Naruto

Other Name
Naruto
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Kishimoto Masashi
Status Ongoing
Year Released 1999

Naruto

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
427586
local_library
701 Chaps

Genres

Summary

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc.Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
700.5 Chapter 700.5 1805 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
700 Chapter 700 509 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
699 Chapter 699 329 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
698 Chapter 698 235 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
697 Chapter 697 132 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
696 Chapter 696 81 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
695 Chapter 695 85 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
694 Chapter 694 91 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
693 Chapter 693 69 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
692 Chapter 692 74 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
691 Chapter 691 73 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
690 Chapter 690 97 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
689 Chapter 689 56 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
688 Chapter 688 84 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
687 Chapter 687 43 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
686 Chapter 686 66 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chapter 685 31 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 Chapter 684 23 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Chapter 683 18 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chapter 682 14 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chapter 681 35 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chapter 680 36 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chapter 679 42 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chapter 678 30 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chapter 677 177 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chapter 676 41 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chapter 674 32 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chapter 673 43 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chapter 672 52 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chapter 671 43 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chapter 670 61 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chapter 669 152 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chapter 668 105 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chapter 667 98 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chapter 666 39 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chapter 665 34 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chapter 664 32 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chapter 663 17 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chương 662 5155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chương 661 474 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chương 660 438 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chương 659 280 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chương 658 329 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chương 657 262 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chương 656 355 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chương 655 236 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chương 654 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chương 653 617 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chương 652 248 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chương 651 340 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chương 650 3558 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chương 649 3239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chương 648 239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chương 647 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chương 646 229 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chương 645 301 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chương 644 298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chương 643 781 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chương 642 315 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chương 641 1173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chương 640 1783 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chương 639 194 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chương 638 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chương 637 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chương 636 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chương 635 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chương 634 339 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chương 633 229 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chương 632 144 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chương 631 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chương 630 257 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chương 629 276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chương 628 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chương 627 283 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chương 626 322 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chương 625 314 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chương 624 274 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chương 623 290 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chương 622 317 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chương 621 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chương 620 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chương 619 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chương 618 264 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chương 617 278 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chương 616 479 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chương 615 235 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chương 614 359 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chương 613 491 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chương 612 391 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chương 611 688 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chương 610 2353 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chương 609 785 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chương 608 367 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chương 607 427 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chương 606 250 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chương 605 287 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chương 604 389 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chương 603 369 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chương 602 481 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chương 601 378 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chương 600 381 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chương 599 587 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chương 598 307 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chương 597 276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chương 596 236 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chương 595 253 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594.5 Chương 594.5 383 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chương 594 228 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chương 593 211 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chương 592 212 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chương 591 255 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chương 590 249 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chương 589 267 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chương 588 185 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chương 587 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chương 586 531 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chương 585 207 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chương 584 1354 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chương 583 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chương 582 2220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chương 581 196 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chương 580 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chương 579 242 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chương 578 206 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chương 577 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Naruto - Chap 576 182 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Naruto - Chap 575 368 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Naruto - Chap 574 230 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Naruto - Chap 573 193 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Naruto - Chap 572 315 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Naruto - Chap 571 348 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Naruto - Chap 570 353 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Naruto - Chap 569 570 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Naruto - Chap 568 784 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Naruto - Chap 567 305 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Naruto - Chap 566 268 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Naruto - Chap 565 648 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Naruto - Chap 564 276 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Naruto - Chap 563 420 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Naruto - Chap 562 215 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Naruto - Chap 561 269 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Naruto - Chap 560 257 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Naruto - Chap 559 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Naruto - Chap 558 211 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Naruto - Chap 557 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Naruto - Chap 556 204 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Naruto - Chap 555 289 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Naruto - Chap 554 206 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Naruto - Chap 553 178 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Naruto - Chap 552 124 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Naruto - Chap 551 1396 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Naruto - Chap 550 499 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Naruto - Chap 549 218 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Naruto - Chap 548 141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Naruto - Chap 547 129 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Naruto - Chap 546 221 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Naruto - Chap 545 147 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Naruto - Chap 544 155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Naruto - Chap 543 119 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Naruto - Chap 542 168 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Naruto - Chap 541 173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Naruto - Chap 540 433 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Naruto - Chap 539 175 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Naruto - Chap 538 177 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Naruto - Chap 537 725 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Naruto - Chap 536 198 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Naruto - Chap 535 221 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Naruto - Chap 534 205 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Naruto - Chap 533 183 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Naruto - Chap 532 1033 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Naruto - Chap 531 171 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Naruto - Chap 530 190 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Naruto - Chap 529 192 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Naruto - Chap 528 242 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Naruto - Chap 527 211 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Naruto - Chap 526 260 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Naruto - Chap 525 202 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Naruto - Chap 524 240 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Naruto - Chap 523 233 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Naruto - Chap 522 163 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Naruto - Chap 521 258 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Naruto - Chap 520 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Naruto - Chap 519 388 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Naruto - Chap 518 203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Naruto - Chap 517 170 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Naruto - Chap 516 188 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Naruto - Chap 515 184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Naruto - Chap 514 213 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Naruto - Chap 513 200 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Naruto - Chap 512 205 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Naruto - Chap 511 292 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Naruto - Chap 510 342 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Naruto - Chap 509 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Naruto - Chap 508 204 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Naruto - Chap 507 279 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Naruto - Chap 506 291 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Naruto - Chap 505 5209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Naruto - Chap 504 407 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Naruto - Chap 503 465 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Naruto - Chap 502 1511 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Naruto - Chap 501 525 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chương 500 780 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 300 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 321 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 350 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 5141 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 603 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 268 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 244 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 352 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 537 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 251 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 1581 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 304 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 551 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 5266 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 328 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 266 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 278 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 359 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 2095 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 290 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 322 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 299 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 354 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 573 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 298 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 208 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 249 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 2155 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 237 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 330 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 243 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 525 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 272 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 767 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 962 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 1168 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 385 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 426 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 343 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 590 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 261 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 254 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 239 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 217 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 257 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 209 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 258 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 242 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 358 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 312 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 231 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chương 446 507 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 316 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 220 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 234 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 246 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 233 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 300 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 320 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 4552 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 303 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 316 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 414 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 293 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 338 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 306 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 1529 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 1489 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 331 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 334 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 753 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 414 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 426 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 741 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 424 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 598 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 435 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 525 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 659 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 3291 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 1409 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 513 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 470 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 2184 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
413 Chương 413 693 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 445 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 523 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 547 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 453 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 2390 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 441 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 467 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 750 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 428 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 402 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 452 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 562 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 525 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 1257 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 437 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 480 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 473 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 461 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 536 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 928 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 484 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 514 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 488 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 2222 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 484 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 459 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 2317 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 1182 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 791 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 620 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 1640 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 814 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 1917 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 562 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 628 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 720 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 782 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 771 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 478 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 469 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 411 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 490 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 1351 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 491 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 585 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 532 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 618 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 519 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 670 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 614 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 575 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 571 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 786 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 598 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 529 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 580 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 571 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 605 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 850 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 512 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 562 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 588 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 589 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 527 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 731 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 1560 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 699 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 1304 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 683 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 668 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 1203 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 1930 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 861 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 1173 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 1658 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 809 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 723 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 791 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 1027 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 855 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 853 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 1112 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Naruto - Chap 330 843 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Naruto - Chap 329 787 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Naruto - Chap 328 1264 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Naruto - Chap 327 1215 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Naruto - Chap 326 777 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Naruto - Chap 325 915 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Naruto - Chap 324 901 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Naruto - Chap 323 723 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Naruto - Chap 322 2187 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Naruto - Chap 321 1590 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Naruto - Chap 320 717 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Naruto - Chap 319 1128 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Naruto - Chap 318 549 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Naruto - Chap 317