Otaku Sanctuary

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Tuyệt Thế Chiến Hồn

unknown

Adventure

HamTruyen

Ongoing

Summary

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? 
Là thiên tài hay phế vật? 
Cùng đón xem nhé!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
127 Chương 127 210 5 hours ago Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chương 126 389 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
125 Chương 125 439 4 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
124 chap 124 492 6 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
123 chap 123 314 08/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
122 Chương 122 444 06/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
121 chap 121 375 04/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 411 02/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 396 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chapter 118 433 28/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chapter 117 269 28/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 430 22/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chương 115 241 22/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chapter 114 490 18/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chương 113 429 16/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 671 14/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 599 09/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chapter 110 513 08/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 523 05/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 709 16/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
107 Chương 107 592 14/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 658 12/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 726 09/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 826 07/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 670 05/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 637 03/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 631 01/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 848 29/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99 chap 99 746 27/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 98 651 26/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 631 23/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 649 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 801 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 821 17/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 780 15/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 823 13/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 878 09/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 852 07/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 842 05/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 891 03/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chapter 87 876 01/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chapter 86 805 30/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 928 28/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 939 26/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 1144 24/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 995 21/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 1072 19/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 1106 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 1148 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 chap 78 1080 03/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 1270 01/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 1450 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 1273 03/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 74 1240 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 1232 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1395 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chapter 71 1249 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 1319 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 1592 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 1237 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 1348 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 1469 09/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 1235 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 1318 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 1358 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chapter 62 1446 03/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1521 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chapter 60 1558 01/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 1616 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1654 30/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1761 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1590 28/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 1555 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 1413 26/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1688 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 1734 24/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 1869 23/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 1781 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 1944 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 1768 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 1851 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 1627 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 1736 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chapter 44 1721 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 1880 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 1738 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 chap 41 1995 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 1760 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 1969 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 1907 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 2091 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 1911 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 chap 35 1996 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 2067 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 1938 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 chap 32 2130 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 chap 31 2032 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chapter 30 2096 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chapter 29 2038 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 2263 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 chap 27 2287 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2325 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2229 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 2474 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 2342 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 2450 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 2637 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 2791 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 2788 21/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 2689 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 2633 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 2858 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 3041 17/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 3048 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 3268 15/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 3403 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 3249 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 3450 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 3283 11/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 3514 10/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 3372 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 3632 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 3818 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 4099 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 4160 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 4614 02/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 5162 01/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Tuyệt Thế Chiến Hồn, Tuyệt Thế Chiến Hồn, Tuyệt Thế Chiến Hồn Tiếng Việt, Tuyệt Thế Chiến Hồn Manga Tiếng Việt, Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn tieng viet, Truyen Tuyệt Thế Chiến Hồn tieng viet

Loading...

favorite