Belfast (AL)

Tiên Vương

Tiên Vương

unknown
HamTruyen

Ongoing

Summary

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tiên Vương” của tác giả Nam Hoa. Chu Ngư tỉnh lại từ giấc mộng Nam Kha thì thấy thế giới đã rối mù. Học viện máy móc công trình lại trở thành “Khôi Lỗi đường”. Học viện dược lý thì trở thành “Luyện Dược đường”. Học viện kỹ thuật nông nghiệp lại thành “Linh Thực đường”. Học viện kỹ thuật xây dựng lại trở thành “Luyện Thể đường”... Tu tiên vấn đạo, ở thế giới tiên hiệp thực lực chí thượng, cường giả như mây này làm thế nào để có thể có tấc đất cắm dùi đây. Chu Ngư trọng sinh ở học viện tu tiên Nam Hải, cùng lúc học đủ các loại tiên thuật, xung quanh lúc nào cũng tràn đầy sát cơ, đối mặt với trùng trùng khó khăn cuối cùng sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Cách con đường Tiên vương bao xa? Hãy xem ta—Chu Ngư, phát huy năng lực học bá, hô phong hoán vũ ở dị thế giới.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
66 Chương 66 71 6 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 168 10/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 226 06/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 250 04/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 275 15/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 172 15/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 338 09/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 304 30/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 396 10/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 323 08/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 526 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 354 04/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 373 28/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 407 26/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 400 24/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 610 23/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 428 22/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 chap 49 347 21/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 268 20/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 297 19/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 310 18/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 288 17/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 357 16/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 402 15/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 367 14/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 433 13/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 433 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 517 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 406 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 405 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 345 08/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 478 07/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 434 06/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 375 05/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 487 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chapter 31 519 03/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 442 02/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 553 01/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 564 14/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 451 13/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 611 12/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
25 chap 25 637 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 703 10/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 727 09/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 810 08/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 619 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 696 06/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 658 05/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 653 04/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 680 03/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 792 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 787 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 851 31/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 812 30/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 817 30/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 876 28/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 831 27/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
9 chap 9 841 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 873 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 929 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 1021 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 1049 22/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 1016 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 1103 21/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 1163 20/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 1503 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Tiên Vương, Tiên Vương, Tiên Vương Tiếng Việt, Tiên Vương Manga Tiếng Việt, Manga Tiên Vương tieng viet, Truyen Tiên Vương tieng viet

Loading...

favorite