Otaku Sanctuary

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

unknown
TruyenSieuHay

Ongoing

Summary

Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
301 Chương 301 66 5 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
300 Chương 300 85 7 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
299 Chương 299 110 10/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
298 Chương 298 38 08/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
297 Chương 297 107 06/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
296 Chương 296 131 04/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
295 Chương 295 57 02/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
294 Chương 294 66 31/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
293 Chương 293 112 29/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
292 Chương 292 67 29/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
291 Chương 291 226 24/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
290 Chương 290 135 19/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
289 Chương 289 46 19/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
288 Chương 288 36 19/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
287 Chương 287 190 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
286 chap 286 148 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
285 chap 285 13 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
284 Chương 284 100 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
279 Chương 279 12 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
274 Chương 274 17 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
269 Chương 269 0 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
264 Chương 264 18 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
258 Chương 258 12 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
253 Chương 253 33 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
247 Chương 247 13 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
242 Chương 242 33 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
237 Chương 237 17 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
232 Chương 232 49 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
227 Chương 227 23 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
222 Chương 222 53 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
217 Chương 217 30 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
212 Chương 212 58 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
207 Chương 207 49 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
201 Chương 201 87 26/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
196 Chương 196 133 22/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
194 Chương 194 175 20/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
193 Chương 193 85 19/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
192 Chương 192 137 18/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
191 Chương 191 77 17/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
190 Chương 190 128 16/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
189 Chương 189 47 16/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
188 Chương 188 0 16/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
187 Chương 187 16 16/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
186 Chương 186 82 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
185 Chương 185 30 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
184 Chương 184 27 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
183 Chương 183 25 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
182 Chương 182 540 06/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
138 Chương 138 1087 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 1014 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 802 09/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 858 08/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 748 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 762 06/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 784 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 714 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 603 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 762 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 763 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chapter 30 760 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 926 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 771 28/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 767 27/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 940 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 896 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 830 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 724 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 775 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 716 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 chap 20 795 20/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 780 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 930 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 809 17/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 776 16/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 chap 15 964 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 chap 14 884 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 chap 13 860 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chapter 12 1195 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 chap 11 1099 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 1594 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 1217 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 1184 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 1258 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 1485 06/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 1531 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 1696 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 2081 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 2003 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 2704 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên, Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên, Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên Tiếng Việt, Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên Manga Tiếng Việt, Manga Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên tieng viet, Truyen Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên tieng viet

favorite