Original

Gleipnir

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Gleipnir

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
220812
local_library
56 Chaps

Genres

Summary

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chap Title Total Views Date Added Action
55 Chap 55 1309 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 1551 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1572 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1826 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1027 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2273 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1297 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2458 14/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2510 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2434 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1313 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2508 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2399 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1638 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2604 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3163 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2924 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3602 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2694 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3350 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3098 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3353 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3463 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3482 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4588 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3494 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4316 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4643 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3658 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3597 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3827 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3969 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4650 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5245 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5182 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5127 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5145 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5012 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5158 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5235 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5313 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5376 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5419 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5436 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5508 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 5382 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5614 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5577 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5557 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5593 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5604 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5740 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5750 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5722 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5946 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6581 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite