Belfast (AL)

Y Thống Thiên Hạ

Y Thống Thiên Hạ

unknown
Comicvn.net

Horror

Ongoing

Summary

Ma quỷ xúi giục người đời chém giết nhau để có sức mạnh, tạo thành thời đại mạnh được yếu thua! Trong thời loạn thế này, y sĩ là một nghề bị xem thường. Thiếu niên Bạch Nhất muốn trở thành một y sĩ mạnh nhất, Bạch Nhất và đồng đội bước vào con đường mạo hiểm thay đổi thế giới

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
15 Chương 15 700 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14.5 Chương 14.5 749 09/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 970 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13.2 Chương 13.2 549 05/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 813 03/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chapter 12 972 01/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
11 chap 11 1008 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 1567 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 945 27/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 1620 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chapter 7 1458 17/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 1428 16/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chapter 5 1619 15/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 1890 14/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chapter 3 2132 13/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 2018 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 3324 07/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Y Thống Thiên Hạ, Y Thống Thiên Hạ, Y Thống Thiên Hạ Tiếng Việt, Y Thống Thiên Hạ Manga Tiếng Việt, Manga Y Thống Thiên Hạ tieng viet, Truyen Y Thống Thiên Hạ tieng viet

Loading...

favorite