Otaku Sanctuary

Ta Là Phế Vật

Ta Là Phế Vật

unknown
TruyenSieuHay

Ongoing

Summary

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
107 Chương 107 569 29/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 281 29/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 630 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 618 23/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 833 19/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 775 17/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
101 chap 101 642 15/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 863 07/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99 chap 99 710 05/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98 chap 98 870 03/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 1024 01/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 1007 20/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 768 18/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 925 16/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 856 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 1089 12/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
91 chap 91 1094 10/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 1270 05/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 1398 03/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 1427 01/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 1352 30/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 1363 22/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 1151 22/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 1535 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 1108 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 1501 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 1594 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 1628 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 chap 79 1642 08/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 1402 06/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 1630 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 1715 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 1778 28/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 1823 26/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 1845 24/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1692 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 1672 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 1880 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 2021 19/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 2010 18/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 chap 67 1983 17/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 2289 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 1880 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 1990 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 2572 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 2483 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 2224 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 chap 60 2174 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 2359 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 2269 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 2012 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 2424 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 chap 55 2407 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 2605 17/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 2515 16/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 2679 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 2641 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 2763 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chapter 49 2586 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 chap 48 2668 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 chap 47 2489 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 chap 46 2578 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 chap 45 3008 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 2944 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 3102 06/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 3109 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 3064 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 2879 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 3074 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 2995 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 3681 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 3526 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 3481 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 chap 34 3712 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 chap 33 3295 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 chap 32 3348 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 3838 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 3603 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 3455 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 3355 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 3675 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 3523 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 3821 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 4033 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 3887 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 3897 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 3715 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 3952 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 3979 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 3850 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 chap 17 3845 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 3913 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 4278 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 chap 14 4005 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 chap 13 4081 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 4151 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 4482 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 4201 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 chap 9 4298 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 chap 8 4447 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 4799 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 5027 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 chap 5 5022 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 5009 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 4930 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 5015 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 5146 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Ta Là Phế Vật, Ta Là Phế Vật, Ta Là Phế Vật Tiếng Việt, Ta Là Phế Vật Manga Tiếng Việt, Manga Ta Là Phế Vật tieng viet, Truyen Ta Là Phế Vật tieng viet

Loading...

favorite