SAO

The New Gate

The New Gate

Hako Translation Team

Ongoing

Summary

Nội dung : "The new gate" là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó...

Nhóm sau khi ra xong vol 4 sẽ delay đến khi qua kỳ thi

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action

Volume 5

Vol 5

2.4 Chương 02 - Phần 4 (Chưa Edit) 689 21/04/2019 Edit Informations
2.3 Chương 02 - Phần 3 (Chưa edit) 565 04/04/2019 Edit Informations
2.2 Chương 02 - Phần 2 (Chưa Edit) 661 24/03/2019 Edit Informations
2.1 Chương 02 - Phần 1 361 23/03/2019 Edit Informations
1.3 Chương 01 - Phần 3 1365 19/03/2019 Edit Informations
1.2 Chương 1 - Part 2 5145 31/12/2018 Edit Informations
1.1 Chương 01 phần 1 5512 01/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 phần 02 5519 31/05/2018 Edit Informations

Volume 4

4.3 Chương 4 phần 3 5707 13/04/2018 Edit Informations
4.2 Chương 4 phần 2 5382 01/04/2018 Edit Informations
4.2 Chương 4 phần 2 5152 01/04/2018 Edit Informations
4.1 Chương 4 phần 1 5864 17/03/2018 Edit Informations
3.3 Chương 3 PHẦN 3 5719 28/02/2018 Edit Informations
3.2 Chương 3 phần 2 5179 28/02/2018 Edit Informations
3.1 Chương 3 phần 1 5277 28/02/2018 Edit Informations
3 Chương 3 phần 1 5933 11/12/2017 Edit Informations
2.3 Chương 2 PHẦN 3 5207 01/06/2018 Edit Informations
2.2 CHƯƠNG 2 PHẦN 2 5793 13/07/2017 Edit Informations
2.1 CHƯƠNG 2 PHẦN 1 5095 01/06/2018 Edit Informations
2 CHƯƠNG 2 PHẦN 1 5906 13/07/2017 Edit Informations
1.3 CHƯƠNG 1 PHẦN 3 5307 13/07/2017 Edit Informations
1.2 CHƯƠNG 1 PHẦN 2 5121 01/06/2018 Edit Informations
1.1 CHƯƠNG 1-2 5239 13/07/2017 Edit Informations
1 Chương 1 5683 13/07/2017 Edit Informations

Volume 1

Tập 01 *

2 Chương 02 4644 25/10/2018 Edit Informations

The New Gate, The New Gate, The New Gate Tiếng Việt, The New Gate Tiếng Việt, light novel The New Gate tieng viet, The New Gate tieng viet, The New Gate light novel tieng viet, Truyen The New Gate tieng viet

Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

favorite