Karen Tendou (G)

Manhua - Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

unknown
A3manga

Ongoing

Giới Thiệu

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
78 Chương 78 442 07/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chương 77 406 06/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chương 76 421 05/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 75 218 05/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chapter 74 446 04/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chương 73 513 03/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chapter 72 436 02/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chapter 71 342 01/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 70 590 30/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chapter 69 494 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 68 686 28/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 67 450 27/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 Chương 66 656 26/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 Chương 65 458 25/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 586 24/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 63 602 23/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chapter 62 490 22/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 61 581 21/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 629 20/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chương 59 592 19/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chương 58 700 18/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chương 57 662 17/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chương 56 700 16/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chương 55 621 16/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chương 54 585 15/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chapter 53 576 14/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chương 52 677 13/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chương 51 760 12/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chương 50 609 11/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chương 49 585 10/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chapter 48 656 09/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chương 47 664 08/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 Chương 46 726 07/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chương 45 637 06/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 Chương 44 705 05/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chương 43 639 04/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chương 42 681 03/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chương 41 654 02/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chương 40 640 01/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chương 39 641 31/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chương 38 750 30/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Chương 37 736 29/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Chương 36 578 29/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chương 35 879 27/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chương 34 946 26/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chương 33 835 25/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chương 32 950 24/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chương 31 994 23/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chương 30 1040 22/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chương 29 828 22/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chương 28 764 20/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chương 27 896 19/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chương 26 1017 18/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chapter 25 1037 17/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chương 24 1111 16/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Chương 23 1245 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Chương 22 1301 14/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Chương 021 1175 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Chương 020 1173 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Chương 019 1206 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Chương 018 1232 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Chương 017 1281 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 Chương 016 1326 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 Chương 015 1327 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 Chương 014 1307 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Chương 013 1267 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
12 Chương 012 1247 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 Chương 011 1238 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Chương 010 1277 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Chương 009 1239 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chương 008 1239 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chương 007 1280 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chương 006 1304 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chương 005 1276 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chương 004 1392 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Chương 003 1440 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Chương 002 1542 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Chương 001 2574 13/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manga Thực Sắc Đại Lục, Manga Thực Sắc Đại Lục, Manga Thực Sắc Đại Lục Tiếng Việt, Thực Sắc Đại Lục Manga Tiếng Việt, Manga Thực Sắc Đại Lục tieng viet, Manga Thực Sắc Đại Lục tieng viet, Thực Sắc Đại Lục Manga tieng viet, Truyen Thực Sắc Đại Lục tieng viet

Loading...