Belfast (Azur lane)

Trinity Seven

Trinity Seven: The Seven Magicians

Nao Akinari

2010

Ongoing

Summary

Kasuga Arata – Một HS bình thường thức dậy trong ngôi nhà của mình ở một buổi sáng khá là “bình thường”. Tuy nhiên anh lại nhanh chóng phát hiện ra rằng có gì đó bất ổn trong thế giới anh cho là bình thường đó. Một thế giới có cô em họ yêu dấu của anh, có bạn bè, một thế giới mà anh có thể nở những nụ cười bình dị. Nhưng thế giới đó vẫn có gì đó bất thường – một mặt trời màu đen, và dần dần anh tìm ra được rằng thế giới mà anh đang sống quả thật không bình thường.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chapter 83 5091 19/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chapter 82 3533 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chapter 81 5032 30/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chapter 80 4188 09/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chapter 79 3994 08/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chapter 78 3864 02/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chapter 77 4941 02/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chapter 76 3826 19/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chapter 75 2365 19/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 5159 08/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chapter 73 3096 08/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chap 72 5462 29/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chap 71 5398 23/08/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chap 70 5387 02/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chap 69 5281 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chap 68 5278 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chap 67 5061 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
66.5 Biến hình 4601 06/02/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chap 66 5048 16/12/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chap 65 5080 07/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chap 64 4561 07/11/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chap 63 4752 29/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chap 62 5050 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chap 61 5006 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
60.2 Chapter 60.2 special 2 396 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60.1 Chapter 60.1 special 1 567 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chap 60 5070 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chap 59 5050 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chap 58 4916 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chap 57 4718 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chap 56 4535 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chap 55 3935 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
54.1 Chapter 54.1 908 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chap 54 4512 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chap 53 4420 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
52 chương 52 2906 04/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chap 51 4569 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chap 50 5016 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chap 49 4313 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
48.1 Chap 48.1 3970 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chap 48 3942 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chap 47 4039 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chap 46 4020 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chap 45 4239 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 5028 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 4516 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 4734 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 4690 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 5048 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 4110 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 4582 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chap 37 4719 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chap 36 4757 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 4616 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 4716 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 4581 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 4696 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 5102 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 5083 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 3586 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 3264 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 3118 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 3184 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 3302 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 3337 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chap 23 3255 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chap 22 3100 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chap 21 3423 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chap 20 4609 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chap 19 3706 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chap 18 4013 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chap 17 3844 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chap 16 3667 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chap 15 3580 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chap 14 3457 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
13.5 Chap 135 4740 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chap 13 3908 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chap 12 4028 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chap 11 4052 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chap 10 4045 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chap 9 3972 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 4268 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 3968 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 4901 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 4812 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 5008 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chap 3 5065 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 5269 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 5616 07/10/2016 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Loading...

Trinity Seven, Trinity Seven: The Seven Magicians, Trinity Seven Tiếng Việt, Trinity Seven Manga Tiếng Việt, Manga Trinity Seven: The Seven Magicians tieng viet, Truyen Trinity Seven tieng viet

favorite