Naruto

Other Name
Naruto
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Kishimoto Masashi
Status Ongoing
Year Released 1999

Naruto

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
653748
local_library
701 Chaps

Genres

Summary

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc.Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
700.5 Chapter 700.5 3215 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
700 Chapter 700 1187 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
699 Chapter 699 673 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
698 Chapter 698 512 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
697 Chapter 697 353 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
696 Chapter 696 595 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
695 Chapter 695 344 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
694 Chapter 694 292 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
693 Chapter 693 292 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
692 Chapter 692 288 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
691 Chapter 691 363 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
690 Chapter 690 351 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
689 Chapter 689 256 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
688 Chapter 688 221 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
687 Chapter 687 315 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
686 Chapter 686 268 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chapter 685 178 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 Chapter 684 158 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Chapter 683 248 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chapter 682 139 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chapter 681 167 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chapter 680 233 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chapter 679 590 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chapter 678 384 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chapter 677 356 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chapter 676 3142 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chapter 674 364 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chapter 673 221 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chapter 672 233 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chapter 671 247 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chapter 670 309 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chapter 669 350 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chapter 668 359 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chapter 667 251 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chapter 666 237 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chapter 665 230 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chapter 664 198 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chapter 663 915 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chương 662 5237 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chương 661 1438 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chương 660 1772 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chương 659 1334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chương 658 574 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chương 657 906 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chương 656 1149 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chương 655 1015 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chương 654 1084 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chương 653 1493 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chương 652 934 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chương 651 501 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chương 650 4264 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chương 649 3630 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chương 648 814 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chương 647 759 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chương 646 1095 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chương 645 1907 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chương 644 1314 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chương 643 953 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chương 642 464 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chương 641 2108 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chương 640 2451 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chương 639 454 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chương 638 1076 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chương 637 956 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chương 636 2465 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chương 635 701 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chương 634 575 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chương 633 558 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chương 632 768 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chương 631 1306 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chương 630 824 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chương 629 442 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chương 628 412 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chương 627 454 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chương 626 390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chương 625 460 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chương 624 409 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chương 623 434 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chương 622 418 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chương 621 354 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chương 620 425 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chương 619 347 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chương 618 385 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chương 617 376 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chương 616 579 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chương 615 351 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chương 614 475 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chương 613 618 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chương 612 560 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chương 611 768 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chương 610 2478 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chương 609 926 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chương 608 546 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chương 607 547 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chương 606 377 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chương 605 412 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chương 604 489 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chương 603 508 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chương 602 678 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chương 601 655 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chương 600 566 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chương 599 679 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chương 598 418 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chương 597 397 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chương 596 324 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chương 595 354 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594.5 Chương 594.5 556 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chương 594 351 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chương 593 355 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chương 592 340 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chương 591 417 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chương 590 393 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chương 589 442 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chương 588 332 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chương 587 412 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chương 586 671 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chương 585 320 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chương 584 1476 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chương 583 314 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chương 582 2326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chương 581 299 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chương 580 327 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chương 579 323 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chương 578 316 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chương 577 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Naruto - Chap 576 301 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Naruto - Chap 575 479 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Naruto - Chap 574 307 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Naruto - Chap 573 308 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Naruto - Chap 572 404 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Naruto - Chap 571 444 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Naruto - Chap 570 463 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Naruto - Chap 569 645 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Naruto - Chap 568 889 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Naruto - Chap 567 399 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Naruto - Chap 566 370 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Naruto - Chap 565 734 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Naruto - Chap 564 352 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Naruto - Chap 563 572 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Naruto - Chap 562 304 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Naruto - Chap 561 393 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Naruto - Chap 560 390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Naruto - Chap 559 320 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Naruto - Chap 558 275 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Naruto - Chap 557 306 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Naruto - Chap 556 299 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Naruto - Chap 555 353 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Naruto - Chap 554 319 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Naruto - Chap 553 256 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Naruto - Chap 552 236 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Naruto - Chap 551 1502 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Naruto - Chap 550 596 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Naruto - Chap 549 294 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Naruto - Chap 548 197 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Naruto - Chap 547 225 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Naruto - Chap 546 326 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Naruto - Chap 545 263 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Naruto - Chap 544 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Naruto - Chap 543 248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Naruto - Chap 542 300 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Naruto - Chap 541 284 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Naruto - Chap 540 589 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Naruto - Chap 539 238 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Naruto - Chap 538 266 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Naruto - Chap 537 826 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Naruto - Chap 536 252 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Naruto - Chap 535 319 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Naruto - Chap 534 300 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Naruto - Chap 533 348 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Naruto - Chap 532 1155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Naruto - Chap 531 305 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Naruto - Chap 530 345 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Naruto - Chap 529 259 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Naruto - Chap 528 384 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Naruto - Chap 527 313 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Naruto - Chap 526 361 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Naruto - Chap 525 327 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Naruto - Chap 524 419 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Naruto - Chap 523 416 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Naruto - Chap 522 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Naruto - Chap 521 390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Naruto - Chap 520 339 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Naruto - Chap 519 482 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Naruto - Chap 518 277 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Naruto - Chap 517 275 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Naruto - Chap 516 278 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Naruto - Chap 515 277 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Naruto - Chap 514 341 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Naruto - Chap 513 348 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Naruto - Chap 512 351 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Naruto - Chap 511 394 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Naruto - Chap 510 526 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Naruto - Chap 509 332 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Naruto - Chap 508 337 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Naruto - Chap 507 390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Naruto - Chap 506 484 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Naruto - Chap 505 5227 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Naruto - Chap 504 516 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Naruto - Chap 503 619 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Naruto - Chap 502 1723 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Naruto - Chap 501 794 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chương 500 1165 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 458 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 467 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 478 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 5163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 740 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 394 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 382 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 480 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 661 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 500 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 1679 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 369 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 683 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 5282 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 439 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 404 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 410 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 488 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 2297 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 1164 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 364 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 532 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 507 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 705 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 423 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 332 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 368 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 2296 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 466 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 457 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 427 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 711 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 435 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 969 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 1136 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 1347 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 523 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 662 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 593 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 752 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 444 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 445 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 1070 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 457 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 440 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 656 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 890 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 1241 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 1097 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 684 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 1209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 420 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chương 446 912 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 1839 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 1821 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 566 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 600 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 1228 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 1494 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 1476 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 4793 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 546 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 1317 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 1197 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 539 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 1309 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 1269 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 2421 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 2253 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 2476 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 2050 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 1050 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 737 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 969 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 2104 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 1282 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 1829 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 2044 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 5038 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 1059 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 4756 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 1713 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 1386 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 852 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 4911 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
413 Chương 413 2473 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 830 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 1599 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 914 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 809 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 3455 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 1562 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 1732 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 1212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 1464 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 1397 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 852 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 1024 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 1759 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 2160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 784 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 1034 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 1412 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 998 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 1401 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 2222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 949 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 1019 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 981 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 2650 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 884 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 865 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 3410 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 1522 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 1277 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 954 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 2158 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 2611 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 3055 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 2123 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 1160 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 1016 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 2483 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 1744 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 968 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 1780 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 737 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 730 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 1592 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 730 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 837 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 809 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 928 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 788 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 923 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 861 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 797 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 835 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 1057 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 807 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 712 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 802 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 830 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 811 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 1107 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 741 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 777 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 3624 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 758 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 877 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 958 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 1832 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 976 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 1609 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 987 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 960 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 1512 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 2239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 1149 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 1451 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 1971 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 1092 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 1037 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 1109 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 1291 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 1142 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 1119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 1425 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Naruto - Chap 330 1100 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Naruto - Chap 329 1052 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Naruto - Chap 328 1506 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Naruto - Chap 327 1453 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Naruto - Chap 326 985 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Naruto - Chap 325 1145 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Naruto - Chap 324 1146 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Naruto - Chap 323 965 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Naruto - Chap 322 2449 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Naruto - Chap 321 1846 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Naruto - Chap 320 970 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Naruto - Chap 319 1325 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Naruto - Chap 318 754 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317