Otaku Sanctuary
Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 8 / 10
person 34 votes
visibility
211673
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 2073 23/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 2345 15/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 2509 10/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 2395 05/02/2020 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 2882 25/12/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 2796 21/11/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 4884 28/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 3487 25/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chapter 46 2811 23/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chapter 45 2497 23/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chapter 44 3243 23/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 3859 30/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 2101 30/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chapter 41 2183 30/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 2837 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chapter 39 2111 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chapter 38 1852 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chapter 37 2891 03/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chapter 36 1076 29/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chapter 35 2407 03/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 3948 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 4665 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 3403 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 3395 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 3165 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chapter 28 4635 12/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chapter 27 4099 16/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 3389 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 4489 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chapter 24 3876 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 3952 05/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 3536 21/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 4387 21/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 4684 15/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chapter 19 5117 31/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 3997 31/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 3828 31/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 5510 16/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 5182 16/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 5388 09/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 5446 15/11/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chapter 12 5444 14/11/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chapter 11 5497 14/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 5482 24/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 5486 24/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 5521 24/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 5618 16/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 5566 07/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 5614 07/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chapter 4 5665 07/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 5752 07/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 6072 07/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 6626 07/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite