Satellizer el Bridget

Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
623928
local_library
129 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

Chap Title Total Views Date Added Action
117 Chap 117: - 1000 năm trước 3579 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5304 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 3520 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2941 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 3738 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2976 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 4096 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 3609 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4425 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3561 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 2265 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 972 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 3590 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4349 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3784 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3388 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3511 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 3915 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5366 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5407 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 2116 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5294 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5312 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5400 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5299 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5195 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5317 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5224 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5132 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5175 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5351 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5095 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5078 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5036 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5130 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5250 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5155 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5195 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5118 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5104 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1573 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5075 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4768 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4765 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4809 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 4842 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5087 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4313 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4064 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4345 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5090 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5164 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5256 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1670 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1553 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1634 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1561 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1675 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1598 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1587 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1694 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1688 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5320 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5343 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5387 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5328 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5347 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5367 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5314 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5332 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5453 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5389 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5234 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5310 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5381 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5249 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 1711 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5324 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5379 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5408 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5445 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5440 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5440 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5427 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5461 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5479 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5487 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5526 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 2092 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2204 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5590 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5542 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5542 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5520 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5568 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5546 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5542 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 5427 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5513 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5595 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5654 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5651 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 5569 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5578 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5677 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5664 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5653 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5723 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5699 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5649 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5728 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5801 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5016 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5808 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5775 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5912 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5900 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5943 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6053 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6170 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6118 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6068 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6164 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6190 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6263 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6510 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7224 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8230 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11493 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite