Rem

The New Gate

The New Gate

Hako Translation Team

Ongoing

Summary

Nội dung : "The new gate" là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó...

Nhóm sau khi ra xong vol 4 sẽ delay đến khi qua kỳ thi

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action

Volume 5

Vol 5

2.4 Chương 02 - Phần 4 (Chưa Edit) 246 21/04/2019 Edit Informations
2.3 Chương 02 - Phần 3 (Chưa edit) 503 04/04/2019 Edit Informations
2.2 Chương 02 - Phần 2 (Chưa Edit) 596 24/03/2019 Edit Informations
2.1 Chương 02 - Phần 1 275 23/03/2019 Edit Informations
1.3 Chương 01 - Phần 3 1181 19/03/2019 Edit Informations
1.2 Chương 1 - Part 2 5139 31/12/2018 Edit Informations
1.1 Chương 01 phần 1 5494 01/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 phần 02 5503 31/05/2018 Edit Informations

Volume 4

4.3 Chương 4 phần 3 5691 13/04/2018 Edit Informations
4.2 Chương 4 phần 2 5378 01/04/2018 Edit Informations
4.2 Chương 4 phần 2 5146 01/04/2018 Edit Informations
4.1 Chương 4 phần 1 5856 17/03/2018 Edit Informations
3.3 Chương 3 PHẦN 3 5715 28/02/2018 Edit Informations
3.2 Chương 3 phần 2 5175 28/02/2018 Edit Informations
3.1 Chương 3 phần 1 5273 28/02/2018 Edit Informations
3 Chương 3 phần 1 5931 11/12/2017 Edit Informations
2.3 Chương 2 PHẦN 3 5201 01/06/2018 Edit Informations
2.2 CHƯƠNG 2 PHẦN 2 5783 13/07/2017 Edit Informations
2.1 CHƯƠNG 2 PHẦN 1 5089 01/06/2018 Edit Informations
2 CHƯƠNG 2 PHẦN 1 5894 13/07/2017 Edit Informations
1.3 CHƯƠNG 1 PHẦN 3 5289 13/07/2017 Edit Informations
1.2 CHƯƠNG 1 PHẦN 2 5119 01/06/2018 Edit Informations
1.1 CHƯƠNG 1-2 5235 13/07/2017 Edit Informations
1 Chương 1 5663 13/07/2017 Edit Informations

Volume 1

Tập 01 *

2 Chương 02 4535 25/10/2018 Edit Informations

Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

The New Gate, The New Gate, The New Gate Tiếng Việt, The New Gate Tiếng Việt, light novel The New Gate tieng viet, The New Gate tieng viet, The New Gate light novel tieng viet, Truyen The New Gate tieng viet

favorite