Gleipnir

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Gleipnir

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
242486
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chương 60 1892 24/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2038 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2222 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2927 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2418 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2268 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 2248 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2224 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2260 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1400 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2721 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1671 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2792 14/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2786 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2704 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1604 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2809 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2650 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1906 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2853 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3470 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3113 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3765 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2872 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3499 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3257 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3486 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3731 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3603 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4716 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3710 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4444 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4826 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3819 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3738 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4091 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4101 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4740 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5267 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5208 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5151 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5159 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5050 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5184 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5257 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5343 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5408 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5455 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5468 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5544 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 5428 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5668 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5613 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5599 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5633 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5654 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5790 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5808 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5776 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6008 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6641 13/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gleipnir
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite