Ereshkigal (FO)

I am a Hero

I am a Hero

Ongoing

Summary

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
209 chap 209 725 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
208 Chương 208 1177 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
207 Chương 207 941 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
206 Chương 206 645 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
205 Chap 205 633 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
204 Chap 204 613 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
203 Chương 203 435 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
202 Chương 202 498 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
201 Chương 201 732 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
200 Chap 200 774 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
199 Chapter 199 852 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
198 Chương 198 812 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
197 Chương 197 1082 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
196 Chương 196 677 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
195 Chap 195 816 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
194 Chương 194 596 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
193 Chap 193 837 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
192 Chap 192 847 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
191 Chap 191 774 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
190 Chương 190 790 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
189 Chap 189 629 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
188 Chương 188 758 21/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
187 Chap 187 942 10/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
186 Chương 186 934 07/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
185 chap 185 915 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
184 chap 184 639 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
183 chap 183 601 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
182 Chương 182 1100 23/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
181 Chương 181 1103 20/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
180 Chương 180 966 14/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
179 chap 179 908 06/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
178 Chương 178 597 04/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
177 chap 177 790 27/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
176 Chương 176 961 25/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
175 Chương 175 1202 20/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
174 chap 174 1081 16/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
173 Chapter 173 937 14/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
172 Chương 172 957 12/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
171 chap 171 1638 10/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
170 Chapter 170 1265 08/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
169 Chương 169 1696 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
168 Chương 168 1160 06/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
167 chap 167 1119 05/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
166 Chương 166 1107 04/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
165 chap 165 1165 03/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
164 Chương 164 1176 02/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
163 Chương 163 1367 01/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
162 Chương 162 1127 31/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
161 Chương 161 1107 30/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
160 chap 160 1189 29/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
159 chap 159 1166 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
158 Chương 158 1160 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
157 Chương 157 1194 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
156 Chương 156 1239 25/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
155 Chương 155 1149 24/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
154 Chương 154 996 22/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
153 Chương 153 1240 09/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
152 chap 152 1360 04/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
151 chap 151 1295 29/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
150 chap 150 1436 20/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
149 Chương 149 1375 18/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
148 Chương 148 1183 17/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
147 Chương 147 1416 15/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
146 Chương 146 1384 13/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
145 Chương 145 1040 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
144 Chương 144 1098 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
143 Chương 143 1214 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
142 Chương 142 1664 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
141 chap 141 1561 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
140 chap 140 1489 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
139 chap 139 1140 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
138 chap 138 1130 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
137 chap 137 977 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
136 chap 136 926 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
135 chap 135 1675 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
134 chap 134 1655 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
133 chap 133 1343 01/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
132 chap 132 1278 01/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
131 chap 131 1595 31/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
130 chap 130 1579 30/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
129 chap 129 1261 30/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
128 Chương 128 1422 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
127 Chapter 127 1631 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chương 126 1138 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
125 Chương 125 1258 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
124 Chương 124 1012 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
123 Chương 123 869 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
122 Chương 122 1299 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chương 121 1059 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 1175 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 1082 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chương 118 1224 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chương 117 931 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 962 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chương 115 917 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chương 114 940 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chương 113 937 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 1165 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 2031 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 3263 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 2897 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 2925 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
107 Chương 107 3202 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 2514 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 877 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 750 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 846 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 700 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 773 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 868 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 099 852 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 098 925 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 097 799 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 096 862 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 095 684 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 094 674 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 093 662 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 092 840 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 091 738 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 090 723 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 089 727 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 088 612 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 087 550 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 086 522 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 085 482 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 084 501 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 083 454 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 082 460 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 081 489 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 080 566 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 079 397 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 078 514 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 077 446 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 076 455 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 075 450 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 074 336 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 073 251 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 072 272 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 071 319 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 070 278 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 069 235 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 068 246 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 067 193 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 066 203 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 065 229 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 064 151 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 063 156 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 062 123 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 061 186 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 060 545 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 059 91 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 058 126 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 057 69 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 056 94 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 055 153 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 054 187 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 053 123 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 052 106 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 051 146 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 050 225 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 049 167 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 048 105 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 047 115 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 046 117 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 045 229 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 044 91 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 043 133 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 042 82 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 041 152 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 040 205 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 039 113 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 038 100 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 037 63 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 036 88 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 035 175 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 034 667 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 033 119 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 032 149 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 031 167 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 030 285 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 029 115 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 028 945 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 027 238 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 026 146 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 025 286 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 024 369 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 023 203 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 220 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 230 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 020 442 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 019 198 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 301 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 329 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 530 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 517 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 461 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 878 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 1329 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 1793 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 1581 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 1701 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 1573 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 1961 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 2857 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 3209 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 3349 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 3560 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 4159 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 5031 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

I am a Hero, I am a Hero, I am a Hero Tiếng Việt, I am a Hero Manga Tiếng Việt, Manga I am a Hero tieng viet, Truyen I am a Hero tieng viet

Loading...

favorite