Goblin Slayer

Tiên Vương

Tiên Vương

unknown
HamTruyen

Ongoing

Summary

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tiên Vương” của tác giả Nam Hoa. Chu Ngư tỉnh lại từ giấc mộng Nam Kha thì thấy thế giới đã rối mù. Học viện máy móc công trình lại trở thành “Khôi Lỗi đường”. Học viện dược lý thì trở thành “Luyện Dược đường”. Học viện kỹ thuật nông nghiệp lại thành “Linh Thực đường”. Học viện kỹ thuật xây dựng lại trở thành “Luyện Thể đường”... Tu tiên vấn đạo, ở thế giới tiên hiệp thực lực chí thượng, cường giả như mây này làm thế nào để có thể có tấc đất cắm dùi đây. Chu Ngư trọng sinh ở học viện tu tiên Nam Hải, cùng lúc học đủ các loại tiên thuật, xung quanh lúc nào cũng tràn đầy sát cơ, đối mặt với trùng trùng khó khăn cuối cùng sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Cách con đường Tiên vương bao xa? Hãy xem ta—Chu Ngư, phát huy năng lực học bá, hô phong hoán vũ ở dị thế giới.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
58 Chương 58 111 10/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 161 08/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 292 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 146 04/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 151 28/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 183 26/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 259 24/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 306 23/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 211 22/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 chap 49 220 21/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 156 20/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 141 19/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 211 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 155 17/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 204 16/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 263 15/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 235 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 275 13/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 270 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 382 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 243 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 273 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 205 08/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 327 07/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 291 06/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 228 05/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 349 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chapter 31 391 03/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 298 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 442 01/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 419 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 335 13/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 388 12/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
25 chap 25 480 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 528 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 591 09/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 601 08/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 423 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 533 06/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 490 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 476 04/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 507 03/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 542 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 524 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 600 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 565 30/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 553 30/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 641 28/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 581 27/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 chap 9 599 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 639 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 668 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 774 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 757 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 777 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 855 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 898 20/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 1136 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Tiên Vương, Tiên Vương, Tiên Vương Tiếng Việt, Tiên Vương Manga Tiếng Việt, Manga Tiên Vương tieng viet, Truyen Tiên Vương tieng viet

Loading...