Merry Christmas

Light Novel - Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Trẻ hư từ thế giới khác tới đó sao?

amano yuu

TTAS

Ongoing

Giới Thiệu

Trẻ hư tới thế giới khác quậy phá tưng bừng.

Đây là bản dịch lậu, đề nghị không sử dụng với mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Đồng thời không reup trên bất cứ trang nào khác ngoài Hako

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action

Volume 4

8 Giao đoạn 8 2323 14/12/2017 Sửa Thông tin
7 Giao đoạn 7 101 13/11/2018 Sửa Thông tin
6 Giao đoạn 6 593 14/12/2017 Sửa Thông tin
5 Giao đoạn 5 810 14/12/2017 Sửa Thông tin
4 Giao đoạn 4 1082 14/12/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 3 1623 14/12/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 2 698 14/12/2017 Sửa Thông tin
1 Giao đoạn 1 1353 14/12/2017 Sửa Thông tin
0 Mở đầu 1217 14/12/2017 Sửa Thông tin

Volume 3

10 Chương 10 0 14/11/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 9 1401 14/11/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8 2005 14/12/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 7 1108 14/12/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 6 1037 14/12/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 5 516 14/12/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 4 682 14/12/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 2 858 14/12/2017 Sửa Thông tin
1 Chương 1 2817 14/12/2017 Sửa Thông tin
0 Minh họa 5087 14/12/2017 Sửa Thông tin

Volume 3

3 Chương 3 1375 14/12/2017 Sửa Thông tin

Volume 2

9 Chương 9 52 13/11/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8 1069 14/12/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 7 264 14/12/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 6 215 14/12/2017 Sửa Thông tin
5 Chương 5 305 14/12/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 4 563 14/12/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 3 832 14/12/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 2 722 14/12/2017 Sửa Thông tin
0 Giao đoạn 1362 14/12/2017 Sửa Thông tin

Volume 1

9 Chương 9 151 13/11/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8 335 14/12/2017 Sửa Thông tin
7 Chương 7 315 14/12/2017 Sửa Thông tin
6 Chương 6 68 13/11/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 5 126 14/12/2017 Sửa Thông tin
4 Chương 4 339 14/12/2017 Sửa Thông tin
3 Chương 3 554 14/12/2017 Sửa Thông tin
2 Chương 2 1052 14/12/2017 Sửa Thông tin
1 Chương 1 5044 14/12/2017 Sửa Thông tin
0 Lời Bạt 5021 14/12/2017 Sửa Thông tin

Loading...
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

light novel Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?, novel Trẻ hư từ thế giới khác tới đó sao?, light novel Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo? Tiếng Việt, Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo? light novel Tiếng Việt, light novel Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo? tieng viet, light novel Trẻ hư từ thế giới khác tới đó sao? tieng viet, Trẻ hư từ thế giới khác tới đó sao? light novel tieng viet, Truyen Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo? tieng viet