Ereshkigal (fate grand order)

Gleipnir

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Gleipnir

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
198610
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chap Title Total Views Date Added Action
47 Chap 47 1807 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1943 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 909 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2127 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2064 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1308 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2300 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2838 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2552 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3320 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2389 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3006 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2829 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3076 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3182 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3225 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4342 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3290 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4010 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4365 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3451 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3378 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3592 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3755 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4432 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5217 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5156 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5085 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5111 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4836 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5118 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5195 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5285 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5346 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5387 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5400 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5464 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 5340 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5574 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5537 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5517 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5555 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5566 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5688 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5652 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5682 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5900 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6509 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite