Otaku Sanctuary

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

請別告訴我這是三國正史!

various

3ktan

Ongoing

Summary

Tôi đột nhiên có một chiếc quạt lông, và đến một thời đại của Tam Quốc mà tôi hoàn toàn không biết về. Gì? Bình đẳng giới? Con gái có thể gia nhập quân đội? Cô,cô và cô tại sao tất các cô đều là nữ nhân !? Một câu chuyện thú vị mở ra trong một thời gian xa lạ quen thuộc nhưng ngược lại, cũng có. Nhưng có lẽ đây là Tam Quốc, Tam Quốc thật sự!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action

Volume 9

13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (6) 88 27/03/2019 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (5) 132 27/03/2019 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (4) 33 27/03/2019 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (3) 997 02/06/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (2) 175 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (1) 292 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (7) 550 20/05/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (6) 235 20/05/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (5) 515 21/01/2019 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (4) 243 20/05/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (3) 261 20/05/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (2) 335 20/05/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (1) 1441 20/05/2018 Edit Informations

Volume 8

101 Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (2) 130 04/02/2019 Edit Informations
100 Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (1) 55 04/02/2019 Edit Informations
99 Chương 99 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Lưu Bị ? 46 04/02/2019 Edit Informations
98 Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (3) 13 04/02/2019 Edit Informations
97 Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (2) 16 04/02/2019 Edit Informations
96 Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (1) 35 04/02/2019 Edit Informations
95 Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (9) 33 04/02/2019 Edit Informations
94 Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (8) 23 04/02/2019 Edit Informations
93 Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (7) 44 04/02/2019 Edit Informations
92 Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (6) 27 04/02/2019 Edit Informations
91 Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (5) 32 04/02/2019 Edit Informations
90 Chương 90 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (4) 11 04/02/2019 Edit Informations
89 Chương 89 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (3) 19 04/02/2019 Edit Informations
88 Chương 88 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (2) 36 04/02/2019 Edit Informations
87 Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (1) 20 04/02/2019 Edit Informations
86 Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (4) 12 04/02/2019 Edit Informations
85 Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (3) 17 04/02/2019 Edit Informations
84 Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (2) 16 04/02/2019 Edit Informations
83 Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (1) 11 04/02/2019 Edit Informations
82 Chương 82 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (3) 20 04/02/2019 Edit Informations
81 Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (2) 36 04/02/2019 Edit Informations
80 Chương 80 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (1) 16 04/02/2019 Edit Informations
79 Chương 79 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (6) 29 04/02/2019 Edit Informations
78 Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (5) 28 04/02/2019 Edit Informations
77 Chương 77 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (4) 12 04/02/2019 Edit Informations
76 Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (3) 17 05/02/2019 Edit Informations
75 Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (2) 29 05/02/2019 Edit Informations
74 Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1) 1463 05/02/2019 Edit Informations
73 Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (21) 867 02/05/2018 Edit Informations
72 Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (20) 217 02/06/2018 Edit Informations
71 Chương 71 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (19) 159 02/06/2018 Edit Informations
70 Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (18) 27 02/06/2018 Edit Informations
69 Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (17) 136 02/06/2018 Edit Informations
68 Chương 68 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (16) 125 02/05/2018 Edit Informations
67 Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (15) 99 02/05/2018 Edit Informations
66 Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (14) 215 02/05/2018 Edit Informations
65 Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (13) 149 02/05/2018 Edit Informations
64 Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (12) 101 02/05/2018 Edit Informations
63 Chương 63 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (11) 82 02/05/2018 Edit Informations
62 Chương 62 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (10) 102 02/05/2018 Edit Informations
61 Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (9) 26 02/06/2018 Edit Informations
60 Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (8) 103 02/05/2018 Edit Informations
59 Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (7) 102 02/05/2018 Edit Informations
58 Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (6) 29 02/06/2018 Edit Informations
57 Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (5) 92 02/06/2018 Edit Informations
56 Chương 56 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (4) 95 02/05/2018 Edit Informations
55 Chương 55 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (3) 102 02/05/2018 Edit Informations
54 Chương 54 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (2) 137 02/05/2018 Edit Informations
53 Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (1) 79 02/05/2018 Edit Informations
52 Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (2) 696 27/02/2018 Edit Informations
51 Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (1) 98 27/02/2018 Edit Informations
50 Chương 50 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (3) 1083 15/02/2018 Edit Informations
49 Chương 49 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (2) 346 15/02/2018 Edit Informations
48 Chương 48 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (1) 236 15/02/2018 Edit Informations
47 Chương 47 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (4) 184 15/02/2018 Edit Informations
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (3) 210 15/02/2018 Edit Informations
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (2) 152 02/06/2018 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (1) 108 02/06/2018 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (2) 151 02/06/2018 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (1) 212 02/06/2018 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (8) 85 02/06/2018 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (7) 90 02/06/2018 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (6) 43 02/06/2018 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (5) 140 02/06/2018 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (4) 155 02/06/2018 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (3) 127 03/06/2018 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (2) 117 03/06/2018 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (1) 124 03/06/2018 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (4) 101 03/06/2018 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (3) 166 03/06/2018 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (2) 169 03/06/2018 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (1) 112 03/06/2018 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (2) 145 03/06/2018 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (1) 152 03/06/2018 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (2) 132 03/06/2018 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (1) 477 03/06/2018 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (5) 40 04/02/2019 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (4) 24 04/02/2019 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (3) 22 04/02/2019 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (2) 32 04/02/2019 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (1) 66 04/02/2019 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là những quan điểm khác nhau của mọi người 116 04/02/2019 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (2) 43 04/02/2019 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (1) 57 04/02/2019 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là được gặp Hoàng Tổ 40 04/02/2019 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là thành Giang Hạ 28 04/02/2019 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là mở màn cho cuộc chiến sắp tới 44 04/02/2019 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (4) 28 04/02/2019 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (3) 45 04/02/2019 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (2) 31 04/02/2019 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (1) 31 04/02/2019 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (6) 38 04/02/2019 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (5) 283 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (4) 138 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (3) 108 02/06/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (2) 129 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (1) 83 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (4) 79 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (3) 49 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (2) 97 02/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (1) 91 02/06/2018 Edit Informations

Volume 7

46 Chương 46 : Ngoại truyện Trung Thu năm 2015 (1) 1647 27/08/2017 Edit Informations
45 Chương 45 : Lời bạt 331 24/12/2017 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (5) 321 24/12/2017 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (4) 149 24/12/2017 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (3) 114 24/12/2017 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (2) 520 24/12/2017 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (1) 5088 13/12/2017 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (8) 271 13/12/2017 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (7) 313 02/12/2017 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (6) 209 02/06/2018 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (5) 279 02/06/2018 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (4) 206 02/06/2018 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (3) 216 02/06/2018 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (2) 213 02/06/2018 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (1) 206 02/06/2018 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (3) 206 02/06/2018 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (2) 237 02/06/2018 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (1) 194 02/06/2018 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (3) 210 02/06/2018 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (2) 227 02/06/2018 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (1) 213 02/06/2018 Edit Informations
25 Chương 25 : Giao đoạn 256 02/06/2018 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (2) 221 02/06/2018 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (1) 111 02/06/2018 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (6) 151 02/06/2018 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (5) 138 02/06/2018 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (4) 99 02/06/2018 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (3) 156 02/06/2018 Edit Informations
18 Chương 18 : Giao đoạn 177 02/06/2018 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (2) 187 02/06/2018 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (1) 184 02/06/2018 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (13) 121 02/06/2018 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (12) 196 02/06/2018 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (11) 158 02/06/2018 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (10) 199 02/06/2018 Edit Informations
11 Chương 11 : Giao đoạn 152 02/06/2018 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (9) 125 02/06/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (8) 145 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (7) 145 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (6) 142 02/06/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (5) 142 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (4) 145 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (3) 138 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (2) 162 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (1) 138 02/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đó là mở đầu tập thứ bảy 126 02/06/2018 Edit Informations

Volume 6

37 Chương 37 : Lời bạt 588 31/10/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ sáu 280 31/10/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Giao đoạn 267 31/10/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (5) 468 31/10/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (4) 166 31/10/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (3) 140 31/10/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (2) 229 31/10/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (1) 189 22/10/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (5) 273 22/10/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Giao đoạn 315 22/10/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (4) 199 22/10/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (3) 272 22/10/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (2) 186 22/10/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (1) 185 22/10/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (4) 278 22/10/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (3) 328 22/10/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (2) 407 22/10/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (1) 391 22/10/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đoàn tụ tại Cổ Thành (1) 364 22/10/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Giao đoạn (2) 294 22/10/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Giao đoạn (1) 347 22/10/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cuối cùng cũng gặp Huyền Đức 357 22/10/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (3) 252 22/10/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (2) 366 22/10/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (1) 307 22/10/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (8) 284 22/10/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (7) 383 22/10/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (6) 412 22/10/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (5) 342 22/10/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (4) 487 22/10/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (3) 321 22/10/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (2) 314 22/10/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (1) 317 22/10/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Mạnh Đức 455 22/10/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (3) 431 22/10/2017 Edit Informations
2 hương 02 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (2) 372 22/10/2017 Edit Informations
1 Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (1) 471 22/10/2017 Edit Informations

Volume 5

48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (2) 96 27/08/2017 Edit Informations
48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (1) 611 27/08/2017 Edit Informations
47 Chương 47 : Lời bạt 31 04/02/2019 Edit Informations
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (23) 33 04/02/2019 Edit Informations
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (22) 222 04/09/2017 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (21) 136 04/09/2017 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (20) 197 03/09/2017 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (19) 141 03/09/2017 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (18) 191 03/09/2017 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (17) 312 03/09/2017 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (16) 594 02/06/2018 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (15) 342 03/09/2017 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (14) 252 03/09/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (13) 343 03/09/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (12) 337 03/09/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (11) 333 03/09/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (10) 385 03/09/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (9) 325 03/09/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (8) 247 03/09/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (7) 339 03/09/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (6) 384 03/09/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (3) 313 03/09/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (2) 332 03/09/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (1) 359 03/09/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là nhiệm vụ cuối cùng của Phụng Hiếu 287 03/09/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (16) 346 03/09/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (15) 314 03/09/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (14) 208 03/09/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (13) 376 03/09/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (12) 367 03/09/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (11) 242 03/09/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (10) 200 03/09/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (9) 390 03/09/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (8) 272 03/09/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (7) 394 03/09/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Giao đoạn (2) 30 27/04/2019 Edit Informations
13 Chương 13 : Giao đoạn (1) 22 27/04/2019 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (6) 34 27/04/2019 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (5) 32 27/04/2019 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (4) 33 27/04/2019 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (3) 41 27/04/2019 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với đây là một cuộc trò chuyện với Hứa Du 46 27/04/2019 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (2) 74 27/04/2019 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (1) 42 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (5) 46 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (4) 64 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (3) 189 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 296 21/05/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 44 21/05/2018 Edit Informations

Volume 4

36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (2) 520 27/08/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (4) 34 27/08/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Lời bạt 744 27/08/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ tư 692 27/08/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 392 27/08/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 502 27/08/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (3) 417 27/08/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (2) 388 27/08/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (1) 387 27/08/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là trong thế đối lập 398 27/08/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (3) 418 27/08/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (2) 471 27/08/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (1) 513 27/08/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (2) 410 27/08/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (1) 692 27/08/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với đây là đóng quân ở Lê Dương 387 27/08/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (2) 453 27/08/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là ở lại Hứa Xương 318 27/08/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (1) 197 27/08/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ước định ba việc 199 27/08/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (2) 212 27/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (1) 208 27/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (6) 194 27/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (5) 549 27/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (4) 262 27/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là một trận chiến sắp xảy ra 66 20/05/2018 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (3) 390 20/05/2018 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước khi rời Từ Châu 47 20/05/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thư của Mạnh Đức 666 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (3) 833 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (2) 634 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (1) 582 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nhị tỷ bắt Vương Trung 315 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là trước khi Vương Trung và Lưu Đại bị bắt 644 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (2) 855 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tiện tay viết một chương 990 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (1) 1160 15/08/2017 Edit Informations

Volume 3

20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (3) 86 21/01/2019 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (2) 78 21/01/2019 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (1) 1955 21/01/2019 Edit Informations
17 Chương 17 : Lời bạt 810 15/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Ác Lai 813 15/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chém Xa Trụ 743 15/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (5) 501 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (4) 866 15/08/2017 Edit Informations
12 Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Lỗ Túc 581 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (3) 514 15/08/2017 Edit Informations
10 Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (2) 869 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (1) 786 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (3) 825 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (2) 774 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (1) 437 15/08/2017 Edit Informations
5 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (2) 712 15/08/2017 Edit Informations
4 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (1) 380 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (2) 830 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (1) 1126 15/08/2017 Edit Informations
1 Đừng nói với tôi đây là trước khi thảo phạt Viên Thuật 1039 15/08/2017 Edit Informations

Volume 2

18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ngoại chuyện Yaminabe (2) 927 15/08/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Lời bạt 1297 15/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 2 là uống rượu luận anh hùng 1244 15/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chiếu trong tay áo 776 15/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là Hứa Xương 1105 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ ba nhượng Từ Châu 928 15/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai nhượng Từ Châu 1054 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cái kết của Hàn Phức 1066 15/08/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây lại là một ngày khác ở Từ Châu 1013 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là một ngày ở Từ Châu 943 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là một ngày nào đó ở Từ Châu 921 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là ác mộng mà tôi phải đối mặt khi quay về Từ Châu 1009 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là đàm phán 1004 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Từ Châu 1210 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là lần đầu nhượng Từ Châu 1025 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây chỉ là trước khi đi đến Từ Châu 1118 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tạm ở lại Bắc Hải 1535 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ngẫu nhiên cứu Tào Tung 1152 15/08/2017 Edit Informations

Volume 1

16 Chương 16 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (11) 68 27/04/2019 Edit Informations
15 Chương 15 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (10) 130 21/01/2019 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 1 là sự tan rã của liên minh chư hầu 1467 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đó là trận chiến ở Hổ Lao Quan 1041 15/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đó là nguyên nhân cho trận chiến ở Hổ Lao Quan 1215 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là chém Hoa Hùng 1869 15/08/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến tại Tỷ Thủy Quan 1071 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là liên minh chư hầu 1169 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đó là đêm trước khi đi đến liên minh chư hầu 1630 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nộ đánh đốc bưu 1577 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp ngắn với Lữ Bố 1891 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây thực sự là Trương Giác 2233 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là sự thất bại của quân khăn vàng. 2013 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến với quân khăn vàng 2224 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây được coi là đã chuẩn bị 2828 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là kết nghĩa đào viên 4912 15/08/2017 Edit Informations
0 Nhân Vật 5149 15/08/2017 Edit Informations

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!, 請別告訴我這是三國正史!, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! Tiếng Việt, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! Tiếng Việt, light novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! tieng viet, 請別告訴我這是三國正史! tieng viet, 請別告訴我這是三國正史! light novel tieng viet, Truyen Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! tieng viet

Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

favorite