Otaku Sanctuary
Other Name
RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author Fukui Takumi
Artist unknown
Status Ongoing

Shuumatsu No Valkyrie

favorite 9 / 10
person 50 votes
visibility
233290
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 5880 6 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 5882 30/04/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 5763 29/04/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 6048 15/04/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chapter 28 6173 19/03/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
27 chương 27 5804 25/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chapter 26 6030 12/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 6617 06/01/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 6519 07/12/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 6371 22/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 6380 31/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 7129 02/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 6862 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 6770 01/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 6749 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 7368 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 8400 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 6706 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 6355 25/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 6259 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12.6 Chapter 12.6 (bản đẹp) 6272 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 6054 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 6229 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 6258 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 6924 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 6368 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 6249 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 7122 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 7149 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 6834 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 7051 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 6798 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 7055 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.3 Chapter 1.3 5644 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.2 Chapter 1.2 5492 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 5726 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

Info

Other Name
RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author Fukui Takumi
Artist unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite