Gleipnir

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Gleipnir

favorite 9 / 10
person 54 votes
visibility
258988
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chap 63 1983 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2720 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2787 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2858 24/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2519 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2589 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3323 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2798 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2625 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 2595 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2594 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2566 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1628 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2981 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1868 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2963 14/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2959 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2876 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1763 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2978 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2811 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2076 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3030 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3639 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3236 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3904 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2985 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3670 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3429 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3617 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3875 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3728 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4829 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3851 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4545 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4944 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3921 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3861 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4276 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4228 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4836 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5289 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5224 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5167 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5175 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5078 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5202 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5275 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5365 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5430 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5479 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5494 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5568 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 5456 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5696 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5639 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5627 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5661 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5680 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5820 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5842 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5806 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6050 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6701 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite