Satellizer el Bridget
Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
68444
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 371 26/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 550 25/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104.2 Chương 104.2 412 21/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104.1 Chương 104.1 497 20/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chapter 104A 179 20/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103.2 Chương 103.2 430 16/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103.1 Chương 103.1 542 16/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 1641 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102.2 Chương 102.2 325 12/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102.1 Chương 102.1 333 11/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 640 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
101.2 Chương 101.2 359 09/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 998 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100.2 Chương 100.2 530 05/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100.1 Chương 100.1 674 03/09/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 877 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99.2 Chapter 99.2 548 25/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99.1 Chapter 99.1 467 24/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 99 688 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98.2 Chapter 98.2 482 23/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98.1 Chương 98.1 546 21/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 98 699 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97.2 Chương 97.2 503 20/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97.1 Chương 97.1 219 20/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 609 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96.2 Chương 96.2 442 17/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96.1 Chương 96.1 152 17/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 624 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
95.2 Chương 95.2 444 14/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 613 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94.2 Chương 94.2 463 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94.1 Chương 94.1 186 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 678 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93.2 Chương 93.2 392 12/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93.1 Chương 93.1 546 10/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 981 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92.2 Chương 92.2 473 07/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92.1 Chương 92.1 516 06/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 989 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
91.1 Chương 91.1 516 02/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 708 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90.2 Chương 90.2 440 01/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90.1 Chương 90.1 471 30/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 1327 08/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 362 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 252 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 252 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 236 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 293 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 206 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 238 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 235 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 277 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 629 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 104 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 75 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 108 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 76 489 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 543 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 74 102 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 124 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 79 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 109 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 229 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 205 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 71 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 129 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 130 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 168 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 226 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 chap 63 607 22/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 417 17/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chapter 61 432 11/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 729 04/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chapter 59 2202 30/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1315 27/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 868 26/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 1120 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 459 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 331 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 346 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 367 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 343 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 289 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 349 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 359 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 299 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 292 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 264 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 260 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 313 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 474 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 316 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 364 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 359 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38.4 Chương 38.4 379 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38.3 Chương 38.3 442 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38.2 Chương 38.2 384 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38.1 Chương 38.1 366 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 419 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 346 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 405 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 428 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 365 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 349 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 410 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 381 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 502 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 784 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 343 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 417 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 366 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 301 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 455 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 369 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 313 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 376 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 318 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 429 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 338 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 342 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 358 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 549 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 544 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 489 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 595 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 551 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 639 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 807 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 783 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 791 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 722 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 912 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 906 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 825 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 1108 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 3113 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

favorite