Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

unknown
A3manga

Ongoing

Summary

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 419 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chapter 89 296 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 307 17/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 447 15/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 382 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 479 13/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 520 11/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 530 09/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 584 07/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 646 05/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 559 03/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 667 01/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 972 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 804 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 696 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 517 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 814 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 786 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chapter 72 725 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chapter 71 635 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 901 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chapter 69 713 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 929 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 671 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 906 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 733 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 842 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 864 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chapter 62 785 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 801 21/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 946 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 897 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 959 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1023 17/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 964 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 924 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 872 15/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chapter 53 944 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 980 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 1108 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 891 11/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 833 10/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chapter 48 959 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 909 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 964 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 878 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 976 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 877 04/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 933 03/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 947 02/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 886 01/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 860 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 1021 30/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 1068 29/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 907 29/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 1165 27/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 1184 26/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 1080 25/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 1207 24/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 1288 23/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 1368 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 1084 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 1012 20/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 1164 19/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 1297 18/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chapter 25 1305 17/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 1443 16/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 1574 15/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 1582 14/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 1439 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 020 1469 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 019 1500 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 1529 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 1604 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 1645 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 1668 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 1636 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 1632 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 1631 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 1610 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 1647 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 1578 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 1624 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 1715 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 1719 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 1674 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 1806 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 1944 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 2030 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 3396 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Thực Sắc Đại Lục, Thực Sắc Đại Lục, Thực Sắc Đại Lục Tiếng Việt, Thực Sắc Đại Lục Manga Tiếng Việt, Manga Thực Sắc Đại Lục tieng viet, Truyen Thực Sắc Đại Lục tieng viet

Loading...

favorite