Goblin Slayer

Shuumatsu No Valkyrie

RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-

unknown

Ongoing

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
20 Chapter 20 5726 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 5928 01/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 6071 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 6766 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 7816 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 6068 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 5687 25/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 5587 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12.6 Chapter 12.6 (bản đẹp) 5636 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 5434 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 5611 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 5630 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 6296 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 5702 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 5519 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 6356 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 6385 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 6058 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 6231 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 5980 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 6189 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.3 Chapter 1.3 3425 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.2 Chapter 1.2 1881 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 2698 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Shuumatsu No Valkyrie, RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-, Shuumatsu No Valkyrie Tiếng Việt, Shuumatsu No Valkyrie Manga Tiếng Việt, Manga RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure- tieng viet, Truyen Shuumatsu No Valkyrie tieng viet

favorite