Otaku Sanctuary

Shuumatsu No Valkyrie

RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-

unknown

Ongoing

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 5793 6 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 5945 22/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 5984 31/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 6745 02/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 6432 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 6392 01/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 6403 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 7048 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 8074 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 6306 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 5921 25/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 5815 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12.6 Chapter 12.6 (bản đẹp) 5842 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 5632 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 5811 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 5838 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 6506 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 5916 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 5727 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 6572 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 6599 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 6280 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 6465 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 6204 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 6437 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.3 Chapter 1.3 5040 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.2 Chapter 1.2 4012 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 4664 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Shuumatsu No Valkyrie, RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-, Shuumatsu No Valkyrie Tiếng Việt, Shuumatsu No Valkyrie Manga Tiếng Việt, Manga RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure- tieng viet, Truyen Shuumatsu No Valkyrie tieng viet

favorite