Naruto

Other Name
Naruto
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Kishimoto Masashi
Status Ongoing
Year Released 1999

Naruto

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
108519
local_library
658 Chaps

Genres

Summary

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc.Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

Chap Title Total Views Date Added Action
662 Chương 662 3485 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chương 661 308 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chương 660 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chương 659 126 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chương 658 205 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chương 657 128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chương 656 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chương 655 151 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chương 654 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chương 653 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chương 652 168 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chương 651 186 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chương 650 189 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chương 649 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chương 648 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chương 647 83 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chương 646 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chương 645 165 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chương 644 174 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chương 643 134 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chương 642 204 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chương 641 138 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chương 640 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chương 639 116 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chương 638 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chương 637 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chương 636 111 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chương 635 140 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chương 634 217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chương 633 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chương 632 84 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chương 631 108 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chương 630 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chương 629 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chương 628 121 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chương 627 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chương 626 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chương 625 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chương 624 138 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chương 623 174 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chương 622 216 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chương 621 141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chương 620 159 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chương 619 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chương 618 136 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chương 617 153 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chương 616 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chương 615 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chương 614 243 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chương 613 249 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chương 612 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chương 611 405 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chương 610 2231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chương 609 466 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chương 608 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chương 607 127 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chương 606 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chương 605 159 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chương 604 172 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chương 603 163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chương 602 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chương 601 174 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chương 600 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chương 599 199 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chương 598 185 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chương 597 126 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chương 596 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chương 595 122 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594.5 Chương 594.5 120 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chương 594 137 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chương 593 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chương 592 103 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chương 591 146 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chương 590 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chương 589 211 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chương 588 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chương 587 165 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chương 586 176 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chương 585 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chương 584 194 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chương 583 123 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chương 582 115 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chương 581 135 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chương 580 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chương 579 175 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chương 578 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chương 577 135 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Naruto - Chap 576 114 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Naruto - Chap 575 58 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Naruto - Chap 574 88 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Naruto - Chap 573 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Naruto - Chap 572 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Naruto - Chap 571 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Naruto - Chap 570 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Naruto - Chap 569 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Naruto - Chap 568 147 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Naruto - Chap 567 182 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Naruto - Chap 566 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Naruto - Chap 565 130 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Naruto - Chap 564 99 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Naruto - Chap 563 145 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Naruto - Chap 562 95 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Naruto - Chap 561 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Naruto - Chap 560 103 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Naruto - Chap 559 134 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Naruto - Chap 558 116 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Naruto - Chap 557 108 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Naruto - Chap 556 107 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Naruto - Chap 555 188 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Naruto - Chap 554 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Naruto - Chap 553 88 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Naruto - Chap 552 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Naruto - Chap 551 118 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Naruto - Chap 550 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Naruto - Chap 549 122 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Naruto - Chap 548 96 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Naruto - Chap 547 50 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Naruto - Chap 546 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Naruto - Chap 545 90 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Naruto - Chap 544 100 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Naruto - Chap 543 77 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Naruto - Chap 542 65 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Naruto - Chap 541 115 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Naruto - Chap 540 227 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Naruto - Chap 539 71 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Naruto - Chap 538 107 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Naruto - Chap 537 105 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Naruto - Chap 536 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Naruto - Chap 535 174 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Naruto - Chap 534 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Naruto - Chap 533 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Naruto - Chap 532 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Naruto - Chap 531 80 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Naruto - Chap 530 98 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Naruto - Chap 529 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Naruto - Chap 528 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Naruto - Chap 527 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Naruto - Chap 526 186 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Naruto - Chap 525 97 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Naruto - Chap 524 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Naruto - Chap 523 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Naruto - Chap 522 78 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Naruto - Chap 521 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Naruto - Chap 520 114 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Naruto - Chap 519 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Naruto - Chap 518 139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Naruto - Chap 517 105 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Naruto - Chap 516 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Naruto - Chap 515 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Naruto - Chap 514 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Naruto - Chap 513 89 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Naruto - Chap 512 151 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Naruto - Chap 511 191 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Naruto - Chap 510 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Naruto - Chap 509 105 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Naruto - Chap 508 141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Naruto - Chap 507 197 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Naruto - Chap 506 185 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Naruto - Chap 505 142 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Naruto - Chap 504 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Naruto - Chap 503 172 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Naruto - Chap 502 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Naruto - Chap 501 217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chương 500 309 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 215 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 187 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 169 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 181 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 175 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 180 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 136 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 137 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 165 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 142 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 192 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 194 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 149 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 101 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 152 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 152 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 153 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 213 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 127 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 142 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 123 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 71 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 125 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 96 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 110 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 110 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 152 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 147 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 146 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 118 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chương 446 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 146 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 120 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 96 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 89 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 154 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 154 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 204 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 138 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 126 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 250 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 137 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 229 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 108 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 96 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 176 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 101 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 117 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 133 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 245 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 131 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 108 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 134 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 118 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
413 Chương 413 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 87 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 120 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 168 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 189 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 145 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 169 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 118 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 202 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 113 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 104 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 161 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 164 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 117 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 111 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 120 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 120 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 112 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 97 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 162 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 199 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 134 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 144 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 145 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 142 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 135 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 115 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 167 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 122 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 195 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 182 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 144 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 186 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 121 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 213 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 200 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 186 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 267 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 174 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 134 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 287 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 208 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 153 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 150 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 237 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 152 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 133 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 192 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 143 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 130 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 167 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 156 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Naruto - Chap 330 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Naruto - Chap 329 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Naruto - Chap 328 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Naruto - Chap 327 180 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Naruto - Chap 326 160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Naruto - Chap 325 228 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Naruto - Chap 324 197 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Naruto - Chap 323 180 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Naruto - Chap 322 175 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Naruto - Chap 321 292 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Naruto - Chap 320 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Naruto - Chap 319 84 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Naruto - Chap 318 107 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Naruto - Chap 317 101 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Naruto - Chap 316 88 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Naruto - Chap 315 90 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Naruto - Chap 314 84 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Naruto - Chap 313 144 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Naruto - Chap 312 69 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Naruto - Chap 311 91 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Naruto - Chap 310 104 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Naruto - Chap 309 118 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Naruto - Chap 308 90 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Naruto - Chap 307 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Naruto - Chap 306 141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Naruto - Chap 305 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Naruto - Chap 304 116 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Naruto - Chap 303 136 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Naruto - Chap 302 228 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Naruto - Chap 301 166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 86 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 130 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 106 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 64 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 61 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 146 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 92 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 82 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 70 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 172 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 122 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 80 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 82 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 100 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 255 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 115 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 162 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 76 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 77 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 103 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 65 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 51 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 69 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 93 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 88 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 121 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 94 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 83 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 139 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 178 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 158 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 99 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 79 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 133 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 104 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 83 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 83 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 152 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 131 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 140 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download