Otaku Sanctuary

Miền đất hứa

約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland

Mega Team

2014

Ongoing

Summary

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
142 Chương 142 2651 4 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
141 Chương 141 3491 05/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
140 Chương 140 3204 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
139 Chương 139 3419 24/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
138 Chương 138 3954 14/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
137 Chapter 137 2680 14/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
136 Chương 136 3603 02/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
135 Chương 135 3470 26/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
134 Chương 134 2061 26/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
133 Chapter 133 3529 05/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
131 Chapter 131 4062 15/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
129 Chapter 129 5072 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
128 chương 128 1544 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
127 Chương 127 5160 15/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chapter 126 4618 11/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
125 Chương 125 5106 01/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
124 Chapter 124 562 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
123 Chapter 123 670 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
122 chương 122 737 06/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chapter 121 5338 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chapter 120 5039 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 5993 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chapter 118 5133 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chapter 117 2394 23/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chapter 116 5086 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chapter 115 4194 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chapter 114 3194 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chapter 113 3088 31/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chapter 112 4615 20/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chapter 111 4050 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chapter 110 3476 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chapter 109 3839 10/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chapter 108 3984 07/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
107 Chapter 107 4495 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chapter 106 3515 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 4875 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chapter 103 4427 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chapter 102 3572 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chapter 101 4583 12/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chapter 100 3598 12/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chapter 99 4754 06/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chapter 98 4443 01/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 4635 28/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 3915 28/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chapter 95 5108 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chapter 94 4643 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chapter 93 4616 24/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 4645 23/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chapter 91 4761 10/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 4240 07/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 5061 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 5030 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 4230 04/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 4254 22/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 4233 12/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 3640 11/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 4328 11/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 5296 18/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 5276 13/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 80 5176 12/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 5239 01/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 5078 29/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 77 5323 20/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 5276 19/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 5531 08/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 5242 06/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 5284 02/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chapter 72 5275 01/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 5408 19/02/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 5354 17/02/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 69 5389 05/02/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 5397 05/02/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 5412 01/02/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 5456 24/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 5338 23/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 5326 20/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 5319 18/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 5391 08/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 5387 07/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 5353 07/01/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5404 27/12/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chapter 58: Quyết định 5318 07/12/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 5320 19/11/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chapter 56 5457 07/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chapter 55 5348 04/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chapter 54 5241 04/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chapter 53 5319 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chapter 52 5320 01/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chapter 51 5302 22/08/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chapter 50 5349 22/08/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chapter 49 5318 31/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chapter 48: 2 thế giới 5396 24/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5466 20/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 5361 13/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chapter 45 5321 11/07/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 5321 28/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 5363 26/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 5398 16/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 5392 13/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 5382 13/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 5430 07/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 5541 19/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Trốn thoát 5605 13/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36.5 Chap 36.5 5384 28/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Hành Quyết p.5 5593 27/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35.5 Chap 35.5 5306 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 5420 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 5385 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 5411 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 5339 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 5354 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 5347 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 5292 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 5312 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 5351 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26.5 Chap 26.5 5158 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 5312 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 5330 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 5359 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Trừ khử 5413 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Mồi nhử 5356 10/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Cảm bẫy hiện hữu 5422 27/01/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20.5 Extra 1 5221 01/01/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Liên thủ 5345 28/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Bại lộ 5346 25/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5322 22/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5318 19/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5384 15/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Cậu đừng hòng 5299 15/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Con bài tẩy 5428 13/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Nội gián - phần 3 5376 01/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Nội Gián - phần 2 5397 29/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Nội gián - phần 1 5714 25/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Điều khiển 5428 25/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Cùng chơi đuổi bắt 5439 17/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 5479 22/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 5520 22/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 5430 22/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 5541 22/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 5575 22/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Người phụ nữ sắt đá 5563 26/09/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Lối thoát 5621 24/09/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Cô nhi viện 6002 24/09/2016 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Miền đất hứa, 約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland, Miền đất hứa Tiếng Việt, Miền đất hứa Manga Tiếng Việt, Manga 約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland tieng viet, Truyen Miền đất hứa tieng viet

Loading...

favorite