Otaku Sanctuary

Taiyou no Ie

House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời

taamo

Done

Summary

"Trước đây, nơi này như một ngôi nhà phép thuật - một nơi mà có thể cười kể cả khi đang khóc.Chắc là, một phù thuỷ tàng hình đang sống ở đây.Hay chỉ là tôi nghĩ vậy."

Cô - một đứa trẻ - phải làm gì khi mẹ bỏ cha và rời đi với người đàn ông khác ? Hay khi cha cô kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng ? Hay khi người bạn hàng xóm thời thơ ấu của cô mời cô đến ở cùng với cậu ấy ?

--------------------------------------------------------------

Một tác phẩm rất dễ thương của Taamo <3

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chapter 50.3 ( EXTRA ) 1416 28/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50.2 Chapter 50.2 ( EXTRA ) 1445 28/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50.1 Chapter 50.1 ( EXTRA ) 1090 20/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chapter 50 [END] 2090 20/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chapter 49 918 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48.1 Chapter 48.1 ( EXTRA) 437 20/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chapter 48 868 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chapter 47 876 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chapter 46 832 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chapter 45 922 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44.3 Chapter 44.3 (EXTRA) 700 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44.2 Chapter 44.2 (EXTRA) 659 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44.1 Chapter 44.1 ( EXTRA) 750 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chapter 44 830 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 655 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 833 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chapter 41 793 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40.5 Chapter 40.5 637 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 709 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chapter 39 915 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chapter 38 591 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chapter 37 691 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36.3 Chapter 36.3 (EXTRA) 625 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36.2 Chapter 36.2 (EXTRA) 949 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36.1 Chapter 36.1 ( EXTRA) 643 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chapter 36 1012 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chapter 35 691 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chapter 34 684 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chapter 33 777 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32.5 Chapter 32.5 (EXTRA) 558 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chapter 32 1002 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chapter 31 775 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chapter 30 1025 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chapter 29 793 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28.2 Chapter 28.2 (EXTRA) 638 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28.1 Chapter 28.1 (EXTRA) 838 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chapter 28 880 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chapter 27 857 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chapter 26 1097 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chapter 25 1035 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24.5 Chapter 24.5 (EXTRA) 835 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chapter 24 790 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chapter 23 1012 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chapter 22 780 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 828 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20.5 Chapter 20.5 (EXTRA) 738 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 773 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chapter 19 1556 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chapter 18 793 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chapter 17 846 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
16.5 Chapter 16.5 (EXTRA) 811 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chapter 16 773 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chapter 15 779 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chapter 14 1886 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chapter 13 1257 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12.5 Chapter 12.5 (EXTRA) 849 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chapter 12 1395 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chapter 11 1245 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chapter 10 880 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chapter 9 934 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8.5 Chapter 8.5 (EXTRA) 883 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chapter 8 1127 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 1149 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chapter 6 1166 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 1159 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4.5 Chapter 4.5 ( EXTRA) 1043 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chapter 4 1177 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 1413 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 1520 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 3286 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Taiyou no Ie, House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời, Taiyou no Ie Tiếng Việt, Taiyou no Ie Manga Tiếng Việt, Manga House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời tieng viet, Truyen Taiyou no Ie tieng viet

favorite