Naruto

Other Name
Naruto
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Kishimoto Masashi
Status Ongoing
Year Released 1999

Naruto

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
545103
local_library
701 Chaps

Genres

Summary

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc.Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
700.5 Chapter 700.5 2513 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
700 Chapter 700 809 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
699 Chapter 699 480 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
698 Chapter 698 387 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
697 Chapter 697 201 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
696 Chapter 696 248 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
695 Chapter 695 200 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
694 Chapter 694 179 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
693 Chapter 693 220 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
692 Chapter 692 150 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
691 Chapter 691 233 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
690 Chapter 690 214 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
689 Chapter 689 140 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
688 Chapter 688 140 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
687 Chapter 687 148 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
686 Chapter 686 175 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chapter 685 79 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 Chapter 684 64 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Chapter 683 96 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chapter 682 47 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chapter 681 104 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chapter 680 170 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chapter 679 512 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chapter 678 127 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chapter 677 258 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chapter 676 3066 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chapter 674 303 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chapter 673 126 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chapter 672 129 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chapter 671 157 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chapter 670 170 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chapter 669 254 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chapter 668 188 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chapter 667 177 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chapter 666 104 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chapter 665 135 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chapter 664 111 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chapter 663 601 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chương 662 5221 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chương 661 1378 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chương 660 1356 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chương 659 1267 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chương 658 521 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chương 657 854 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chương 656 1073 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chương 655 391 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chương 654 951 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chương 653 1338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chương 652 870 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chương 651 475 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chương 650 3776 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chương 649 3552 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chương 648 651 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chương 647 691 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chương 646 1044 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chương 645 1818 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chương 644 919 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chương 643 832 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chương 642 401 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chương 641 2036 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chương 640 2385 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chương 639 373 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chương 638 995 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chương 637 900 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chương 636 2368 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chương 635 676 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chương 634 541 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chương 633 479 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chương 632 673 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chương 631 1254 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chương 630 774 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chương 629 384 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chương 628 336 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chương 627 342 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chương 626 361 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chương 625 397 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chương 624 326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chương 623 347 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chương 622 360 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chương 621 287 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chương 620 342 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chương 619 261 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chương 618 345 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chương 617 310 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chương 616 549 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chương 615 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chương 614 440 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chương 613 541 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chương 612 469 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chương 611 700 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chương 610 2395 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chương 609 833 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chương 608 449 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chương 607 482 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chương 606 309 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chương 605 323 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chương 604 430 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chương 603 439 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chương 602 585 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chương 601 523 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chương 600 477 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chương 599 617 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chương 598 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chương 597 321 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chương 596 273 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chương 595 293 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594.5 Chương 594.5 484 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chương 594 258 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chương 593 273 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chương 592 252 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chương 591 346 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chương 590 318 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chương 589 375 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chương 588 217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chương 587 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chương 586 583 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chương 585 249 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chương 584 1416 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chương 583 265 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chương 582 2248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chương 581 250 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chương 580 284 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chương 579 294 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chương 578 299 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chương 577 310 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Naruto - Chap 576 235 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Naruto - Chap 575 417 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Naruto - Chap 574 261 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Naruto - Chap 573 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Naruto - Chap 572 345 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Naruto - Chap 571 411 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Naruto - Chap 570 406 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Naruto - Chap 569 596 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Naruto - Chap 568 861 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Naruto - Chap 567 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Naruto - Chap 566 326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Naruto - Chap 565 690 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Naruto - Chap 564 319 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Naruto - Chap 563 511 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Naruto - Chap 562 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Naruto - Chap 561 326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Naruto - Chap 560 344 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Naruto - Chap 559 284 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Naruto - Chap 558 227 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Naruto - Chap 557 254 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Naruto - Chap 556 250 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Naruto - Chap 555 320 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Naruto - Chap 554 255 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Naruto - Chap 553 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Naruto - Chap 552 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Naruto - Chap 551 1471 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Naruto - Chap 550 543 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Naruto - Chap 549 276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Naruto - Chap 548 164 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Naruto - Chap 547 179 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Naruto - Chap 546 269 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Naruto - Chap 545 212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Naruto - Chap 544 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Naruto - Chap 543 182 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Naruto - Chap 542 244 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Naruto - Chap 541 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Naruto - Chap 540 487 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Naruto - Chap 539 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Naruto - Chap 538 266 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Naruto - Chap 537 744 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Naruto - Chap 536 214 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Naruto - Chap 535 262 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Naruto - Chap 534 281 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Naruto - Chap 533 291 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Naruto - Chap 532 1079 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Naruto - Chap 531 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Naruto - Chap 530 298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Naruto - Chap 529 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Naruto - Chap 528 340 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Naruto - Chap 527 275 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Naruto - Chap 526 327 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Naruto - Chap 525 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Naruto - Chap 524 296 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Naruto - Chap 523 306 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Naruto - Chap 522 244 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Naruto - Chap 521 330 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Naruto - Chap 520 239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Naruto - Chap 519 431 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Naruto - Chap 518 249 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Naruto - Chap 517 243 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Naruto - Chap 516 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Naruto - Chap 515 222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Naruto - Chap 514 257 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Naruto - Chap 513 292 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Naruto - Chap 512 254 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Naruto - Chap 511 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Naruto - Chap 510 460 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Naruto - Chap 509 270 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Naruto - Chap 508 233 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Naruto - Chap 507 307 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Naruto - Chap 506 359 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Naruto - Chap 505 5217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Naruto - Chap 504 468 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Naruto - Chap 503 535 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Naruto - Chap 502 1647 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Naruto - Chap 501 684 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chương 500 988 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 333 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 367 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 394 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 5151 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 671 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 344 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 315 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 392 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 583 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 290 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 1641 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 583 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 5272 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 373 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 395 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 2189 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 400 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 304 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 360 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 344 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 405 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 640 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 329 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 238 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 301 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 2234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 348 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 410 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 366 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 604 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 340 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 871 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 1052 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 1272 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 470 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 522 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 478 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 659 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 364 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 364 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 339 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 388 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 370 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 313 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 348 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 340 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 1033 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 431 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 356 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 353 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chương 446 805 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 1722 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 1579 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 387 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 481 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 1132 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 560 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 1389 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 4696 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 496 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 1214 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 1103 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 487 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 563 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 1166 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 1856 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 1671 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 2111 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 656 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 968 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 627 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 629 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 1079 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 1200 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 1477 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 1541 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 5012 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 901 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 3520 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 1641 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 817 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 767 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 2803 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
413 Chương 413 1556 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 713 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 1529 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 763 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 726 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 2765 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 739 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 718 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 1021 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 1350 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 822 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 692 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 778 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 1644 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 2073 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 691 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 872 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 767 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 786 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 824 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 2045 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 795 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 853 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 819 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 2541 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 757 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 745 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 3357 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 1425 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 1109 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 882 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 1918 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 1937 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 2201 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 1773 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 799 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 922 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 939 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 911 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 677 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 647 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 573 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 631 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 1464 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 635 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 734 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 697 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 785 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 688 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 774 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 712 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 687 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 714 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 907 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 714 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 665 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 690 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 717 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 702 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 978 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 645 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 664 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 688 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 681 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 769 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 850 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 1694 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 842 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 1417 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 822 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 838 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 1342 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 2087 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 989 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 1330 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 1786 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 983 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 895 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 992 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 1178 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 1026 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 1028 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 1226 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Naruto - Chap 330 950 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Naruto - Chap 329 925 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Naruto - Chap 328 1410 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Naruto - Chap 327 1352 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Naruto - Chap 326 919 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Naruto - Chap 325 1038 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Naruto - Chap 324 1052 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Naruto - Chap 323 885 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Naruto - Chap 322 2365 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Naruto - Chap 321 1734 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Naruto - Chap 320 859 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Naruto - Chap 319 1226 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Naruto - Chap 318 687 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317