Goblin Slayer

Shuumatsu No Valkyrie

RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-

unknown

Ongoing

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
18 Chapter 18 5711 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 6568 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 7642 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 5926 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 5557 25/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 5449 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12.6 Chapter 12.6 (bản đẹp) 5502 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 5314 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 5469 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 5498 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 6164 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 5558 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 5381 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 6226 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 6253 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 5904 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 6075 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 5840 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 6035 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.3 Chapter 1.3 2336 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.2 Chapter 1.2 920 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 1428 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Shuumatsu No Valkyrie, RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-, Shuumatsu No Valkyrie Tiếng Việt, Shuumatsu No Valkyrie Manga Tiếng Việt, Manga RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure- tieng viet, Truyen Shuumatsu No Valkyrie tieng viet

Loading...

favorite