Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Light Novel - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

請別告訴我這是三國正史!

various

3ktan

Ongoing

Giới Thiệu

Tôi đột nhiên có một chiếc quạt lông, và đến một thời đại của Tam Quốc mà tôi hoàn toàn không biết về. Gì? Bình đẳng giới? Con gái có thể gia nhập quân đội? Cô,cô và cô tại sao tất các cô đều là nữ nhân !? Một câu chuyện thú vị mở ra trong một thời gian xa lạ quen thuộc nhưng ngược lại, cũng có. Nhưng có lẽ đây là Tam Quốc, Tam Quốc thật sự!

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action

Volume 9

10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (3) 882 02/06/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (2) 142 02/06/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (1) 211 02/06/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (7) 398 20/05/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (6) 194 20/05/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (5) 453 21/01/2019 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (4) 204 20/05/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (3) 166 20/05/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (2) 257 20/05/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (1) 1109 20/05/2018 Sửa Thông tin

Volume 8

101 Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
100 Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
99 Chương 99 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Lưu Bị ? 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
98 Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
97 Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
96 Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
95 Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (9) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
94 Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (8) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
93 Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (7) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
92 Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (6) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
91 Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (5) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
90 Chương 90 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (4) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
89 Chương 89 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
88 Chương 88 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
87 Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
86 Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (4) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
85 Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
84 Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
83 Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
82 Chương 82 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
81 Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
80 Chương 80 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
79 Chương 79 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (6) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
78 Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (5) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
77 Chương 77 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (4) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
76 Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (3) 0 05/02/2019 Sửa Thông tin
75 Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (2) 0 05/02/2019 Sửa Thông tin
74 Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1) 1124 05/02/2019 Sửa Thông tin
73 Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (21) 834 02/05/2018 Sửa Thông tin
72 Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (20) 206 02/06/2018 Sửa Thông tin
71 Chương 71 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (19) 146 02/06/2018 Sửa Thông tin
70 Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (18) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
69 Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (17) 100 02/06/2018 Sửa Thông tin
68 Chương 68 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (16) 91 02/05/2018 Sửa Thông tin
67 Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (15) 86 02/05/2018 Sửa Thông tin
66 Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (14) 202 02/05/2018 Sửa Thông tin
65 Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (13) 91 02/05/2018 Sửa Thông tin
64 Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (12) 81 02/05/2018 Sửa Thông tin
63 Chương 63 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (11) 71 02/05/2018 Sửa Thông tin
62 Chương 62 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (10) 87 02/05/2018 Sửa Thông tin
61 Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (9) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
60 Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (8) 91 02/05/2018 Sửa Thông tin
59 Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (7) 82 02/05/2018 Sửa Thông tin
58 Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (6) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
57 Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (5) 63 02/06/2018 Sửa Thông tin
56 Chương 56 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (4) 62 02/05/2018 Sửa Thông tin
55 Chương 55 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (3) 76 02/05/2018 Sửa Thông tin
54 Chương 54 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (2) 99 02/05/2018 Sửa Thông tin
53 Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (1) 68 02/05/2018 Sửa Thông tin
52 Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (2) 668 27/02/2018 Sửa Thông tin
51 Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (1) 79 27/02/2018 Sửa Thông tin
50 Chương 50 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (3) 1055 15/02/2018 Sửa Thông tin
49 Chương 49 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (2) 319 15/02/2018 Sửa Thông tin
48 Chương 48 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (1) 203 15/02/2018 Sửa Thông tin
47 Chương 47 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (4) 147 15/02/2018 Sửa Thông tin
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (3) 179 15/02/2018 Sửa Thông tin
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (2) 100 02/06/2018 Sửa Thông tin
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (1) 73 02/06/2018 Sửa Thông tin
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (2) 134 02/06/2018 Sửa Thông tin
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (1) 190 02/06/2018 Sửa Thông tin
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (8) 57 02/06/2018 Sửa Thông tin
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (7) 74 02/06/2018 Sửa Thông tin
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (6) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (5) 98 02/06/2018 Sửa Thông tin
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (4) 79 02/06/2018 Sửa Thông tin
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (3) 77 03/06/2018 Sửa Thông tin
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (2) 59 03/06/2018 Sửa Thông tin
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (1) 91 03/06/2018 Sửa Thông tin
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (4) 62 03/06/2018 Sửa Thông tin
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (3) 94 03/06/2018 Sửa Thông tin
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (2) 98 03/06/2018 Sửa Thông tin
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (1) 61 03/06/2018 Sửa Thông tin
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (2) 78 03/06/2018 Sửa Thông tin
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (1) 86 03/06/2018 Sửa Thông tin
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (2) 85 03/06/2018 Sửa Thông tin
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (1) 388 03/06/2018 Sửa Thông tin
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (5) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (4) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là những quan điểm khác nhau của mọi người 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là được gặp Hoàng Tổ 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là thành Giang Hạ 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là mở màn cho cuộc chiến sắp tới 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (4) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (3) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (6) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (5) 185 02/06/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (4) 92 02/06/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (3) 64 02/06/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (2) 87 02/06/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (1) 59 02/06/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (4) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (3) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (2) 67 02/06/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (1) 57 02/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 7

46 Chương 46 : Ngoại truyện Trung Thu năm 2015 (1) 1606 27/08/2017 Sửa Thông tin
45 Chương 45 : Lời bạt 290 24/12/2017 Sửa Thông tin
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (5) 283 24/12/2017 Sửa Thông tin
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (4) 103 24/12/2017 Sửa Thông tin
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (3) 73 24/12/2017 Sửa Thông tin
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (2) 442 24/12/2017 Sửa Thông tin
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (1) 5072 13/12/2017 Sửa Thông tin
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (8) 214 13/12/2017 Sửa Thông tin
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (7) 259 02/12/2017 Sửa Thông tin
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (6) 159 02/06/2018 Sửa Thông tin
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (5) 217 02/06/2018 Sửa Thông tin
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (4) 149 02/06/2018 Sửa Thông tin
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (3) 137 02/06/2018 Sửa Thông tin
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (2) 137 02/06/2018 Sửa Thông tin
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (1) 149 02/06/2018 Sửa Thông tin
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (3) 161 02/06/2018 Sửa Thông tin
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (2) 171 02/06/2018 Sửa Thông tin
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (1) 116 02/06/2018 Sửa Thông tin
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (3) 155 02/06/2018 Sửa Thông tin
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (2) 177 02/06/2018 Sửa Thông tin
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (1) 123 02/06/2018 Sửa Thông tin
25 Chương 25 : Giao đoạn 188 02/06/2018 Sửa Thông tin
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (2) 126 02/06/2018 Sửa Thông tin
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (1) 55 02/06/2018 Sửa Thông tin
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (6) 80 02/06/2018 Sửa Thông tin
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (5) 55 02/06/2018 Sửa Thông tin
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (4) 53 02/06/2018 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (3) 92 02/06/2018 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Giao đoạn 82 02/06/2018 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (2) 77 02/06/2018 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (1) 77 02/06/2018 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (13) 64 02/06/2018 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (12) 74 02/06/2018 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (11) 81 02/06/2018 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (10) 98 02/06/2018 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Giao đoạn 92 02/06/2018 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (9) 54 02/06/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (8) 81 02/06/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (7) 99 02/06/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (6) 100 02/06/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (5) 72 02/06/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (4) 59 02/06/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (3) 83 02/06/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (2) 67 02/06/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (1) 86 02/06/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đó là mở đầu tập thứ bảy 66 02/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 6

37 Chương 37 : Lời bạt 521 31/10/2017 Sửa Thông tin
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ sáu 201 31/10/2017 Sửa Thông tin
35 Chương 35 : Giao đoạn 204 31/10/2017 Sửa Thông tin
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (5) 383 31/10/2017 Sửa Thông tin
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (4) 94 31/10/2017 Sửa Thông tin
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (3) 96 31/10/2017 Sửa Thông tin
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (2) 163 31/10/2017 Sửa Thông tin
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (1) 132 22/10/2017 Sửa Thông tin
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (5) 212 22/10/2017 Sửa Thông tin
28 Chương 28 : Giao đoạn 265 22/10/2017 Sửa Thông tin
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (4) 121 22/10/2017 Sửa Thông tin
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (3) 218 22/10/2017 Sửa Thông tin
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (2) 133 22/10/2017 Sửa Thông tin
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (1) 140 22/10/2017 Sửa Thông tin
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (4) 160 22/10/2017 Sửa Thông tin
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (3) 253 22/10/2017 Sửa Thông tin
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (2) 328 22/10/2017 Sửa Thông tin
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (1) 311 22/10/2017 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đoàn tụ tại Cổ Thành (1) 298 22/10/2017 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Giao đoạn (2) 225 22/10/2017 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Giao đoạn (1) 288 22/10/2017 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cuối cùng cũng gặp Huyền Đức 272 22/10/2017 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (3) 190 22/10/2017 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (2) 309 22/10/2017 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (1) 251 22/10/2017 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (8) 239 22/10/2017 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (7) 307 22/10/2017 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (6) 371 22/10/2017 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (5) 305 22/10/2017 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (4) 434 22/10/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (3) 266 22/10/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (2) 248 22/10/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (1) 253 22/10/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Mạnh Đức 407 22/10/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (3) 359 22/10/2017 Sửa Thông tin
2 hương 02 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (2) 303 22/10/2017 Sửa Thông tin
1 Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (1) 405 22/10/2017 Sửa Thông tin

Volume 5

48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (2) 83 27/08/2017 Sửa Thông tin
48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (1) 560 27/08/2017 Sửa Thông tin
47 Chương 47 : Lời bạt 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (23) 0 04/02/2019 Sửa Thông tin
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (22) 206 04/09/2017 Sửa Thông tin
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (21) 119 04/09/2017 Sửa Thông tin
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (20) 150 03/09/2017 Sửa Thông tin
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (19) 114 03/09/2017 Sửa Thông tin
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (18) 127 03/09/2017 Sửa Thông tin
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (17) 294 03/09/2017 Sửa Thông tin
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (16) 527 02/06/2018 Sửa Thông tin
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (15) 313 03/09/2017 Sửa Thông tin
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (14) 238 03/09/2017 Sửa Thông tin
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (13) 294 03/09/2017 Sửa Thông tin
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (12) 305 03/09/2017 Sửa Thông tin
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (11) 294 03/09/2017 Sửa Thông tin
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (10) 357 03/09/2017 Sửa Thông tin
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (9) 305 03/09/2017 Sửa Thông tin
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (8) 214 03/09/2017 Sửa Thông tin
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (7) 303 03/09/2017 Sửa Thông tin
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (6) 372 03/09/2017 Sửa Thông tin
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (3) 280 03/09/2017 Sửa Thông tin
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (2) 313 03/09/2017 Sửa Thông tin
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (1) 299 03/09/2017 Sửa Thông tin
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là nhiệm vụ cuối cùng của Phụng Hiếu 267 03/09/2017 Sửa Thông tin
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (16) 319 03/09/2017 Sửa Thông tin
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (15) 303 03/09/2017 Sửa Thông tin
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (14) 180 03/09/2017 Sửa Thông tin
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (13) 347 03/09/2017 Sửa Thông tin
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (12) 354 03/09/2017 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (11) 214 03/09/2017 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (10) 182 03/09/2017 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (9) 342 03/09/2017 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (8) 224 03/09/2017 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (7) 315 03/09/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (1) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (5) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (4) 0 02/06/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (3) 155 02/06/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 281 21/05/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 0 21/05/2018 Sửa Thông tin

Volume 4

36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (2) 477 27/08/2017 Sửa Thông tin
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (4) 0 27/08/2017 Sửa Thông tin
35 Chương 35 : Lời bạt 676 27/08/2017 Sửa Thông tin
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ tư 633 27/08/2017 Sửa Thông tin
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 313 27/08/2017 Sửa Thông tin
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 431 27/08/2017 Sửa Thông tin
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (3) 360 27/08/2017 Sửa Thông tin
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (2) 346 27/08/2017 Sửa Thông tin
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (1) 353 27/08/2017 Sửa Thông tin
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là trong thế đối lập 370 27/08/2017 Sửa Thông tin
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (3) 364 27/08/2017 Sửa Thông tin
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (2) 409 27/08/2017 Sửa Thông tin
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (1) 472 27/08/2017 Sửa Thông tin
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (2) 347 27/08/2017 Sửa Thông tin
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (1) 647 27/08/2017 Sửa Thông tin
22 Chương 22 : Đừng nói với đây là đóng quân ở Lê Dương 356 27/08/2017 Sửa Thông tin
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (2) 410 27/08/2017 Sửa Thông tin
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là ở lại Hứa Xương 274 27/08/2017 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (1) 157 27/08/2017 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ước định ba việc 144 27/08/2017 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (2) 165 27/08/2017 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (1) 145 27/08/2017 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (6) 140 27/08/2017 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (5) 495 27/08/2017 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (4) 210 27/08/2017 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là một trận chiến sắp xảy ra 0 20/05/2018 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (3) 339 20/05/2018 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước khi rời Từ Châu 0 20/05/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thư của Mạnh Đức 624 15/08/2017 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (3) 777 15/08/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (2) 581 15/08/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (1) 526 15/08/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nhị tỷ bắt Vương Trung 272 15/08/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là trước khi Vương Trung và Lưu Đại bị bắt 561 15/08/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (2) 799 15/08/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tiện tay viết một chương 902 15/08/2017 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (1) 1055 15/08/2017 Sửa Thông tin

Volume 3

20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (3) 0 21/01/2019 Sửa Thông tin
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (2) 0 21/01/2019 Sửa Thông tin
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (1) 1912 21/01/2019 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Lời bạt 756 15/08/2017 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Ác Lai 786 15/08/2017 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chém Xa Trụ 727 15/08/2017 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (5) 472 15/08/2017 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (4) 836 15/08/2017 Sửa Thông tin
12 Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Lỗ Túc 531 15/08/2017 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (3) 467 15/08/2017 Sửa Thông tin
10 Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (2) 869 15/08/2017 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (1) 772 15/08/2017 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (3) 805 15/08/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (2) 744 15/08/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (1) 413 15/08/2017 Sửa Thông tin
5 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (2) 687 15/08/2017 Sửa Thông tin
4 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (1) 347 15/08/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (2) 780 15/08/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (1) 1063 15/08/2017 Sửa Thông tin
1 Đừng nói với tôi đây là trước khi thảo phạt Viên Thuật 1017 15/08/2017 Sửa Thông tin

Volume 2

18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ngoại chuyện Yaminabe (2) 795 15/08/2017 Sửa Thông tin
17 Chương 17 : Lời bạt 1196 15/08/2017 Sửa Thông tin
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 2 là uống rượu luận anh hùng 1189 15/08/2017 Sửa Thông tin
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chiếu trong tay áo 705 15/08/2017 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là Hứa Xương 1023 15/08/2017 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ ba nhượng Từ Châu 862 15/08/2017 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai nhượng Từ Châu 979 15/08/2017 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cái kết của Hàn Phức 990 15/08/2017 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây lại là một ngày khác ở Từ Châu 932 15/08/2017 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là một ngày ở Từ Châu 868 15/08/2017 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là một ngày nào đó ở Từ Châu 806 15/08/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là ác mộng mà tôi phải đối mặt khi quay về Từ Châu 936 15/08/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là đàm phán 924 15/08/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Từ Châu 1148 15/08/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là lần đầu nhượng Từ Châu 917 15/08/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây chỉ là trước khi đi đến Từ Châu 1053 15/08/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tạm ở lại Bắc Hải 1457 15/08/2017 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ngẫu nhiên cứu Tào Tung 1049 15/08/2017 Sửa Thông tin

Volume 1

15 Chương 15 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (10) 52 21/01/2019 Sửa Thông tin
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 1 là sự tan rã của liên minh chư hầu 1314 15/08/2017 Sửa Thông tin
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đó là trận chiến ở Hổ Lao Quan 959 15/08/2017 Sửa Thông tin
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đó là nguyên nhân cho trận chiến ở Hổ Lao Quan 1044 15/08/2017 Sửa Thông tin
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là chém Hoa Hùng 1508 15/08/2017 Sửa Thông tin
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến tại Tỷ Thủy Quan 941 15/08/2017 Sửa Thông tin
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là liên minh chư hầu 1024 15/08/2017 Sửa Thông tin
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đó là đêm trước khi đi đến liên minh chư hầu 1451 15/08/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nộ đánh đốc bưu 1451 15/08/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp ngắn với Lữ Bố 1737 15/08/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây thực sự là Trương Giác 2005 15/08/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là sự thất bại của quân khăn vàng. 1834 15/08/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến với quân khăn vàng 2017 15/08/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây được coi là đã chuẩn bị 2644 15/08/2017 Sửa Thông tin
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là kết nghĩa đào viên 4718 15/08/2017 Sửa Thông tin
0 Nhân Vật 5101 15/08/2017 Sửa Thông tin

Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74, Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chapter 74, Light Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! novel chapter 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! light novel chương 74

Light Novel - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - Chap 74 - Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1)

Loading...

Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1)

Góc nhìn của Huyền Đức.

"A,nóng quá !" Tôi kêu lên như vậy khi tôi đang phe phẩy chiếc quạt trên tay để cho đỡ mắt và đang ngồi ở trong sân . Mặc dù vị trí của chúng tôi cũng không cách quá xa bở sông nhưng không ngờ là thời tiết lại nóng đến mức như vậy và ngay cả một cơn gió nhỏ cũng không có.

"Ca ca không nên cảm thấy khó chịu,thời tiết ở phương nam vốn là như vậy." Vân Trường nói với vẻ mặt hơi mệt mỏi khi cô ấy ngồi ở bên cạnh tôi." Nhưng muội nghe những người bạn từ phương nam nói thì nếu quả thật nhiệt đến mức không chịu nổi như thế này thì có lẽ trời sắp mưa."

Sự khắc nghiệt của ánh mặt trời khiên tôi phải cúi đầu thấp rất sâu. Khi tôi duy trì tư thế cúi đầu như vậy,tôi lặng lẽ nhìn sang Vân Trường và chỉ thấy muội ấy chỉ không còn mặc chiếc áo khoác vừa nặng vừa dày thường ngày.Thay vào đó muội ấy mặc một chiếc váy trắng mỏng khi hai tay áo được xắn lên đến vai và để lộ làn ra mịn màng của cánh tay muội ấy.Khi mặt trời chiếu xuống,chiếc váy mỏng muội ấy hơi hiện ra bên trong và có thể thấy rõ ràng cái yếm mà muội ấy mặc bên trong váy .

"Huynh đã nghe muội nói lời này biết bao nhiều lần rồi.Nhưng chính vì thời tiết khó chịu như vậy mà nó đã kéo dài được ba ngày rồi." Tôi nhìn xung quanh và sau đó cảm thấy không hề tốt chút nào khi tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác và nhỏ giọng lên tiếng.Phải nói là so với thường ngày mặc áo choàng với dáng vẻ nghiêm nghị thì dáng vẻ lúc này khá mới mẻ và phù hợp với muội ấy hơn.

Dĩ nhiê,tôi sẽ không nói ra những lời này.

"Quả thật thời tiết rất kỳ lạ." Vân Trường vẫn rất nghiêm túc chỉ trích thời tiết khó chịu này khi muội ấy cau mày và khi mặc bộ đồ này trông muội ấy khá dễ thương.

"Đúng vậy."

Mặc dù tôi rất muốn nói rằng có một cô gái trẻ xinh đẹp mê hồ đang đứng cạnh tôi và vẻ đẹp của cô ấy có thể làm cho tôi quên mất cái nóng bức của mùa hè.Nhưng hiển nhiên là thực tế luôn không hề có khả năng lãng mạn như vậy và trời nóng vẫn là trời nóng mà thôi.

"A~~~Nóng chết mất ~~~" Cùng với một tiếng kêu to,lại một bóng người chạy như bay ra khỏi phòng , bước qua ngưỡng cửa , nhảy xuống bậc thang và lượn một vòng nhỏ như đường xoắn ốc ở trong sân.

Khi tôi nhìn kỹ lại thì đó chính là Chu Thương.

Y phục Chu Thương mặc trên người cũng không có gì thay đổi nhiều , cô ấy vẫn mặc chiếc váy ngắn với áo may ô . Nhưng điều duy nhất khác biệt là hôm nay cô ấy đã cất đôi vớ tất đen dài của mình và để lộ ra đôi chân trắng nõn đầy quyến rũ.

Đối với một người như tôi,ngũ quan của Chu Thương cân đối như một tác phẩm nghệ thuật và không khác nào đem lại cho tôi một tinh thần hưởng thụ.Chẳng qua nếu như cô ấy không có kỳ lạ như vậy thì cô ấy sẽ càng trở nên hoàn hảo hơn.

Khi trong lòng tôi suy nghĩ như vậy,tôi không khỏi tò mò không biết bây giờ tình trạng cô ấy như thế nào ."Chu Thương,cô đang —— "

"Nóng chết mất !!"

"Đúng vậy,nóng quá ~"

Tôi còn chưa nói xong,lại có thêm hai người nữa chạy ra từ trong phòng,bước qua ngưỡng cửa,nhảy xuống bậc thang và cũng lượng một vòng nhỏ như đường xoắn ốc trong sân giống Chu Thương.

À,hai người họ là...Quan Bình và My Trinh muội muội.Y phục hai người bọn họ mặc dường như không thay đổi nhiều từ bên ngoài nhưng rõ ràng là họ đã mặc ít quần áo bên trong hơn so với trước .

"Mọi người lượn quanh nhanh hơn một chút."

"Vâng !"

"A,nóng quá,nóng quá ~"

Chủ yếu là Chu Thương vẫn còn ra lệnh.Chỉ thấy hai người kia đi theo sau và nhanh chóng chạy .

"Này,Quan Bình,mấy người đang làm gì đấy ?"

"À,mẫu thân đại nhân —— "

"Xin đừng có gọi tôi như vậy." Vân Trường nhanh chóng ngắt lời và bắt đầu uốn nắn.

"—— Chúng tôi nghe nói Chu Thương có một ý tưởng hay giúp cho cơ thể mát mẻ nhanh chóng vì vậy chúng tôi cùng thử làm."

Nhưng mà tất cả nỗ lực của Quan Bình đều vô ích khi dường như Quan Bình phớt lờ lời khuyên của muội ấy theo bản năng.

Ý tưởng hay sao huh...Tôi chẳng nhìn ra được ba người chạy nhanh dưới ánh nắng chói chang là biện pháp tốt cái gì chứ

Tôi nhìn về Vân Trường và thấy vẻ mặt muội ấy cũng không nhìn ra manh mối. Và tôi quyết định nên hỏi thủ phạm chuyện này.Nếu biện pháp của Chu Thương thật sự hữu hiệu,vậy thì tôi cũng muốn thử một lần xem như thế nào.

"Chu Thương,cô đang làm gì thế ? Chạy nhanh như vậy thật sự có thể mát mẻ hơn sao ?"

"Dĩ nhiên rồi ! Bây giờ tôi cảm thấy mát mẻ hơn nhiều với trước." CHu Thương hét lên ầm ĩ về phía tôi và trông rất vui sướng khi cô ấy chạy ở trong sân.

Thật sự có thể mát mẻ được sao ? Tôi nhìn vẻ mặt của bọn họ và quả thật thấy khá hơn một chút.

"Chúa công,nó rất đơn giản." Chu Thương nói."Ngài chỉ cần chạy đủ nhanh đến mức như cảm thấy gió đang thổi là được rồi."

...

Tôi thật sự quá ngu ngốc vì đã tin tưởng vào bọn họ trong nháy mắt mới vừa rồi.

"Ha ha ..." Vân Trường bên cạnh tôi cũng cười khổ . Có thể suy nghĩ của tôi và muội ấy đều giống nhau.

"Có gió ! Có gió !"

"Quan Bình,mau dừng lại đi..." Hiển nhiên là Quan Bình vẫn hiểu ra được sai lầm trong logic của Chu Thương , Vân Trường cảm thấy hơi có chút mất mặt chỉ đành lấp liếm bằng cách lạnh lùng ngắt lời.

"Ca ca,đây vốn là trách nhiệm của muội.Muội vốn nên dạy cho cô ấy một chút về những thứ thông thường."

"Ha ha ,không sao đâu.Ừm,không sao đâu."

Ngược lại tôi lại cảm thấy cái này vốn không cần phải dạy mới đúng...Sao cũng được,có lẽ sau lần chạy như bay này hoặc sau khi bọn họ hoàn toàn dừng lại thì bọn họ nhất định sẽ được giáo huấn một trận.

"Ế,chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?"

Hả ? Khi tôi sắp sửa quay lại,liền thấy người kia để cho cẳng chân mình nghỉ ngơi khi dựa vào lưng tôi .

"Trời nóng như vậy,tại sao Huyền Đức còn ngồi ngây người ở chỗ này phơi nắng ? Thật đúng là cực khổ mà ."

"Bởi vì trong phòng quá ngột ngạt nên mới phải đi ra."

Mặc dù tôi không biết đó là ai nhưng tôi vẫn đưa ra câu trả lời đáp lại.

"Hả ? Muội trở về lúc nào vậy Tử Long ?"

Bởi vì lưng tôi bị cẳng chân cô ấy dựa lên cho nên tôi không có cách nào để quay đầu lại được nhưng Vân Trường ở bên cạnh đã thay tôi tiết lộ đáp án.

"Là Tử Long sao ?" Tôi hỏi.

"Huynh nghe thấy giọng nói của muội cũng phải nhận ra được chứ ."

À...Đúng là tôi thoáng nhận ra . Nhưng âm thanh vang nghe được từ trên cao nhìn xuống hơi khó nghe cho nên tôi vẫn không thể chắc chắn được.

Ngày hôm qua Tử Long đã đi tới doanh trại một chuyến và tiến hành sắp xếp lại biên chế quân sĩ một lần cuối cùng.Hiện nay,bất kể từ phương diện biên chế hay từ phương diện trang bị của ba chục ngàn binh sĩ của chúng tôi đều hết sức đầy đủ . Những sơn tặc mà lúc ấy Phụng Tiêu chiêu an được khi trở về,dường như cũng được bổ sung vào . Theo những gì tôi nghe được,dường như năng lực của bọn họ cũng không tệ vì dù sao bọn họ cũng từng làm sơn tặc.

Nhưng mà tận ba chục ngàn người sao huh . Suy nghĩ về nó một chút thôi cũng làm tôi sợ mà không dám nghĩ tới.Rốt cuộc là từ lúc nào,số lượng người của chúng tôi trở nên nhiều như vậy chứ ? Quả nhiên vẫn là bởi vì chuyến đi đến Giang Đông mà.

"Tử Long,tình hình trong quân như thế nào ?" Tôi hỏi khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Tử Long.

Trong khi thời tiết nóng nực như vậy,Tử Long cũng không mặc áo giáp thật dày của mình như mọi ngày và ăn mặc rất hở hang,gọn nhẹ . Điều làm cho tôi càng bất ngờ hơn chính là mặc dù ngày thường chỉ thấy muội ấy mặc áo giáp bạc với áo lụa trăng nhưng lúc này muội ấy đang mặc một áo choàng màu lam nhạt có hoa văn hình hoa như một cái váy.Loại y phục này tôi có từng được Tử Trọng giảng dạy trước đó,lúc đó tôi nhớ suốt nhưng bây giờ lại giống như quên mất và không nhớ ra được.

Hử...Bối Tử sao ? Nói tóm lại,tôi đã từng thấy loại y phục này trong phim truyền hình trước đây mới đúng.

[TL:Bối Tử: Áo Tứ Điên/Áo tứ thân]

"Không sao.Chẳng qua là bọn muội mấy ngày qua đợi huynh về nói bài phát biểu trước quân sĩ mà thôi." Tử Long nói khi cô ấy nhấc chân mình lên theo ."Chẳng qua là chuyến đi đến Tân Dã vẫn phải đích thân chúa công là huynh hạ lệnh cho bọn họ mới được."

"À...Ừm."

Dĩ nhiên,Tử Long cũng bận rộn với công việc trong doanh trại như chuẩn bị nhổ trại và bắt đầu di chuyển để lập trại mới .

like và comment không tính phí, vì thế hãy like và comment để ủng hộ nhóm dịch nhé :3
Loading...
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Light Novel - End 74 - Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1) - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - read Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! online at otakusan.net

Kết thúc Chap 74 - Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1) - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - đón đọc Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! sớm nhất tại otakusan.net

Light Novel - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - Vol 8 - chương 74 , Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74, Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chapter 74, Light Novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! novel chapter 74 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! light novel chương 74

Báo lỗi