều. Ngay cả gia tộc lớn nhất, [Thiên Thạch Đỏ] ở trong thành phố Comer thì mới có thể thu thập được chừng này nhưng họ không thể thu thập như thế thường xuyên được. Vì vậy các vật phẩm luôn bị rải rác nên guild đã bán cho các thương nhân nên Edda và những người khác điều không biết trừ chủ guild

“Hừm, chuyện đó thì, ta chả thể nào nói cho cô được rằng đó là ai”(Mofisu)

“Tại sao?”(Edda)

“Vì ta đã hứa rồi”(Mofisu)

“Hmph!”(Edda)

Sau đó Edda tia một cái nhìn chết chóc về phía Mofisu. Mofisu cảm thấy có một chút tội lỗi và túng quẫn trong khi vội vàng nuốt nước bọt và tiếp tục công việc phân loại của mình

“Giờ mới nhớ, guild master, ngài biết vườn hoa trong vườn kia không?”(Edda)

Nghe thấy điều đó, bàn tay Mofisu chuyển động một cách cứng nhắc khi một số tài liệu rơi xuống đất

“Ôi trời ơi, có chuyện gì không ổn sao Oji-san?”(Edda)

“Kkk-không..và ta không phải là Oji-san”(Mofisu)

Sau đó Edda giúp Mofisu nhặt đống tài liệu lên nhưng khi cuối xuống, Mofisu cố gắng tránh tiếp xúc với ánh mắt của Edda. Mô hôi của ông ngày càng chảy nhanh hơn

“Em chỉ tò mò là không biết ai là người trồng hoa trong khu vườn đó. Em từng nghĩ khu vườn đó thiếu thiếu cái gì đó và thực sự đó là hoa. Ngài biết ai đã trồng hoa không? Đó là một số tên chán đời? Nhưng em đồng ý trồng nhiều thứ trong khu vườn là tốt”(Edda)

“Ừm, nếu cô đã nói vậy, thì nó thực sự là một điều tốt”(Mofisu)

“Được rồi, em sẽ không làm phiền ngài nữa”(Edda)

Sau đó Edda ra khỏi phòng Guild master trong khi cúi chào một cách lịch sự. Sau đó Mofisu ngã người vào cái ghế của ông khi thở dài

“Fuu…thật nguy hiểm. Cái bông hoa đó là nguyên liệu dưỡng tóc mà Yu đã đưa cho mình. Mình chắc chắn không cho ai biết bí mật này”(Mofisu)

Hoa trong vườn, thực tế, nó đã được Mofisu trồng. Đó là nhà máy làm thuốc dững tóc. Yu đã dạy cho Mofisu làm thế nào để tiết ra chất lỏng của cánh hoa để làm lọ thuốc bằng quá trình đặc biệt. Ngoài ra, bông hoa đó còn có thể hấp thụ dinh dưỡng từ đất, nên Mofisu đã tìm một nơi nào đó hoàn hảo để trồng nó

---

“Tôi hi vọng nhiêu đây đã đủ. Đây là những gì chúng tôi thu thập được”(Nina)

Bên trong xưởng Wood, Nina đã bị bao phủ bởi bùn và quái vật, lấy nguyên liệu và vật phẩm từ Dungeon [Khu Rừng Gỗ] ra đặt lên bàn

“Đây là tất cả những gì chúng tôi thu thập được sau 3 ngày ở trong Dungeon [Khu Rừng Gỗ] Wood-san, vậy có được không?”(Marifa)

“Nếu thế, trong 3 ngày qua, các cô đã đi sâu đến mức nào rồi?”(Wood)

“…27F”(Lena)

“Khi Yu còn ở đây, thì nó là bao nhiêu?”(Wood)

“Khi chủ nhân ở đây, chúng tôi đã ở 52F”(Marifa)

Marifa trả lời câu hỏi của Wood một cách tự hào

“Vậy, vai trò của Yu là tiên phong? Tanker? Vai trò của thằng nhóc là gì?”(Wood)

“Ừm, Yu là người dẫn đầu của nhóm chúng tôi, tanker, em ấy cũng hỗ trợ bằng [Quang Thuật][Phù Phép], và…[Nhận thức] như là tìm kiếm vậy, tôi đoán…”(Nina)

“…chăm sóc, nấu ăn, tạo lửa, làm nơi nghỉ ngơi, và canh gác buổi tối”(Lena)

“Chủ nhân của tôi đã tiêu diệt mấy tên tội phạm và chính trị cùng một lúc, hỗ trợ, chữa trị, làm khu chú ẩn, trinh sát, thậm chí sửa chữa và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi điều do ngài ấy, bao gồm thu thập các thông tin dungeon”(Marifa)(M9:ta hi vọng các cô đừng dựa vào main quá vì ta chả thích những nhân vật nữ yếu đuối đâu)

Wood há hốc miệng trong kinh ngạc. Nhóm của Yu thật là bất thường và lệt lạch Thông thường, sẽ có một người nắm giữ một nhiệm vụ, trinh sát, tanker, bọc hậu, công phá, phục hồi, phù phép, phá bẫy và vẻ bản đồ dungeon được chia cho mỗi người nhưng Yu lại đảm nhiệm tất cả

“Vậy, Yu cũng đảm nhiệm vụ tháo dỡ nguyên liệu sao? Và về cơ bản thằng nhóc chỉ dẫn các cô đi dã ngoại thôi nhỉ. Được rồi, cho ta xem đống nguyên liệu nào”(Wood)

“Đó là tất cả từ Dungeon [Khu Rừng Gỗ]”(Nina)

“Ta không hiểu. Tất cả điều vô dụng cả. Nhìn xem, thân cây của [Anemonoid] đã khô, và Cánh của [Rồng Bay] cũng có vết cắt ở trên bề mặt quan trọng nhất. [Bọ Điên] đã vỡ, nó khá vô dụng vì nó không còn ở tình trạng tốt nhất. Điều tồi tệ nhất là cái trạng thái cái cây mà các cô thu thập được. Khi Yu ở đây, thằng nhóc đã làm mọi thứ cho các cô. Ta ước rằng thằng nhóc sẽ quay lại với nhóm mạo hiểm giả cấp cao hoặc có thể là một gia tộc lớn. Có khả năng là thằng nhóc được đánh giá khá cao”(Wood)

Nina muốn từ chối nhưng điều mà Wood nói là đúng. Cô chỉ có thể nhìn Wood với khuôn mặt đỏ bừng và phòng má lên. Lena chỉ có thể cười gượng gạo nhưng không nói gì cả. Như thường lệ Marifa chả biệu hiện cảm xúc gì cả, chỉ có đôi tai của cô là có chút co giật

“Được rồi, được rồi, lần tới tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cho Wood-san biết rằng tôi xứng đáng nhận được thứ mà Yu đã giao phó cho ông” Sau đó Nina rời khỏi cửa hàng khi nói vậy

Yu thật sự muốn cung cấp cho các cô gái đống trang bị này, nhưng Wood nhận ra bọn họ quá phụ thuộc vào cậu và muốn thay đổi nó. Ông muốn các cô gái trưởng thành lên và nhận ra Yu có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với nhóm này

---

Một tuần trôi qua kể từ khi Nina đến xưởng Wood. Cửa hàng Wood vẫn đặt bản hiệu Closer bên ngoài tuy nhiên ông không hề ngừng làm việc khi cầm cái búa ngày đêm

“Wood-san~”

Wood dừng lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc

“Ồ, đã lâu rồi không gặp. Tôi đã nghĩ cô bỏ cuộc hoặc chạy vào phòng Yu một lần nữa chứ”

Trước sự khiêu khích của Wood, Nina chả quan tâm và nở một nụ cười

“Wood-san, làm sao chúng tôi có thể làm được đây. Tôi sẽ không từ bỏ đâu”(Marifa)

“….ông muốn tôi đốt bộ râu của ông không?”(Lena)

“Wood-san, chúng tôi đến đây là để kiểm chứng khả năng của chúng tôi một lần nữa”(Nina)

“Ooh! Vì thế, các cô đã học được những gì trong suốt thời gian làm kẻ ăn bám và phụ thuộc vào mình Yu? Ta mong chờ việc liệu cô có thuyết phục được ta hay không. Nhắc mới nhớ, bộ râu này là cuộc sống của ta đó!”

Nghe thấy giọng nói giận dữ của Wood, Lena nhanh chóng trốn sau lưng Nina. Sau đó Nina lấy một cái túi đồ và đặt các vật liệu lên bàn

“Cái này…ồ…”

Từ túi đồ, Nina lấy các nguyên liệu ra. Tại lúc này, tất cả nguyên liệu quái vật điều được bảo quản kĩ lưỡng, nếu được đưa đến công hội mạo hiểm giả, họ có thể ra một mức giá tốt. Hoa bán nguyệt, mật ong, hoa hồng, tất cả đã được bảo quản rất kĩ lưỡng

“Ehehe~ vậy ông nghĩ sao về điều này?”

“Fufufu…hahahaha! Ta không tin các cô thực sự làm được đó. Được rồi, đợi chút!”

Sau đó Wood đi ra sau cửa hàng trong khi vẫn cười. Trong khi đó Nina và các cô gái nhìn nhau mỉn cười

---

“Fufufu~Hoa-chan, ta tự hỏi con đang gì vậy?”

Mofisu mỉn cười mắc ói khi ông tiến đến khu vườn hoa mà ông trồng

“WHATTTT!!”

“Guild Master, sao ngài ồn ào quá vậy? Giọng của ngài có thể giết mấy cái cây đấy”

“Cái-cái-cái...Edda, cô đang trồng hoa gì vậy?”

“Đó là cây bạc hà. Nó là một loại cây tương đối dễ trồng và có sinh lực mạnh mẽ”

Mint là một loại cây mạnh mẽ, ngay cả khi bạn nhổ nó ra khỏi mặt đất thì nó vẫn phát triển trong một thời gian nữa vì khả năng phát triển mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên do đặc điểm đó, nó thường hút cạn những bông hoa ở gần đó, đó là lí do nên trồng cây bạc hà ở trong chậu

“Ôi trời, sao ngài không uống trà và thư giãn đi. Ồ, có vẻ những bông hoa xung quanh đã héo rồi. Guild master, ngài nghĩ có gì đó sai không? Guild master? Tại sao da ngài lại xanh xao thế? Guild master…tóc của ngài, đang rụng kìa”

“Không, không phải tóc của mình chứ! Whuaaaaaaaa!”

Sau đó, tiếng thét của Mofisu lang rộng ra xung quanh khu vực công hội mạo hiểm giả. Trong tâm trí Mofisu, thì ông không nên giữ một bí mật nào với Edda cả

Vậy là xong tập 4​​​

like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Loading...
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Light Novel - End 121 - Chương 121 - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - read TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON online at otakusan.net

Kết thúc Chap 121 - Chương 121 - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - đón đọc TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON sớm nhất tại otakusan.net

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON - Vol 4 - chương 121 , Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121, Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chapter 121, Light Novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON chương 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON novel chapter 121 , TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON light novel chương 121

Báo lỗi