Rem

Trinity Seven

Trinity Seven: The Seven Magicians

Nao Akinari

2010

Ongoing

Summary

Kasuga Arata – Một HS bình thường thức dậy trong ngôi nhà của mình ở một buổi sáng khá là “bình thường”. Tuy nhiên anh lại nhanh chóng phát hiện ra rằng có gì đó bất ổn trong thế giới anh cho là bình thường đó. Một thế giới có cô em họ yêu dấu của anh, có bạn bè, một thế giới mà anh có thể nở những nụ cười bình dị. Nhưng thế giới đó vẫn có gì đó bất thường – một mặt trời màu đen, và dần dần anh tìm ra được rằng thế giới mà anh đang sống quả thật không bình thường.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chapter 83 4394 19/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chapter 82 3286 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chapter 81 4974 30/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chapter 80 3976 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chapter 79 3901 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chapter 78 3771 02/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chapter 77 4848 02/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chapter 76 3776 19/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chapter 75 2257 19/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 5147 08/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chapter 73 3005 08/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chap 72 5444 29/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chap 71 5382 23/08/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chap 70 5373 02/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chap 69 5261 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chap 68 5262 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chap 67 5047 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
66.5 Biến hình 4379 06/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chap 66 5032 16/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chap 65 5062 07/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chap 64 4395 07/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chap 63 4577 29/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chap 62 5034 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chap 61 4907 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
60.2 Chapter 60.2 special 2 281 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60.1 Chapter 60.1 special 1 415 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chap 60 5048 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chap 59 5024 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chap 58 4741 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chap 57 4540 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chap 56 4394 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chap 55 3737 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
54.1 Chapter 54.1 842 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chap 54 4446 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chap 53 4337 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
52 chương 52 2727 04/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chap 51 4423 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chap 50 5010 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chap 49 4262 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
48.1 Chap 48.1 3894 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chap 48 3844 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chap 47 3970 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chap 46 3891 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chap 45 4121 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 4965 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 4344 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 4573 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 4555 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 5018 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 3970 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 4394 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chap 37 4496 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chap 36 4590 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 4512 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 4613 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 4465 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 4558 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 5076 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 5053 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 3415 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 3122 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 3039 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 3061 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 3242 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 3180 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chap 23 3184 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chap 22 3013 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chap 21 3370 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chap 20 4507 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chap 19 3640 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chap 18 3951 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chap 17 3787 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chap 16 3629 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chap 15 3515 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chap 14 3378 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
13.5 Chap 135 4682 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chap 13 3863 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chap 12 3966 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chap 11 4003 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chap 10 3931 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chap 9 3911 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 4131 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 3893 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 4823 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 4728 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 4912 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chap 3 5049 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 5241 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 5566 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Trinity Seven, Trinity Seven: The Seven Magicians, Trinity Seven Tiếng Việt, Trinity Seven Manga Tiếng Việt, Manga Trinity Seven: The Seven Magicians tieng viet, Truyen Trinity Seven tieng viet

Loading...

favorite