Plunderer

Other Name
Plunderer
Translator Name OtakuSuppoter
Category Manga
Author Suu Minazuki
Status Ongoing
Year Released 2014

Plunderer

favorite 9 / 10
person 260 votes
visibility
635709
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Hiện tại là năm 305 theo lịch Alcian. Thế giới được điều hành bởi những "con số". mọi người khi sinh ra được gắn với 1 "lệnh đếm". "lệnh đếm" có thể là bất cứ diều gì, số km đi bộ, số lượng người đã nói thức ăn này thật tuyệt vời. Nếu số trở về 0, người đó sẽ bị gửi đến Abyss. Hina bắt đầu cuộc hành trình của mình để tìm sát tinh vương trong truyền thuyết. người mà trong di chúc cuối cùng của mẹ cô mong muốn cô tìm kiếm

Chap Title Total Views Date Added Action
70 Chương 70 5566 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6358 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4275 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6222 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 6759 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 6131 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64: Nơi để thuộc về. 6553 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 9196 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62. 9198 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 7809 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 7577 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 7745 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 7220 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 7173 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 7346 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 8709 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 10809 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 9907 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 9860 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 8602 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fix Chương 50 9057 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 8892 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 8442 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 8172 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 7904 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 7868 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7860 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 7967 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7552 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Số đếm của tôi là 9296 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chia Rẽ 9203 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Trùng Phùng 11320 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Kế hoạch ngu ngốc 11758 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Bach 10460 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Tình cờ 10312 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Lời hứa 10741 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Anh hùng (2) 9823 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Anh hùng 9220 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 10076 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Cha 10451 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Mưa (2) 10225 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Mưa 10316 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 11261 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Sự chọn lọc 15638 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Số Đếm của tôi là 11731 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 thiểm kích 10396 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Kỵ sĩ 9791 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Cuộc chiến thanh trừng 9675 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Bánh răng lung lay 9742 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sáng tỏ 10015 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Hối hận 9437 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Hiệp ước chiến tranh 9594 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Cắm trại trên núi 9797 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 trách nhiệm liên đới 9963 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 8238 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8846 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8858 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8782 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9084 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9242 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9271 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9113 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9121 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9044 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9112 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9133 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9241 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8773 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10485 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12396 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Plunderer
Translator Name OtakuSuppoter
Category Manga
Author Suu Minazuki
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite