cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không chọn cậu

keyboard_capslock