Naruto

Other Name
Naruto
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Kishimoto Masashi
Status Ongoing
Year Released 1999

Naruto

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
393833
local_library
701 Chaps

Genres

Summary

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc.Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
700.5 Chapter 700.5 1361 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
700 Chapter 700 394 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
699 Chapter 699 274 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
698 Chapter 698 209 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
697 Chapter 697 94 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
696 Chapter 696 68 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
695 Chapter 695 74 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
694 Chapter 694 72 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
693 Chapter 693 58 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
692 Chapter 692 48 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
691 Chapter 691 59 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
690 Chapter 690 74 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
689 Chapter 689 28 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
688 Chapter 688 51 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
687 Chapter 687 13 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
686 Chapter 686 34 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chapter 685 0 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 Chapter 684 11 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Chapter 683 0 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chapter 682 0 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chapter 681 18 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chapter 680 0 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chapter 679 14 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chapter 678 16 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chapter 677 19 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chapter 676 27 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chapter 674 32 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chapter 673 43 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chapter 672 52 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chapter 671 43 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chapter 670 42 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chapter 669 65 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chapter 668 46 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chapter 667 49 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chapter 666 27 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chapter 665 19 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chapter 664 14 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chapter 663 17 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chương 662 5151 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chương 661 448 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chương 660 420 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chương 659 241 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chương 658 329 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chương 657 262 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chương 656 344 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chương 655 236 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chương 654 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chương 653 617 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chương 652 248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chương 651 286 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chương 650 3542 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chương 649 3219 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chương 648 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chương 647 163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chương 646 193 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chương 645 263 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chương 644 298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chương 643 253 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chương 642 277 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chương 641 1127 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chương 640 1738 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chương 639 145 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chương 638 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chương 637 188 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chương 636 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chương 635 185 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chương 634 327 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chương 633 199 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chương 632 128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chương 631 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chương 630 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chương 629 276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chương 628 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chương 627 263 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chương 626 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chương 625 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chương 624 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chương 623 274 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chương 622 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chương 621 217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chương 620 243 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chương 619 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chương 618 247 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chương 617 242 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chương 616 465 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chương 615 219 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chương 614 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chương 613 471 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chương 612 342 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chương 611 636 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chương 610 2339 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chương 609 693 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chương 608 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chương 607 408 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chương 606 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chương 605 242 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chương 604 318 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chương 603 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chương 602 413 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chương 601 323 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chương 600 356 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chương 599 556 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chương 598 278 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chương 597 241 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chương 596 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chương 595 219 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594.5 Chương 594.5 354 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chương 594 204 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chương 593 176 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chương 592 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chương 591 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chương 590 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chương 589 239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chương 588 150 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chương 587 214 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chương 586 520 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chương 585 164 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chương 584 1276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chương 583 169 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chương 582 2187 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chương 581 176 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chương 580 192 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chương 579 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chương 578 177 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chương 577 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Naruto - Chap 576 165 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Naruto - Chap 575 353 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Naruto - Chap 574 214 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Naruto - Chap 573 180 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Naruto - Chap 572 295 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Naruto - Chap 571 322 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Naruto - Chap 570 323 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Naruto - Chap 569 486 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Naruto - Chap 568 750 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Naruto - Chap 567 266 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Naruto - Chap 566 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Naruto - Chap 565 628 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Naruto - Chap 564 258 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Naruto - Chap 563 409 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Naruto - Chap 562 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Naruto - Chap 561 256 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Naruto - Chap 560 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Naruto - Chap 559 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Naruto - Chap 558 193 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Naruto - Chap 557 164 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Naruto - Chap 556 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Naruto - Chap 555 243 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Naruto - Chap 554 176 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Naruto - Chap 553 148 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Naruto - Chap 552 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Naruto - Chap 551 1368 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Naruto - Chap 550 441 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Naruto - Chap 549 168 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Naruto - Chap 548 126 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Naruto - Chap 547 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Naruto - Chap 546 206 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Naruto - Chap 545 127 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Naruto - Chap 544 139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Naruto - Chap 543 101 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Naruto - Chap 542 116 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Naruto - Chap 541 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Naruto - Chap 540 422 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Naruto - Chap 539 136 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Naruto - Chap 538 159 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Naruto - Chap 537 687 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Naruto - Chap 536 186 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Naruto - Chap 535 201 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Naruto - Chap 534 178 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Naruto - Chap 533 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Naruto - Chap 532 1019 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Naruto - Chap 531 157 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Naruto - Chap 530 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Naruto - Chap 529 178 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Naruto - Chap 528 228 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Naruto - Chap 527 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Naruto - Chap 526 248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Naruto - Chap 525 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Naruto - Chap 524 226 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Naruto - Chap 523 199 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Naruto - Chap 522 163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Naruto - Chap 521 238 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Naruto - Chap 520 189 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Naruto - Chap 519 327 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Naruto - Chap 518 167 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Naruto - Chap 517 144 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Naruto - Chap 516 169 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Naruto - Chap 515 153 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Naruto - Chap 514 187 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Naruto - Chap 513 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Naruto - Chap 512 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Naruto - Chap 511 280 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Naruto - Chap 510 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Naruto - Chap 509 203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Naruto - Chap 508 193 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Naruto - Chap 507 279 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Naruto - Chap 506 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Naruto - Chap 505 5207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Naruto - Chap 504 370 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Naruto - Chap 503 465 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Naruto - Chap 502 1298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Naruto - Chap 501 506 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chương 500 780 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 285 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 309 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 5139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 585 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 250 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 224 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 333 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 511 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 1551 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 535 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 5262 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 317 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 267 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 341 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 2081 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 273 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 216 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 279 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 343 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 558 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 284 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 191 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 213 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 2122 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 202 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 227 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 456 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 195 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 728 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 906 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 1141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 366 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 407 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 328 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 577 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 213 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 214 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 185 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 237 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 195 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 343 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 279 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chương 446 495 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 205 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 235 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 281 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 300 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 4536 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 283 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 299 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 402 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 269 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 325 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 293 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 1514 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 1448 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 278 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 296 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 713 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 368 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 379 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 691 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 378 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 556 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 386 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 486 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 563 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 3245 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 1359 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 468 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 424 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 2151 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
413 Chương 413 614 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 374 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 480 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 498 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 403 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 2344 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 388 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 428 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 706 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 376 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 352 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 409 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 518 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 473 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 1207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 376 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 443 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 442 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 398 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 442 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 827 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 412 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 446 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 406 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 2138 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 413 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 395 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 2252 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 1135 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 731 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 584 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 1595 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 756 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 1854 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 491 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 533 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 648 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 703 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 681 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 372 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 399 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 337 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 391 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 1248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 388 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 455 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 396 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 477 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 400 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 552 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 503 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 434 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 463 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 674 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 503 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 421 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 467 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 444 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 461 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 733 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 405 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 463 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 507 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 513 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 419 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 621 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 1440 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 556 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 1188 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 553 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 552 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 1066 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 1796 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 752 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 1046 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 1524 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 686 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 587 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 680 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 908 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 727 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 685 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 959 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Naruto - Chap 330 737 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Naruto - Chap 329 707 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Naruto - Chap 328 1160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Naruto - Chap 327 1127 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Naruto - Chap 326 681 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Naruto - Chap 325 827 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Naruto - Chap 324 811 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Naruto - Chap 323 625 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Naruto - Chap 322 2101 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Naruto - Chap 321 1515 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Naruto - Chap 320 662 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Naruto - Chap 319 1071 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Naruto - Chap 318 509 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Naruto - Chap 317