Goblin Slayer

Manhua - Anh hùng ? ta không làm lâu rồi

Hero? I Quit A Long Time Ago

hai luo

Unknown

Ongoing

Giới Thiệu

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action
102 chap 102 1873 cách đây 2 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
101 Chương 101 2279 cách đây 5 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
100 chap 100 1749 cách đây 6 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
99 Chương 99 2296 cách đây 7 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
98 Chương 98 1822 cách đây 7 ngày Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
97 Chương 97 2327 08/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
96 Chương 96 2449 07/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
95 Chương 95 2354 06/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
94 Chương 94 2296 05/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
93 Chapter 93 2146 04/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
92 Chương 92 2197 03/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
91 Chương 91 2470 02/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
90 Chương 90 2727 01/01/2019 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
89 Chương 89 2812 31/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
88 Chương 88 2569 30/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 87 597 29/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
87 Chương 87 2510 29/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
86 Chương 86 2833 28/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
85 Chương 85 2892 27/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
84 Chương 84 2775 26/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
83 Chương 83 3353 25/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
82 Chapter 82 2939 24/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
81 Chapter 81 2823 23/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
80 Chương 80 3124 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
79 Chương 79 2876 21/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
78 Chương 78 2982 20/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
77 Chương 77 2954 19/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
76 Chương 76 3114 18/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
75 Chương 75 3174 17/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
74 Chapter 74 2674 16/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
73 Chương 73 2760 15/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
72 Chương 72 2679 14/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
71 Chapter 71 2820 14/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
70 Chương 70 3180 12/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
69 Chương 69 2154 11/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
68 Chương 68 2651 10/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 67 633 09/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
67 Chương 67 2526 09/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
66 chap 66 3028 08/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
65 chap 65 2332 08/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 1299 07/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
64 Chương 64 1543 07/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 63 636 06/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
63 Chương 63 2762 06/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
62 Chương 62 2934 05/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
61 Chương 61 3121 04/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 3074 03/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
60 Chương 60 520 03/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
59 Chapter 59 3283 02/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
58 Chương 58 3387 01/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
57 Chương 57 3698 30/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
56 Chapter 56 3760 29/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chương 55 3410 28/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
55 Chương 55 664 28/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
54 Chapter 54 3684 27/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
53 Chương 53 3603 26/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
52 Chapter 52 3760 25/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
51 Chương 51 3643 24/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
50 Chương 50 3988 23/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
49 Chương 49 3717 22/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
48 Chương 48 3990 21/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
47 Chapter 47 3613 20/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
46 chap 46 3548 19/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
45 Chương 45 3595 18/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
44 chap 44 3937 17/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
43 Chương 43 4337 16/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
42 Chương 42 3507 16/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
41 Chương 41 3702 15/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
40 Chương 40 3940 14/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
39 Chương 39 3878 13/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
38 Chương 38 4165 12/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Chương 37 902 12/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
37 Chương 37 5086 12/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
36 Chương 36 3600 09/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
35 Chương 35 3489 08/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
34 Chương 34 3300 07/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
33 Chương 33 3374 06/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
32 Chương 32 3196 05/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
31 Chương 31 3377 04/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
30 Chương 30 4175 03/11/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
29 Chương 29 5096 22/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
28 Chapter 28 1636 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
27 Chapter 27 924 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
26 Chapter 26 947 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
25 Chapter 25 921 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
24 Chapter 24 833 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
23 Chapter 23 782 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
22 Chapter 22 890 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
21 Chapter 21 944 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
20 Chapter 20 972 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
19 Chapter 19 924 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
18 Chapter 18 1004 22/12/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
17 Chương 17 4749 21/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
16 chap 16 4509 20/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
15 chap 15 3868 19/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
14 chap 14 4958 18/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
13 Chương 13 5064 17/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
11 chap 11 5130 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
10 Chương 010 5173 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
9 Chương 009 5107 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
8 Chương 008 5121 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
7 Chương 007 5112 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
6 Chương 006 5108 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
5 Chương 005 5119 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
4 Chương 004 5123 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
3 Chương 003 5193 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
2 Chương 002 5297 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap
1 Chương 001 5761 15/10/2018 Sửa Thông tin Sửa hình ảnh chap

Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

Manga Anh hùng ? ta không làm lâu rồi, Manga Hero? I Quit A Long Time Ago, Manga Anh hùng ? ta không làm lâu rồi Tiếng Việt, Anh hùng ? ta không làm lâu rồi Manga Tiếng Việt, Manga Anh hùng ? ta không làm lâu rồi tieng viet, Manga Hero? I Quit A Long Time Ago tieng viet, Hero? I Quit A Long Time Ago Manga tieng viet, Truyen Anh hùng ? ta không làm lâu rồi tieng viet

Loading...