Otaku Sanctuary

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái

unknown
HamTruyen

Ongoing

Summary

Thế lực ngàn năm ẩn náu tái hiện tại nhân gian. Ma môn thời loạn lạc, Phật cung sa đọa, Đạo cung sự suy thoái, quỷ cung muốn hiện thế, Thiên cung mưu kế, trật tự nhân gian tràn ngập nguy cơ....     

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
16 Chương 16 306 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 576 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 719 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 762 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 859 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 954 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 985 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 1010 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 637 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 677 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 928 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 962 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 994 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 1024 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 1067 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 1484 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái Tiếng Việt, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái Manga Tiếng Việt, Manga Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái tieng viet, Truyen Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái tieng viet

favorite