Merry Christmas

Light Novel - TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON

奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved

mino

kazutake hazano

SONATA NO KOE

Ongoing

Giới Thiệu

Seto Yu là một cậu bé mười hai tuổi. Cậu là một kẻ túng quẫn, suốt cuộc đời liên tục bị cướp đoạt. Cha của cậu thì nợ một khoản lớn. Nhưng một ngày, cậu bị đưa tới một thế giới khác. Liệu cậu có tiếp tục bị cướp?

Nguồn : int.main.0504

Chapters

Chap Tựa Đề Lượt Xem Ngày Thêm Action

Volume 4

Tập 04

121 Chương 121 1835 03/12/2018 Sửa Thông tin
120 Chương 120 5920 02/07/2018 Sửa Thông tin
119 Chương 119 5049 02/07/2018 Sửa Thông tin
118 Chương 118 5127 30/06/2018 Sửa Thông tin
117 Chương 117 5123 29/06/2018 Sửa Thông tin
116 Chương 116 5116 27/06/2018 Sửa Thông tin
115 Chương 115 5076 27/06/2018 Sửa Thông tin
114 Chương 114 5071 26/06/2018 Sửa Thông tin
113 Chương 113 5060 25/06/2018 Sửa Thông tin
112 Chương 112 5055 25/06/2018 Sửa Thông tin
111 Chương 111 5087 24/06/2018 Sửa Thông tin
110 Chương 110 5126 23/06/2018 Sửa Thông tin
109 Chương 109 5158 22/06/2018 Sửa Thông tin
108 Chương 108 2808 22/06/2018 Sửa Thông tin
107 Chương 107 3384 22/06/2018 Sửa Thông tin
106 Chương 106 3156 20/06/2018 Sửa Thông tin
105 Chương 105 4103 19/06/2018 Sửa Thông tin
104 Chương 104 3784 18/06/2018 Sửa Thông tin
103 Chương 103 4036 17/06/2018 Sửa Thông tin
102 Chương 102 4436 16/06/2018 Sửa Thông tin
101 Chương 101 3964 16/06/2018 Sửa Thông tin
100 Chương 100 4623 15/06/2018 Sửa Thông tin
99 Chương 99 5046 14/06/2018 Sửa Thông tin
98 Chương 98 5031 13/06/2018 Sửa Thông tin
97 Chương 97 4940 12/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 3

Tập 03

96 Chương 96 5199 11/06/2018 Sửa Thông tin
95 Chương 95 5150 10/06/2018 Sửa Thông tin
94 Chương 94 5163 09/06/2018 Sửa Thông tin
93 Chương 93 4010 09/06/2018 Sửa Thông tin
92 Chương 92 4224 08/06/2018 Sửa Thông tin
91 Chương 91 4407 07/06/2018 Sửa Thông tin
90 Chương 90 4401 06/06/2018 Sửa Thông tin
89 Chương 89 4045 05/06/2018 Sửa Thông tin
88 Chương 88 2115 05/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 1133 05/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 1266 05/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 1158 05/06/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 1462 05/06/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 3681 05/06/2018 Sửa Thông tin

Volume 2

88 Chương 88 5141 03/06/2018 Sửa Thông tin
87 Chương 87 5162 02/06/2018 Sửa Thông tin
86 Chương 86 5207 01/06/2018 Sửa Thông tin
85 Chương 85 5144 31/05/2018 Sửa Thông tin
84 Chương 84 5245 30/05/2018 Sửa Thông tin
83 Chương 83 5244 29/05/2018 Sửa Thông tin
82 Chương 82: Wood Garden Dungeon 5298 10/01/2018 Sửa Thông tin
81 Chương 81: Khu vườn 5446 10/01/2018 Sửa Thông tin
80 Chương 80: tiêu chuẩn rank C 5231 10/01/2018 Sửa Thông tin
79 Chương 79: Sự khác biệt về sức mạnh 5225 10/01/2018 Sửa Thông tin
78 Chương 78: Bóng hình trong đêm 5173 10/01/2018 Sửa Thông tin
77 Chương 77: Trận chiến tinh thần 5187 10/01/2018 Sửa Thông tin
73 Chương 73: Lệnh của Immortals 5243 10/01/2018 Sửa Thông tin
72 Chương 72: Vườn hoa. 5153 10/01/2018 Sửa Thông tin
71 Chương 71: Thám hiểm gia hạng D mạnh nhất. 5139 10/01/2018 Sửa Thông tin
70 Chương 70: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ④. 5119 10/01/2018 Sửa Thông tin
69 Chương 69: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ③. 5172 10/01/2018 Sửa Thông tin
68 Chương 68: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ②. 5135 10/01/2018 Sửa Thông tin
67 Chương 67: Hầm ngục đầu tiên của Marifa. 5115 10/01/2018 Sửa Thông tin
66 Chương 66: Thu nạp thêm nô lệ. 5120 10/01/2018 Sửa Thông tin
65 Chương 65: Nụ hôn tượng trưng cho lòng trung thành. (Chap này còn có cả bảng trạng thái cơ, nhưng nó dài quá nên .. tạm bỏ). 5176 10/01/2018 Sửa Thông tin
64 Chương 64: Đàm phán. 5176 10/01/2018 Sửa Thông tin
63 Chương 63: Thay đổi. 5190 06/01/2018 Sửa Thông tin
62 Chương 62: Siam – “Hỏa nộ kiếm”. 5124 06/01/2018 Sửa Thông tin
61 Chương 61: Huấn luyện Marifa ③. 5130 06/01/2018 Sửa Thông tin
60 Chương 60: Huấn luyện Marifa ②. 5101 06/01/2018 Sửa Thông tin
59 Chương 59: Huấn luyện Marifa ①. 5188 06/01/2018 Sửa Thông tin
58 Chương 58: Phía sau hậu trường. 5166 06/01/2018 Sửa Thông tin
57 Chương 57: Nàng tiên bóng đêm và thức ăn. 5155 06/01/2018 Sửa Thông tin
56 Chương 56: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ③. 5142 06/01/2018 Sửa Thông tin
55 Chương 55: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ②. 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
54 Chương 54: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ①. 5115 06/01/2018 Sửa Thông tin
53 Chương 53: Người đứng đầu thành phố Comer. 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
52 Chương 52: Quyết định của Lena. 5153 06/01/2018 Sửa Thông tin
51 Chương 51: Dọn dẹp, phần thưởng, và lão già. 5181 06/01/2018 Sửa Thông tin
50 Chương 50: Thợ săn tân thủ ⑦. 5106 06/01/2018 Sửa Thông tin
49 Chương 49: Thợ săn tân thủ ⑥. 5149 06/01/2018 Sửa Thông tin
48 Chương 48: Thợ săn tân thủ ⑤. 5126 06/01/2018 Sửa Thông tin
47 Chương 47: Thợ săn tân thủ ④. 5118 06/01/2018 Sửa Thông tin
46 Chương 46: Thợ săn tân thủ ③. 5146 06/01/2018 Sửa Thông tin
45 Chương 45: Thợ săn tân thủ ②. 5181 06/01/2018 Sửa Thông tin
44 Chương 44: Thợ săn tân thủ ①. 5155 06/01/2018 Sửa Thông tin
43 Chương 43: Ánh mắt xấu xa. 5215 06/01/2018 Sửa Thông tin
42 Chương 42: Buổi luyện tập gian khổ của Lena. 5157 06/01/2018 Sửa Thông tin
41 Chương 41: Vượt mặt (Kết). 5129 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh Họa. 5157 06/01/2018 Sửa Thông tin

Volume 1

40 Chương 40: Vua Goblin ④. 5271 06/01/2018 Sửa Thông tin
39 Chương 39: Vua Goblin ③. 5245 06/01/2018 Sửa Thông tin
38 Chương 38: Vua Goblin ②. 5276 06/01/2018 Sửa Thông tin
37 Chương 37: Vua Goblin ①. 5227 06/01/2018 Sửa Thông tin
36 Chương 36: Lập tổ đội ②. 5272 06/01/2018 Sửa Thông tin
35 Chương 35: Lập tổ đội ①. 5228 06/01/2018 Sửa Thông tin
34 Chương 34: Thăng hạng. 5298 06/01/2018 Sửa Thông tin
33 Chương 33: Hầm ngục đầu tiên ④. 5251 06/01/2018 Sửa Thông tin
32 Chương 32: Hầm ngục đầu tiên ③. 5233 06/01/2018 Sửa Thông tin
31 Chương 31: Hầm ngục đầu tiên ②. 5276 06/01/2018 Sửa Thông tin
30 Chương 30: Hầm ngục đầu tiên ①. 5259 06/01/2018 Sửa Thông tin
29 Chương 29: Nghề nghiệp thứ hai. 5311 06/01/2018 Sửa Thông tin
28 Chương 28: Buổi luyện tập ban đêm gian khổ. 5282 06/01/2018 Sửa Thông tin
27 Chương 27: Cuộc chiến ban đêm. 5241 06/01/2018 Sửa Thông tin
26 Chương 26: Ép kỹ năng. 5279 06/01/2018 Sửa Thông tin
25 Chương 25: Mua sắm. 5319 06/01/2018 Sửa Thông tin
24 Chương 24: Cá lớn trong hồ nhỏ ②. 5263 06/01/2018 Sửa Thông tin
23 Chương 23: Cá lớn trong hồ nhỏ ①. 5269 06/01/2018 Sửa Thông tin
22 Chương 22: Nghề nghiệp. 5281 06/01/2018 Sửa Thông tin
21 Chương 21: Bí mật của Thẻ Guild. 5321 06/01/2018 Sửa Thông tin
20 Chương 20: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ④. 5308 06/01/2018 Sửa Thông tin
19 Chương 19: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ③. 5243 06/01/2018 Sửa Thông tin
18 Chương 18: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ②. 5289 06/01/2018 Sửa Thông tin
17 Chương 17: Pháp sư tự xưng mình là một thiên tài ①. 5308 06/01/2018 Sửa Thông tin
16 Chương 16: Rời làng!. 5192 06/01/2018 Sửa Thông tin
15 Chương 15: Bên trong hang núi ③. 5150 06/01/2018 Sửa Thông tin
14 Chương 14: Bên trong hang núi ②. 5197 06/01/2018 Sửa Thông tin
13 Chương 13: Bên trong hang núi ①. 5177 06/01/2018 Sửa Thông tin
12 Chương 12: Săn cướp ②. 5217 06/01/2018 Sửa Thông tin
11 Chương 11: Săn cướp ①. 5170 06/01/2018 Sửa Thông tin
10 Chương 10: Nina - kẻ trộm ④. 5171 06/01/2018 Sửa Thông tin
9 Chương 9: Nina - kẻ trộm ③. 5166 06/01/2018 Sửa Thông tin
8 Chương 8: Nina - kẻ trộm ② 5206 06/01/2018 Sửa Thông tin
7 Chương 7: Nina - kẻ trộm ①. 5209 06/01/2018 Sửa Thông tin
6 Chương 6: Thăng cấp! 5239 06/01/2018 Sửa Thông tin
5 Chương 5: Cướp đoạt hay bị cướp đoạt! 5216 06/01/2018 Sửa Thông tin
4 Chương 4: Tăng MP! 5178 06/01/2018 Sửa Thông tin
3 Chương 3: Kĩ năng thăng cấp. 5296 06/01/2018 Sửa Thông tin
2 Chương 2: Sống tại thế giới này không dễ dàng. 5266 06/01/2018 Sửa Thông tin
1 Chương 1: Cái chết bất ngờ. 5481 06/01/2018 Sửa Thông tin
0 Minh họa. 5482 06/01/2018 Sửa Thông tin

Loading...
Nhấn Shift+Enter để xuống hàng

Facebook Comment

light novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON, novel 奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved, light novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON Tiếng Việt, TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON light novel Tiếng Việt, light novel TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON tieng viet, light novel 奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved tieng viet, 奪う者 奪われる者 Ubau Mono Ubawareru Mono The Deprivers and the Deprived Deprived by a Deprived Person Bereave or Bereaved light novel tieng viet, Truyen TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON tieng viet