Belfast (AL)

Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku?

Will the Re-Summoned Hero Live as an Ordinary Person

Shino Translation

Ongoing

Summary

Một anh hùng, người được triệu hồi từ thế giới khác và dẫn dắt thế giới đó lấy lại hòa bình vốn có.Vị anh hùng tên là "Souta Konoe"- một học sinh năm 3 sơ trung.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc quỷ vương bị đánh bại, cậu đã bị đưa trở về trái đất mà không biết gì. và kí ức của cậu về cuộc chiến lúc đó cũng không rõ ràng.

'Tôi sẽ không quên lời hứa sẽ luyện tập cùng những đồng đội của mình, thế nên tôi sẽ rèn luyện bản thân.'

Cậu ta là một học sinh cấp ba, và gặp rắc rối với tương lai của mình

Và vô tình, cậu bị vướng vào đợt triệu hồi anh hùng lần nữa... nhưng thế giới đó đã là một nghìn năm sau ngày đó...
Dịch là Shino
Edit là Zio

Chapters

Chap Title Total Views Date Added Action

Volume 2

111 Chương 111 480 7 days ago Edit Informations
110 Chương 110 327 10/06/2019 Edit Informations
109 Chương 109 552 06/05/2019 Edit Informations
108 Chương 108 101 27/04/2019 Edit Informations
107 Chương 107 60 26/04/2019 Edit Informations
106 Chương 106 73 23/04/2019 Edit Informations
105 Chương 105 95 22/04/2019 Edit Informations
104 Chương 104 79 21/04/2019 Edit Informations
103 Chương 103 58 21/04/2019 Edit Informations
102 Chương 102 64 21/04/2019 Edit Informations
101 Chương 101 61 19/04/2019 Edit Informations
100 Chương 100 74 19/04/2019 Edit Informations
99 Chương 99 56 18/04/2019 Edit Informations
98 Chương 98 60 17/04/2019 Edit Informations
97 Chương 97 82 17/04/2019 Edit Informations
96 Chương 96 83 16/04/2019 Edit Informations
95 Chương 95 475 10/04/2019 Edit Informations
94 Chương 94 645 01/04/2019 Edit Informations
93 Chương 93 430 31/03/2019 Edit Informations
92 Chương 92 730 31/03/2019 Edit Informations
91 Chương 91 276 30/03/2019 Edit Informations
90 Chương 90 189 29/03/2019 Edit Informations
89 Chương 89 283 29/03/2019 Edit Informations
88 Chương 88 207 29/03/2019 Edit Informations
87 Chương 87 367 28/03/2019 Edit Informations
86 Chương 86 258 26/03/2019 Edit Informations
85 Chương 85 315 25/03/2019 Edit Informations
84 Chương 84 278 21/03/2019 Edit Informations
83 Chương 83 291 21/03/2019 Edit Informations
82 Chương 82 492 20/03/2019 Edit Informations
81 Chương 81 238 19/03/2019 Edit Informations
80 Chương 80 452 18/03/2019 Edit Informations
79 Chương 79 483 17/03/2019 Edit Informations
78 Chương 78 316 13/03/2019 Edit Informations
77 Chương 77 671 11/03/2019 Edit Informations
76 Chương 76 296 10/03/2019 Edit Informations
75 Chương 75 404 09/03/2019 Edit Informations
74 Chương 74 819 07/03/2019 Edit Informations
73 Chương 73 601 07/03/2019 Edit Informations
72 Chương 72 703 05/03/2019 Edit Informations
71 Chương 71 905 04/03/2019 Edit Informations
70 Chương 70 932 02/03/2019 Edit Informations
69 Chương 69 594 01/03/2019 Edit Informations
68 Chương 68 1224 27/02/2019 Edit Informations
67 Chương 67 808 26/02/2019 Edit Informations
66 Chương 66 845 25/02/2019 Edit Informations
65 Chương 65 1056 24/02/2019 Edit Informations
64 Chương 64 987 23/02/2019 Edit Informations
63 Chương 63 932 22/02/2019 Edit Informations
62 Chương 62 956 21/02/2019 Edit Informations
61 Chương 61 918 21/02/2019 Edit Informations
60 Chương 60 972 21/02/2019 Edit Informations
59 Chương 59 797 21/02/2019 Edit Informations
58 Chương 58 967 21/02/2019 Edit Informations
57 Chương 57 851 21/02/2019 Edit Informations
56 Chương 56 1491 21/02/2019 Edit Informations
55 Chương 55 869 21/02/2019 Edit Informations
54 Chương 54 435 21/02/2019 Edit Informations
53 Chương 53 740 21/02/2019 Edit Informations
52 Chương 52 682 21/02/2019 Edit Informations
51 Chương 51 887 21/02/2019 Edit Informations
50 Chương 50 965 21/02/2019 Edit Informations
49 Chương 49 5116 28/06/2018 Edit Informations
48 Chương 48 4745 27/06/2018 Edit Informations
47 Chương 47 4816 26/06/2018 Edit Informations
46 Chương 46 5115 25/06/2018 Edit Informations
45 Chương 45 5023 24/06/2018 Edit Informations
44 Chương 44 5095 23/06/2018 Edit Informations
43 Chương 43 5116 23/06/2018 Edit Informations
42 Chương 42 5180 14/05/2018 Edit Informations
41 Chương 41 5095 13/05/2018 Edit Informations
40 Chương 40 5197 30/04/2018 Edit Informations
39 Chương 39 5191 28/04/2018 Edit Informations

Volume 1

33 Chương 33 5350 22/04/2018 Edit Informations
32 Chương 32 5197 21/04/2018 Edit Informations
31 Chương 31 5219 21/04/2018 Edit Informations
30 Chương 30 5294 19/04/2018 Edit Informations
29 Chương 29 5258 17/04/2018 Edit Informations
28 Chương 28 5331 12/04/2018 Edit Informations
27 Chương 27 5313 10/04/2018 Edit Informations
26 Chương 26 5344 09/04/2018 Edit Informations
25 Chương 25 5292 06/04/2018 Edit Informations
24 Chương 24 5287 05/04/2018 Edit Informations
23 Chương 23 5508 21/03/2018 Edit Informations
22 Chương 22 5371 20/03/2018 Edit Informations
21 Chương 21 5377 19/03/2018 Edit Informations
20 Chương 20 5418 18/03/2018 Edit Informations
19 Chương 19 5349 17/03/2018 Edit Informations
18 Chương 18 5367 16/03/2018 Edit Informations
17 Chương 17 5376 14/03/2018 Edit Informations
16 Chương 16 5420 14/03/2018 Edit Informations
15 Chương 15 5373 14/03/2018 Edit Informations
14 Chương 14 5398 14/03/2018 Edit Informations
13 Chương 13 5477 14/03/2018 Edit Informations
12 Chương 12 5479 10/03/2018 Edit Informations
11 Chương 11 5418 08/03/2018 Edit Informations
10 Chương 10 5430 08/03/2018 Edit Informations
9 Chương 09 5458 07/03/2018 Edit Informations
8 Chương 08 5458 07/03/2018 Edit Informations
7 Chương 07 5531 06/03/2018 Edit Informations
6 Chap 6 5717 30/04/2017 Edit Informations
5 Chap 5 5648 30/04/2017 Edit Informations
4 Chap 4 5632 30/04/2017 Edit Informations
3 Chap 3 5677 30/04/2017 Edit Informations
2 Chap 2 5738 30/04/2017 Edit Informations
1 Mở đầu 6167 30/04/2017 Edit Informations

Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku?, Will the Re-Summoned Hero Live as an Ordinary Person, Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku? Tiếng Việt, Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku? Tiếng Việt, light novel Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku? tieng viet, Will the Re-Summoned Hero Live as an Ordinary Person tieng viet, Will the Re-Summoned Hero Live as an Ordinary Person light novel tieng viet, Truyen Sai Shoukan Sareta Yuusha Wa Ippanjin Toshite Ikete Iku? tieng viet

favorite