Ereshkigal (FO)

Manhua - Tuyệt Thế Chiến Hồn

Tuyệt Thế Chiến Hồn

unknown

Adventure

HamTruyen

Ongoing

Summary

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? 
Là thiên tài hay phế vật? 
Cùng đón xem nhé!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 663 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 560 5 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 650 7 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 700 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 724 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 chap 78 736 03/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 844 01/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 1067 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 872 03/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 74 820 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 869 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1005 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chapter 71 875 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 939 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 1254 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 890 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 948 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 1099 09/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 887 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 988 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 1036 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chapter 62 1115 03/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1128 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chapter 60 1122 01/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 1174 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1153 30/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1314 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1159 28/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 1059 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 1031 26/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1256 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 1239 24/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 1372 23/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 1284 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 1455 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 1295 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 1435 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 1197 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 1324 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chapter 44 1303 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 1419 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 1285 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 chap 41 1570 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 1313 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 1437 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 1459 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 1645 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 1486 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 chap 35 1519 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 1667 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 1524 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 chap 32 1673 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 chap 31 1602 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chapter 30 1659 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chapter 29 1581 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 1815 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 chap 27 1802 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 1831 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 1789 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 2015 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 1862 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 1967 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 2137 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 2289 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 2291 21/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 2219 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 2181 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 2361 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 2540 17/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 2572 16/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 2664 15/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 2725 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 2598 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 2809 12/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 2687 11/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 2842 10/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 2682 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 2945 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 3179 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 3432 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 3425 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 3830 02/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 5010 01/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn, Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn, Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn Tiếng Việt, Tuyệt Thế Chiến Hồn Manga Tiếng Việt, Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn tieng viet, Manga Tuyệt Thế Chiến Hồn tieng viet, Tuyệt Thế Chiến Hồn Manga tieng viet, Truyen Tuyệt Thế Chiến Hồn tieng viet

Loading...