Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

請別告訴我這是三國正史!

various

3ktan

Ongoing

Summary

Tôi đột nhiên có một chiếc quạt lông, và đến một thời đại của Tam Quốc mà tôi hoàn toàn không biết về. Gì? Bình đẳng giới? Con gái có thể gia nhập quân đội? Cô,cô và cô tại sao tất các cô đều là nữ nhân !? Một câu chuyện thú vị mở ra trong một thời gian xa lạ quen thuộc nhưng ngược lại, cũng có. Nhưng có lẽ đây là Tam Quốc, Tam Quốc thật sự!

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action

Volume 9

13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (6) 17 27/03/2019 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (5) 75 27/03/2019 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (4) 0 27/03/2019 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (3) 952 02/06/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (2) 142 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (1) 211 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (7) 497 20/05/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (6) 194 20/05/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (5) 453 21/01/2019 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (4) 204 20/05/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (3) 179 20/05/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (2) 257 20/05/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (1) 1190 20/05/2018 Edit Informations

Volume 8

101 Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (2) 64 04/02/2019 Edit Informations
100 Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
99 Chương 99 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Lưu Bị ? 0 04/02/2019 Edit Informations
98 Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
97 Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
96 Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
95 Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (9) 0 04/02/2019 Edit Informations
94 Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (8) 0 04/02/2019 Edit Informations
93 Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (7) 0 04/02/2019 Edit Informations
92 Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (6) 0 04/02/2019 Edit Informations
91 Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (5) 0 04/02/2019 Edit Informations
90 Chương 90 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (4) 0 04/02/2019 Edit Informations
89 Chương 89 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
88 Chương 88 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
87 Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
86 Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (4) 0 04/02/2019 Edit Informations
85 Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
84 Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
83 Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
82 Chương 82 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
81 Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
80 Chương 80 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
79 Chương 79 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (6) 0 04/02/2019 Edit Informations
78 Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (5) 0 04/02/2019 Edit Informations
77 Chương 77 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (4) 0 04/02/2019 Edit Informations
76 Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (3) 0 05/02/2019 Edit Informations
75 Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (2) 0 05/02/2019 Edit Informations
74 Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (1) 1392 05/02/2019 Edit Informations
73 Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (21) 834 02/05/2018 Edit Informations
72 Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (20) 206 02/06/2018 Edit Informations
71 Chương 71 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (19) 146 02/06/2018 Edit Informations
70 Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (18) 0 02/06/2018 Edit Informations
69 Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (17) 100 02/06/2018 Edit Informations
68 Chương 68 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (16) 91 02/05/2018 Edit Informations
67 Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (15) 86 02/05/2018 Edit Informations
66 Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (14) 202 02/05/2018 Edit Informations
65 Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (13) 102 02/05/2018 Edit Informations
64 Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (12) 81 02/05/2018 Edit Informations
63 Chương 63 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (11) 71 02/05/2018 Edit Informations
62 Chương 62 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (10) 87 02/05/2018 Edit Informations
61 Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (9) 0 02/06/2018 Edit Informations
60 Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (8) 91 02/05/2018 Edit Informations
59 Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (7) 82 02/05/2018 Edit Informations
58 Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (6) 0 02/06/2018 Edit Informations
57 Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (5) 63 02/06/2018 Edit Informations
56 Chương 56 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (4) 62 02/05/2018 Edit Informations
55 Chương 55 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (3) 76 02/05/2018 Edit Informations
54 Chương 54 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (2) 99 02/05/2018 Edit Informations
53 Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (1) 68 02/05/2018 Edit Informations
52 Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (2) 668 27/02/2018 Edit Informations
51 Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (1) 79 27/02/2018 Edit Informations
50 Chương 50 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (3) 1055 15/02/2018 Edit Informations
49 Chương 49 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (2) 319 15/02/2018 Edit Informations
48 Chương 48 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (1) 203 15/02/2018 Edit Informations
47 Chương 47 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (4) 147 15/02/2018 Edit Informations
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (3) 179 15/02/2018 Edit Informations
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (2) 100 02/06/2018 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (1) 73 02/06/2018 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (2) 134 02/06/2018 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (1) 190 02/06/2018 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (8) 57 02/06/2018 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (7) 74 02/06/2018 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (6) 0 02/06/2018 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (5) 98 02/06/2018 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (4) 79 02/06/2018 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (3) 77 03/06/2018 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (2) 59 03/06/2018 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (1) 91 03/06/2018 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (4) 62 03/06/2018 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (3) 94 03/06/2018 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (2) 98 03/06/2018 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (1) 61 03/06/2018 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (2) 78 03/06/2018 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (1) 86 03/06/2018 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (2) 85 03/06/2018 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là nói chuyện với Hoàng Tổ (1) 388 03/06/2018 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (5) 0 04/02/2019 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (4) 0 04/02/2019 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là những quan điểm khác nhau của mọi người 0 04/02/2019 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là thảo luận lúc đêm khuya ở Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là được gặp Hoàng Tổ 0 04/02/2019 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là thành Giang Hạ 0 04/02/2019 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là mở màn cho cuộc chiến sắp tới 0 04/02/2019 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (4) 0 04/02/2019 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (3) 0 04/02/2019 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (2) 0 04/02/2019 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (1) 0 04/02/2019 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (6) 0 04/02/2019 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (5) 185 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (4) 92 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (3) 64 02/06/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (2) 101 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (1) 59 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (4) 0 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (3) 0 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (2) 67 02/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (1) 57 02/06/2018 Edit Informations

Volume 7

46 Chương 46 : Ngoại truyện Trung Thu năm 2015 (1) 1606 27/08/2017 Edit Informations
45 Chương 45 : Lời bạt 290 24/12/2017 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (5) 283 24/12/2017 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (4) 103 24/12/2017 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (3) 73 24/12/2017 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (2) 442 24/12/2017 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (1) 5074 13/12/2017 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (8) 214 13/12/2017 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (7) 259 02/12/2017 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (6) 159 02/06/2018 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (5) 217 02/06/2018 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (4) 149 02/06/2018 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (3) 137 02/06/2018 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (2) 137 02/06/2018 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (1) 149 02/06/2018 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (3) 161 02/06/2018 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (2) 171 02/06/2018 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (1) 116 02/06/2018 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (3) 155 02/06/2018 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (2) 177 02/06/2018 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (1) 123 02/06/2018 Edit Informations
25 Chương 25 : Giao đoạn 188 02/06/2018 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (2) 126 02/06/2018 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (1) 55 02/06/2018 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (6) 80 02/06/2018 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (5) 55 02/06/2018 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (4) 53 02/06/2018 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (3) 92 02/06/2018 Edit Informations
18 Chương 18 : Giao đoạn 82 02/06/2018 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (2) 77 02/06/2018 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (1) 77 02/06/2018 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (13) 64 02/06/2018 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (12) 74 02/06/2018 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (11) 81 02/06/2018 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (10) 98 02/06/2018 Edit Informations
11 Chương 11 : Giao đoạn 92 02/06/2018 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (9) 54 02/06/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (8) 81 02/06/2018 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (7) 99 02/06/2018 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (6) 100 02/06/2018 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (5) 72 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (4) 59 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (3) 83 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (2) 67 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (1) 86 02/06/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đó là mở đầu tập thứ bảy 66 02/06/2018 Edit Informations

Volume 6

37 Chương 37 : Lời bạt 521 31/10/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ sáu 201 31/10/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Giao đoạn 204 31/10/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (5) 383 31/10/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (4) 94 31/10/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (3) 96 31/10/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (2) 163 31/10/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (1) 132 22/10/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (5) 212 22/10/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Giao đoạn 265 22/10/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (4) 121 22/10/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (3) 218 22/10/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (2) 133 22/10/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (1) 140 22/10/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (4) 160 22/10/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (3) 253 22/10/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (2) 328 22/10/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (1) 311 22/10/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đoàn tụ tại Cổ Thành (1) 298 22/10/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Giao đoạn (2) 239 22/10/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Giao đoạn (1) 288 22/10/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cuối cùng cũng gặp Huyền Đức 272 22/10/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (3) 190 22/10/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (2) 309 22/10/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (1) 251 22/10/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (8) 239 22/10/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (7) 307 22/10/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (6) 371 22/10/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (5) 305 22/10/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (4) 434 22/10/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (3) 266 22/10/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (2) 248 22/10/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (1) 253 22/10/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Mạnh Đức 407 22/10/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (3) 359 22/10/2017 Edit Informations
2 hương 02 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (2) 303 22/10/2017 Edit Informations
1 Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (1) 405 22/10/2017 Edit Informations

Volume 5

48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (2) 83 27/08/2017 Edit Informations
48 Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (1) 560 27/08/2017 Edit Informations
47 Chương 47 : Lời bạt 0 04/02/2019 Edit Informations
46 Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (23) 0 04/02/2019 Edit Informations
45 Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (22) 206 04/09/2017 Edit Informations
44 Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (21) 119 04/09/2017 Edit Informations
43 Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (20) 150 03/09/2017 Edit Informations
42 Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (19) 114 03/09/2017 Edit Informations
41 Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (18) 127 03/09/2017 Edit Informations
40 Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (17) 294 03/09/2017 Edit Informations
39 Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (16) 527 02/06/2018 Edit Informations
38 Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (15) 313 03/09/2017 Edit Informations
37 Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (14) 238 03/09/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (13) 294 03/09/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (12) 305 03/09/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (11) 294 03/09/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (10) 357 03/09/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (9) 305 03/09/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (8) 214 03/09/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (7) 303 03/09/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (6) 372 03/09/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (3) 280 03/09/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (2) 313 03/09/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đàm luận sau trận Quan Độ (1) 299 03/09/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là nhiệm vụ cuối cùng của Phụng Hiếu 267 03/09/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (16) 319 03/09/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (15) 303 03/09/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (14) 180 03/09/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (13) 347 03/09/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (12) 354 03/09/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (11) 214 03/09/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (10) 182 03/09/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (9) 342 03/09/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (8) 224 03/09/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (7) 315 03/09/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (1) 0 02/06/2018 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (5) 0 02/06/2018 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (4) 0 02/06/2018 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (3) 155 02/06/2018 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 281 21/05/2018 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 0 21/05/2018 Edit Informations

Volume 4

36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (2) 477 27/08/2017 Edit Informations
36 Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (4) 0 27/08/2017 Edit Informations
35 Chương 35 : Lời bạt 676 27/08/2017 Edit Informations
34 Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ tư 633 27/08/2017 Edit Informations
33 Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2) 313 27/08/2017 Edit Informations
32 Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1) 431 27/08/2017 Edit Informations
31 Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (3) 360 27/08/2017 Edit Informations
30 Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (2) 346 27/08/2017 Edit Informations
29 Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (1) 353 27/08/2017 Edit Informations
28 Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là trong thế đối lập 370 27/08/2017 Edit Informations
27 Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (3) 364 27/08/2017 Edit Informations
26 Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (2) 409 27/08/2017 Edit Informations
25 Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (1) 472 27/08/2017 Edit Informations
24 Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (2) 347 27/08/2017 Edit Informations
23 Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (1) 647 27/08/2017 Edit Informations
22 Chương 22 : Đừng nói với đây là đóng quân ở Lê Dương 356 27/08/2017 Edit Informations
21 Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (2) 410 27/08/2017 Edit Informations
20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là ở lại Hứa Xương 274 27/08/2017 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (1) 157 27/08/2017 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ước định ba việc 144 27/08/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (2) 165 27/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (1) 145 27/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (6) 140 27/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (5) 495 27/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (4) 210 27/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là một trận chiến sắp xảy ra 0 20/05/2018 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (3) 339 20/05/2018 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước khi rời Từ Châu 0 20/05/2018 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thư của Mạnh Đức 624 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (3) 777 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (2) 581 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (1) 526 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nhị tỷ bắt Vương Trung 272 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là trước khi Vương Trung và Lưu Đại bị bắt 561 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (2) 799 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tiện tay viết một chương 913 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (1) 1066 15/08/2017 Edit Informations

Volume 3

20 Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (3) 11 21/01/2019 Edit Informations
19 Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (2) 12 21/01/2019 Edit Informations
18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (1) 1912 21/01/2019 Edit Informations
17 Chương 17 : Lời bạt 756 15/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Ác Lai 786 15/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chém Xa Trụ 727 15/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (5) 472 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (4) 836 15/08/2017 Edit Informations
12 Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Lỗ Túc 531 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (3) 480 15/08/2017 Edit Informations
10 Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (2) 869 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (1) 772 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (3) 805 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (2) 744 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (1) 413 15/08/2017 Edit Informations
5 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (2) 701 15/08/2017 Edit Informations
4 Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (1) 361 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (2) 794 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là một sự hiểu lầm (1) 1077 15/08/2017 Edit Informations
1 Đừng nói với tôi đây là trước khi thảo phạt Viên Thuật 1028 15/08/2017 Edit Informations

Volume 2

18 Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ngoại chuyện Yaminabe (2) 807 15/08/2017 Edit Informations
17 Chương 17 : Lời bạt 1208 15/08/2017 Edit Informations
16 Chương 16 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 2 là uống rượu luận anh hùng 1201 15/08/2017 Edit Informations
15 Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chiếu trong tay áo 717 15/08/2017 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là Hứa Xương 1040 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ ba nhượng Từ Châu 876 15/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai nhượng Từ Châu 998 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cái kết của Hàn Phức 1010 15/08/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây lại là một ngày khác ở Từ Châu 952 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là một ngày ở Từ Châu 888 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là một ngày nào đó ở Từ Châu 822 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là ác mộng mà tôi phải đối mặt khi quay về Từ Châu 953 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là đàm phán 942 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Từ Châu 1163 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là lần đầu nhượng Từ Châu 928 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây chỉ là trước khi đi đến Từ Châu 1066 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tạm ở lại Bắc Hải 1472 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ngẫu nhiên cứu Tào Tung 1066 15/08/2017 Edit Informations

Volume 1

15 Chương 15 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (10) 69 21/01/2019 Edit Informations
14 Chương 14 : Đừng nói với tôi chương cuối của tập 1 là sự tan rã của liên minh chư hầu 1359 15/08/2017 Edit Informations
13 Chương 13 : Đừng nói với tôi đó là trận chiến ở Hổ Lao Quan 976 15/08/2017 Edit Informations
12 Chương 12 : Đừng nói với tôi đó là nguyên nhân cho trận chiến ở Hổ Lao Quan 1137 15/08/2017 Edit Informations
11 Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là chém Hoa Hùng 1801 15/08/2017 Edit Informations
10 Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến tại Tỷ Thủy Quan 1014 15/08/2017 Edit Informations
9 Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là liên minh chư hầu 1094 15/08/2017 Edit Informations
8 Chương 08 : Đừng nói với tôi đó là đêm trước khi đi đến liên minh chư hầu 1567 15/08/2017 Edit Informations
7 Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nộ đánh đốc bưu 1521 15/08/2017 Edit Informations
6 Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp ngắn với Lữ Bố 1822 15/08/2017 Edit Informations
5 Chương 05 : Đừng nói với tôi đây thực sự là Trương Giác 2157 15/08/2017 Edit Informations
4 Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là sự thất bại của quân khăn vàng. 1966 15/08/2017 Edit Informations
3 Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến với quân khăn vàng 2138 15/08/2017 Edit Informations
2 Chương 02 : Đừng nói với tôi đây được coi là đã chuẩn bị 2750 15/08/2017 Edit Informations
1 Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là kết nghĩa đào viên 4806 15/08/2017 Edit Informations
0 Nhân Vật 5111 15/08/2017 Edit Informations

Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!, 請別告訴我這是三國正史!, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! Tiếng Việt, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! Tiếng Việt, light novel Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! tieng viet, 請別告訴我這是三國正史! tieng viet, 請別告訴我這是三國正史! light novel tieng viet, Truyen Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! tieng viet