Otaku Sanctuary

Koe No Katachi

Koe No Katachi

AG Team

Done

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 5076 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chap 61 2032 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chap 60 2098 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chap 59 2406 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chap 58 2165 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chap 57 2204 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chap 56 2337 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chap 55 2368 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chap 54 2307 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chap 53 2600 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chap 52 2297 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chap 51 2288 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chap 50 2545 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chap 49 2129 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chap 48 2471 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chap 47 2236 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chap 46 2136 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chap 45 2021 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 2188 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 2163 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 1930 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 1990 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 1961 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 1941 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 2022 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chap 37 2168 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chap 36 2289 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 2644 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 2749 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 2242 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32.5 Chap 32.5 2287 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 2326 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 2424 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 2714 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 2646 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 2853 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 2558 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 2581 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 2747 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 2718 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chap 23 2592 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chap 22 2643 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chap 21 2399 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chap 20 2466 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chap 19 2666 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chap 18 2351 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chap 17 2817 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chap 16 2452 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chap 15 2918 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chap 14 2609 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chap 13 2653 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chap 12 2874 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chap 11 2660 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chap 10 2647 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chap 9 2897 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 2925 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 2595 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 2733 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 2981 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 2732 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chap 3 3069 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 2919 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 4104 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
0.5 Chap 0.5 3334 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
0 Chap 0 5094 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Koe No Katachi, Koe No Katachi, Koe No Katachi Tiếng Việt, Koe No Katachi Manga Tiếng Việt, Manga Koe No Katachi tieng viet, Truyen Koe No Katachi tieng viet

Loading...

favorite