Goblin Slayer

Manga - I am a Hero

I am a Hero

Ongoing

Summary

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
208 Chương 208 832 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
207 Chương 207 764 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
206 Chương 206 572 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
205 Chap 205 526 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
204 Chap 204 518 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
203 Chương 203 379 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
202 Chương 202 455 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
201 Chương 201 648 08/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
200 Chap 200 686 06/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
199 Chapter 199 820 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
198 Chương 198 767 25/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
197 Chương 197 1034 09/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
196 Chương 196 614 08/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
195 Chap 195 742 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
194 Chương 194 524 06/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
193 Chap 193 759 05/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
192 Chap 192 796 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
191 Chap 191 706 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
190 Chương 190 714 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
189 Chap 189 563 28/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
188 Chương 188 705 21/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
187 Chap 187 873 10/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
186 Chương 186 852 07/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
185 chap 185 848 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
184 chap 184 597 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
183 chap 183 532 30/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
182 Chương 182 1072 23/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
181 Chương 181 1013 20/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
180 Chương 180 897 14/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
179 chap 179 834 06/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
178 Chương 178 547 04/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
177 chap 177 723 27/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
176 Chương 176 935 25/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
175 Chương 175 1173 20/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
174 chap 174 1069 16/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
173 Chapter 173 888 14/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
172 Chương 172 926 12/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
171 chap 171 1607 10/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
170 Chapter 170 1228 08/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
169 Chương 169 1681 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
168 Chương 168 1111 06/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
167 chap 167 1091 05/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
166 Chương 166 1060 04/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
165 chap 165 1117 03/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
164 Chương 164 1104 02/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
163 Chương 163 1336 01/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
162 Chương 162 1099 31/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
161 Chương 161 1038 30/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
160 chap 160 1124 29/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
159 chap 159 1136 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
158 Chương 158 1112 28/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
157 Chương 157 1162 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
156 Chương 156 1226 25/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
155 Chương 155 1079 24/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
154 Chương 154 950 22/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
153 Chương 153 1178 09/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
152 chap 152 1293 04/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
151 chap 151 1295 29/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
150 chap 150 1392 20/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
149 Chương 149 1322 18/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
148 Chương 148 1157 17/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
147 Chương 147 1376 15/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
146 Chương 146 1346 13/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
145 Chương 145 1015 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
144 Chương 144 1073 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
143 Chương 143 1143 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
142 Chương 142 1582 11/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
141 chap 141 1512 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
140 chap 140 1431 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
139 chap 139 1053 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
138 chap 138 1081 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
137 chap 137 948 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
136 chap 136 872 05/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
135 chap 135 1628 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
134 chap 134 1591 02/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
133 chap 133 1310 01/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
132 chap 132 1234 01/06/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
131 chap 131 1527 31/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
130 chap 130 1531 30/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
129 chap 129 1202 30/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
128 Chương 128 1406 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
127 Chapter 127 1437 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chương 126 1086 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
125 Chương 125 1184 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
124 Chương 124 931 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
123 Chương 123 813 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
122 Chương 122 1268 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chương 121 1041 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 1175 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 1023 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chương 118 1165 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chương 117 899 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 872 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chương 115 834 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chương 114 911 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chương 113 910 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 1120 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 1956 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 3164 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 2756 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 2744 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
107 Chương 107 3028 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 2393 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 833 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 723 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 802 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 647 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 704 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 820 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 099 813 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 098 822 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 097 754 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 096 783 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 095 644 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 094 601 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 093 622 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 092 703 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 091 726 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 090 667 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 089 667 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 088 527 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 087 480 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 086 466 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 085 456 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 084 464 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 083 409 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 082 408 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chương 081 435 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 080 486 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 079 325 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 078 459 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chương 077 397 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chương 076 382 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 075 391 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 074 273 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 073 239 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 072 240 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 071 285 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 070 240 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 069 221 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 068 227 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 067 193 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 066 172 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 065 157 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 064 125 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 063 117 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 062 103 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 061 172 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 060 501 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 059 65 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 058 68 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 057 26 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 056 61 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 055 116 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 054 158 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 053 99 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 052 95 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 051 98 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 050 183 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 049 136 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 048 77 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 047 80 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 046 101 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 045 180 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 044 40 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 043 85 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 042 57 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 041 121 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 040 177 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 039 67 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 038 56 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 037 63 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 036 46 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 035 125 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 034 607 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 033 104 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 032 133 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 031 154 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 030 206 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 029 81 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 028 873 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 027 182 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 026 99 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 025 237 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 024 337 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 023 132 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 172 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 021 170 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 020 374 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 019 110 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 216 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 246 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 420 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 444 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 385 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 780 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 1185 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 1682 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 1437 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 1592 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 1470 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 1811 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 006 2648 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 005 2937 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 004 3058 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 003 3275 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 002 3884 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 001 4871 29/05/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Manga I am a Hero, Manga I am a Hero, Manga I am a Hero Tiếng Việt, I am a Hero Manga Tiếng Việt, Manga I am a Hero tieng viet, Manga I am a Hero tieng viet, I am a Hero Manga tieng viet, Truyen I am a Hero tieng viet

Loading...