Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 143 votes
visibility
1078946
local_library
217 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chapter 202 End 4269 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 3153 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 3856 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 3011 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 3545 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 4093 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 4159 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 3515 24/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 2723 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 2559 17/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 3532 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 2738 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 2555 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 3319 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 2632 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 3087 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2622 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2489 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 3160 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 3013 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3041 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2706 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3191 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3796 27/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3158 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 2856 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3380 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 3399 02/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2622 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2828 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2570 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2804 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2548 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2289 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2705 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2334 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 2510 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2550 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2444 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2416 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 4325 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1676 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2901 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159.1 Chương 159.1 2190 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2201 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 2876 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1975 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2118 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2327 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2305 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2566 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2213 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 2237 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2417 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2514 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 2731 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5038 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2431 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 3003 10/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2750 03/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 4920 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4143 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4887 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4498 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5293 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 3756 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4807 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5022 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4631 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 4760 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 3760 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 4318 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5292 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5182 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 4296 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 4090 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 4342 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5005 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4534 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 4487 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 4175 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 5039 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5174 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5030 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 4922 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 5068 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5566 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5666 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 5191 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5236 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 5180 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5233 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 5286 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 5237 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5476 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5320 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5062 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 4196 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 5174 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5468 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5316 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5263 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5421 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 5322 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5758 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5797 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 5290 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5666 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5778 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5900 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5701 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5641 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5779 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5656 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5648 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5525 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5875 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5493 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5450 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5388 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5916 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6334 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5569 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5749 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 583 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5772 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5510 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4760 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5575 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5560 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5447 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5627 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5375 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5493 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5424 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5345 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5690 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5682 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5594 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5686 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5050 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5149 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5030 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5095 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5071 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chapter 63.1 2285 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5104 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5143 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5035 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5327 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5810 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5911 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5851 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5966 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5855 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5949 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6034 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5876 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6189 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6041 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5930 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5980 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6027 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 6317 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 5090 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5788 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5931 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5988 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6175 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6186 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6058 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6197 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6081 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6087 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6271 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6100 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 5168 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 5344 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6306 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6502 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6490 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6076 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6400 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6446 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6246 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 6227 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6215 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6323 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6378 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6371 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 6297 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 6392 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6539 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6318 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6431 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6517 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6949 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6287 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6424 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6561 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5700 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6830 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6647 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6796 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6844 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7081 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7023 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7204 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7196 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7388 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7304 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7404 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7603 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7898 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9458 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11616 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 17719 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite