Belfast (Azur lane)

Taiyou no Ie

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done

Taiyou no Ie

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
72661
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

"Trước đây, nơi này như một ngôi nhà phép thuật - một nơi mà có thể cười kể cả khi đang khóc.Chắc là, một phù thuỷ tàng hình đang sống ở đây.Hay chỉ là tôi nghĩ vậy."

Cô - một đứa trẻ - phải làm gì khi mẹ bỏ cha và rời đi với người đàn ông khác ? Hay khi cha cô kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng ? Hay khi người bạn hàng xóm thời thơ ấu của cô mời cô đến ở cùng với cậu ấy ?

--------------------------------------------------------------

Một tác phẩm rất dễ thương của Taamo <3

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chapter 50.3 ( EXTRA ) 1558 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 ( EXTRA ) 1577 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 ( EXTRA ) 1162 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 [END] 2167 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 973 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 ( EXTRA) 510 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 923 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 904 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 989 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.3 Chapter 44.3 (EXTRA) 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 (EXTRA) 698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 ( EXTRA) 794 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 900 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 693 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 871 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 827 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 668 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 973 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 638 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.3 Chapter 36.3 (EXTRA) 675 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 (EXTRA) 996 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 ( EXTRA) 654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 729 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 (EXTRA) 618 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1048 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1086 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 855 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 (EXTRA) 720 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 (EXTRA) 877 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 945 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 932 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1128 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1080 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 (EXTRA) 885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 843 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1090 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 820 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 (EXTRA) 799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 876 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1588 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 901 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 (EXTRA) 840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 804 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 836 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2006 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1334 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 (EXTRA) 882 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1424 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1277 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 914 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 (EXTRA) 924 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1171 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1202 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1253 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5 ( EXTRA) 1129 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1286 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1489 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3671 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite