Satellizer el Bridget

Manga - Shuumatsu No Valkyrie

RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-

unknown

Ongoing

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
9 Chapter 9 5543 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 5099 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 4290 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 5758 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 5776 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 5445 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 5600 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 5401 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 5557 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 chap 1 5565 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manga Shuumatsu No Valkyrie, Manga RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-, Manga Shuumatsu No Valkyrie Tiếng Việt, Shuumatsu No Valkyrie Manga Tiếng Việt, Manga Shuumatsu No Valkyrie tieng viet, Manga RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure- tieng viet, RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure- Manga tieng viet, Truyen Shuumatsu No Valkyrie tieng viet

Loading...