Rem

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

HamTruyen

Ongoing

Summary

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.

.........

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
147 Chương 147 458 2 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
146 Chương 146 533 5 days ago Edit Informations Edit Chapter Images
145 Chương 145 571 06/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
144 Chương 144 707 04/07/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
143 Chương 143 881 30/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
142 Chương 142 930 25/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
141 Chapter 141 847 21/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
140 Chapter 140 427 21/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
139 Chương 139 1087 11/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
138 Chương 138 1086 06/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
137 Chương 137 1147 03/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
136 Chương 136 1117 01/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
135 Chương 135 1340 06/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
134 Chương 134 1115 30/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
133 chap 133 943 27/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
132 Chương 132 1087 24/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
131 Chương 131 1061 22/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
130 Chapter 130 1136 19/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
129 Chương 129 1072 17/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
128 Chương 128 1150 15/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
127 chap 127 1080 13/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
126 Chương 126 1173 07/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
125 Chương 125 1255 05/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
124 Chương 124 1293 31/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
123 Chương 123 1249 29/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
122 Chương 122 1415 22/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
121 Chương 121 1381 19/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
120 Chương 120 1281 17/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
119 Chương 119 1529 12/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
118 Chương 118 1657 10/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
117 Chương 117 1877 27/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
116 Chương 116 1507 25/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
115 Chương 115 1867 20/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
114 Chương 114 2020 18/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
113 Chương 113 1778 01/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
112 Chương 112 1453 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
111 Chương 111 1546 26/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
110 Chương 110 1592 24/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
109 Chương 109 1323 20/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
108 Chương 108 1580 18/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
107 chap 107 1642 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chapter 106 1800 10/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 1681 04/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104 Chương 104 1554 02/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103 Chương 103 1800 29/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chương 102 1508 26/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
101 Chương 101 2006 21/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
100 Chương 100 1785 18/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chương 99 1461 12/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
98 Chương 98 1269 11/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
97 Chương 97 1607 05/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chương 96 1587 04/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
95 Chương 95 1651 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
94 Chương 94 1596 28/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chương 93 1814 20/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chương 92 1517 19/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
91 Chương 91 1817 14/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chương 90 1768 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
89 Chương 89 1831 07/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
88 Chương 88 1928 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chương 87 1332 31/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
86 Chương 86 1779 30/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chương 85 1927 24/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
84 Chương 84 1731 23/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chương 83 1882 12/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
82 Chương 82 2160 05/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
81 chap 81 2058 28/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
80 Chương 080 1966 25/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
79 Chương 79 2111 21/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chương 78 2263 18/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
77 Chapter 77 2083 15/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
76 Chapter 76 1908 16/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chương 075 2091 12/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chương 74 2092 06/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chapter 73 2217 05/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 2120 28/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 2424 25/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chương 70 2530 23/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chương 069 2435 18/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chương 68 2465 17/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chapter 67 2435 10/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 066 2901 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
65 chap 65 2655 04/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 2692 01/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
63 chap 63 2572 29/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 3087 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 2307 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 2237 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 2189 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 2180 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 2273 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 2061 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 2115 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 2139 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 2239 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 2123 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 2147 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 2174 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 2113 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 2176 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 2150 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 2427 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 2364 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chương 44 2321 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chương 43 2334 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chương 42 2317 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chương 41 2248 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chương 40 2249 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chương 39 2196 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chương 38 2188 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chương 37 2121 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chương 36 2224 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chương 35 2146 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 2106 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chương 33 2188 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chương 32 2143 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 2132 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 2378 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 2232 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 2068 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 2014 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2093 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2144 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 2144 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 2092 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 22 2090 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chương 21 2046 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chương 20 2116 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 2092 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 18 2108 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 17 2265 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 16 2318 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 15 2386 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 14 2305 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 13 2197 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 12 2157 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 11 2235 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 10 2299 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 9 2296 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 8 2255 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 7 2244 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 2291 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 2355 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 2477 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 2777 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chương 2 3023 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chương 1 4551 27/07/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Nguyên Tôn, Nguyên Tôn, Nguyên Tôn Tiếng Việt, Nguyên Tôn Manga Tiếng Việt, Manga Nguyên Tôn tieng viet, Truyen Nguyên Tôn tieng viet

Loading...

favorite