Rem

Beauty And Demon

Beauty And Demon

unknown
Lạc Thiên

Ongoing

Summary

Cô gái lúc nào cũng chỉ là người yêu dự bị, đã vậy còn bị tên bạn trai lừa gạt, đêm ấy cô vô tình phát hiện vị chủ tịch có năng lực nhìn thấu lòng người lại là yêu quái?! Mỗi lần làm chuyện xấu hổ với chủ tịch, những mảnh ký ức trong đầu dần được ghép lại! Tại sao người duy nhất chủ tịch không nhìn thấu tâm tư lại là cô ấy? Nàng tiên cá thần bí trong giấc mơ lại là ai? Hóa ra chân tướng sự việc là…

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
157 Chương 157 26 02/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
156 Chương 156 115 02/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
155 Chương 155 24 02/08/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
153 Chương 153 28 31/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
151 Chương 151 34 31/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
149 Chương 149 39 31/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
146 Chương 146 47 31/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
145 Chương 145 43 29/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
144 Chương 144 34 29/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
143 Chương 143 0 29/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
142 Chương 142 15 29/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
141 Chương 141 19 29/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
138 Chương 138 240 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
137 Chương 137 31 13/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
136 Chương 136 76 13/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
135 Chương 135 54 11/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
134 Chương 134 41 11/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
133 Chương 133 87 02/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
132 Chương 132 59 21/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
131 Chương 131 77 19/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
130 Chương 130 14 17/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
129 Chương 129 54 16/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
128 Chương 128 143 16/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
127 Chương 127 36 16/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chapter 126 92 24/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
124 Chương 124 118 21/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chương 121 100 11/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 80 03/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 78 19/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chương 118 78 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chương 117 174 13/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 324 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 101 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 181 07/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 170 19/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chapter 109 164 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 147 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
107 Chương 107 165 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chapter 106 253 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chapter 105 158 02/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 186 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chapter 103 174 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 329 18/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 198 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 193 10/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 99 281 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 127 03/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 198 30/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 203 29/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 376 22/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 114 20/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 193 16/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 259 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 152 10/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 240 10/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 334 03/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 155 03/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 189 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 085 144 29/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 084 206 28/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 083 218 21/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 188 20/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 81 236 14/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 080 195 13/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 079 153 12/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 078 207 05/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 077 178 05/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 076 196 05/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 75 244 02/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 262 01/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 248 18/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 070 188 16/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 069 284 16/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 425 02/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 397 01/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 066 355 29/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 335 24/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 269 21/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 063 315 20/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 426 12/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 061 347 11/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 060 307 10/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 059 293 10/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 058 386 02/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 356 29/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 559 26/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 466 26/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 054 473 17/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 053 496 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 481 06/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 350 06/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 481 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 509 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 506 27/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 472 20/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 046 528 18/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 045 618 13/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 044 559 13/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 043 535 13/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 671 06/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 722 28/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 718 24/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 656 24/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 977 16/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 037 954 14/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 1417 11/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 1425 04/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 1125 04/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 1823 02/04/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 032 1368 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 031 1285 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 030 1436 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 029 1215 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 028 1092 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 027 1150 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 026 1037 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 025 1098 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 024 1029 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 023 1050 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 1040 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 1063 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 020 1129 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 019 1124 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 1226 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 1116 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 1188 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 1422 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 1307 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 1251 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 1260 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 1313 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 1453 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 1346 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 1466 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 1422 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 1618 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 1525 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 1605 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 1855 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 2049 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 3318 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
0 Chương 000 4507 28/03/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Beauty And Demon, Beauty And Demon, Beauty And Demon Tiếng Việt, Beauty And Demon Manga Tiếng Việt, Manga Beauty And Demon tieng viet, Truyen Beauty And Demon tieng viet

Loading...

favorite