Otaku Sanctuary

Sweet Home

Sweet Home

unknown
Mega Team

Ongoing

Summary

Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình.

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action
76 Chapter 76 976 29/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
75 Chapter 75 843 27/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74 Chapter 74 1340 19/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chương 73 976 17/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chương 72 734 15/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chương 71 483 15/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chapter 70 1130 11/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chapter 69 874 09/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chapter 68 412 09/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chương 67 969 04/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chương 66 949 02/06/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chương 65 1212 28/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chương 64 980 26/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chương 63 1092 25/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chương 62 1349 23/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
61 Chương 61 1096 20/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chương 60 1110 19/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chương 59 908 18/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chương 58 1118 16/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
57 Chương 57 1067 15/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chương 56 924 14/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chương 55 839 13/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chương 54 992 12/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
53 Chương 53 1013 11/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
52 Chương 52 959 10/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chương 51 823 09/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chương 50 900 09/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chương 49 1041 07/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chương 48 1375 05/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chương 47 1121 04/05/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chương 46 1210 21/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chương 45 1543 10/04/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chapter 44 1851 04/03/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chapter 43 1028 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chapter 42 1320 22/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chapter 41 1946 07/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chapter 40 1480 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chapter 39 1331 02/02/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chapter 38 2095 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chapter 37 1306 29/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chapter 36 2113 25/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chương 34 2935 11/01/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chapter 33 2994 22/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chương 31 2784 03/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chương 30 2514 01/12/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chương 29 2165 30/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chương 28 2070 29/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chương 27 2483 24/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chương 26 2641 23/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chương 25 2573 22/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chương 24 2861 13/11/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chương 23 3374 13/10/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chương 022 3978 02/09/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chapter 21 3665 24/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chapter 20 4095 14/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chương 19 4129 11/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chương 018 4804 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chương 017 4419 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chương 016 4189 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chương 015 4200 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chương 014 4223 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chương 013 4266 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chương 012 4320 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chương 011 4435 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chương 010 4431 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chương 009 4379 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chương 008 5025 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chương 007 5007 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chương 6 4961 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chương 5 5023 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chương 4 5048 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chương 3 5089 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chapter 2 5162 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chapter 1 5317 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images
0 Chapter 0 5194 07/08/2018 Edit Informations Edit Chapter Images

0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Sweet Home, Sweet Home, Sweet Home Tiếng Việt, Sweet Home Manga Tiếng Việt, Manga Sweet Home tieng viet, Truyen Sweet Home tieng viet

Loading...

favorite