Goblin Slayer

Koe No Katachi

Koe No Katachi

AG Team

Done

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 5098 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chap 61 2121 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chap 60 2141 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chap 59 2447 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chap 58 2231 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chap 57 2218 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chap 56 2368 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chap 55 2407 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chap 54 2364 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chap 53 2611 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chap 52 2311 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chap 51 2317 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chap 50 2562 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chap 49 2163 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chap 48 2502 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chap 47 2267 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chap 46 2148 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chap 45 2053 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 2222 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 2194 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 1978 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 2027 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 1999 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 1991 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 2074 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chap 37 2179 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chap 36 2306 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 2668 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 2784 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 2298 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32.5 Chap 32.5 2301 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 2372 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 2450 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 2766 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 2677 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 2873 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 2587 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 2611 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 2796 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 2734 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chap 23 2604 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chap 22 2683 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chap 21 2429 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chap 20 2510 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chap 19 2697 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chap 18 2385 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chap 17 2844 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chap 16 2452 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chap 15 2944 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chap 14 2645 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chap 13 2677 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chap 12 2920 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chap 11 2711 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chap 10 2683 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chap 9 2928 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 2941 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 2642 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 2777 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 3037 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 2764 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chap 3 3136 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 2930 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 4181 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
0.5 Chap 0.5 3363 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
0 Chap 0 5098 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Koe No Katachi, Koe No Katachi, Koe No Katachi Tiếng Việt, Koe No Katachi Manga Tiếng Việt, Manga Koe No Katachi tieng viet, Truyen Koe No Katachi tieng viet

favorite