Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Manhua - Ta Là Phế Vật

Ta Là Phế Vật

unknown
TruyenSieuHay

Ongoing

Summary

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chương 84 724 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 383 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 728 6 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 873 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 919 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 chap 79 978 08/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 677 06/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 973 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 1071 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 1068 28/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 1143 26/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 1196 24/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 1085 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 1056 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 1241 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 1315 19/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 1381 18/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 chap 67 1233 17/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 1535 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 1170 16/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 1358 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 1891 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 1766 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1535 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 chap 60 1458 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 1698 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1596 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1285 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1710 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 chap 55 1712 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 1913 17/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1800 16/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 1997 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 1971 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 2082 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chapter 49 1895 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 chap 48 1945 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 chap 47 1706 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 chap 46 1816 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 chap 45 2318 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 2222 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 2262 06/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 2311 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 2326 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 2106 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 2289 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 2163 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 2766 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 2725 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 2584 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 chap 34 2858 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 chap 33 2495 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 chap 32 2532 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 2987 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 2652 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 2583 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 2428 25/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 2838 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2621 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2880 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 3147 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 2957 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 3034 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 2811 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 3056 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 3144 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 2970 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 chap 17 2968 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 3037 09/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 3369 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 chap 14 3183 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 chap 13 3225 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 3240 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 3559 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 3342 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 chap 9 3404 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 chap 8 3546 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 3845 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 4229 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 chap 5 4143 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 4053 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 4005 27/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 4069 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 4962 26/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manga Ta Là Phế Vật, Manga Ta Là Phế Vật, Manga Ta Là Phế Vật Tiếng Việt, Ta Là Phế Vật Manga Tiếng Việt, Manga Ta Là Phế Vật tieng viet, Manga Ta Là Phế Vật tieng viet, Ta Là Phế Vật Manga tieng viet, Truyen Ta Là Phế Vật tieng viet

Loading...