Goblin Slayer

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái

unknown
HamTruyen

Ongoing

Summary

Thế lực ngàn năm ẩn náu tái hiện tại nhân gian. Ma môn thời loạn lạc, Phật cung sa đọa, Đạo cung sự suy thoái, quỷ cung muốn hiện thế, Thiên cung mưu kế, trật tự nhân gian tràn ngập nguy cơ....     

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
21 Chương 21 221 20/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 317 11/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 374 10/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 324 10/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 329 10/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 546 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 846 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 979 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 986 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 1146 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 1218 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 1245 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 1287 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 931 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 965 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 1186 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 1287 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 1250 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 1305 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 1378 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 1847 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái Tiếng Việt, Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái Manga Tiếng Việt, Manga Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái tieng viet, Truyen Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái tieng viet

favorite