Goblin Slayer
Other Name
RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author Fukui Takumi
Artist unknown
Status Ongoing

Shuumatsu No Valkyrie

favorite 9 / 10
person 39 votes
visibility
196290
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Chap Title Total Views Date Added Action
27 chương 27 5452 3 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chapter 26 5806 12/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 6417 06/01/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 6341 07/12/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 6223 22/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 6242 31/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 6971 02/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 6666 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 6598 01/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 6593 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 7222 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 8242 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 6498 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 6123 25/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 6035 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12.6 Chapter 12.6 (bản đẹp) 6056 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 5846 14/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 6029 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 6054 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 6730 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 6152 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 5973 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 6846 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 6865 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 6550 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 6747 15/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2.5 Chapter 2.5 6484 14/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 6715 12/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.3 Chapter 1.3 5330 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1.2 Chapter 1.2 5162 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 5322 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

Info

Other Name
RecordofRagnarok-ShuumatsunoWalkure-
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author Fukui Takumi
Artist unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

favorite