Gleipnir

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Gleipnir

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
228109
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chap 57 1856 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1849 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1817 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 1872 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1813 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1993 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1159 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2448 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1421 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2587 14/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2608 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2539 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1420 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2617 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2457 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1731 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2690 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3228 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2986 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3664 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2759 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3380 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3156 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3386 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3491 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3498 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4631 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3536 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4340 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4722 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3714 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3655 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3920 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4028 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4698 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5249 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5192 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5137 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5149 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5020 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5164 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5239 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5319 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5384 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5427 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5442 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5516 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 5390 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5632 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5585 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5565 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5601 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5614 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5752 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5766 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5736 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5962 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6599 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite