Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
655326
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

Chap Title Total Views Date Added Action
121 Chương 121 1646 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1900 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 2125 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 2895 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 4942 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5362 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 3926 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3259 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 4035 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3208 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 4393 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 3964 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4654 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3826 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 2488 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 1251 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 4002 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4616 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4191 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3766 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3905 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 4414 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5432 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5453 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 2406 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5350 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5348 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5432 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5351 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5243 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5359 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5262 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5192 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5219 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5401 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5147 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5118 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5070 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5176 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5302 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5201 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5237 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5160 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5156 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1897 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5129 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5034 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5145 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4708 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4569 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4693 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5142 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5216 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5314 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2157 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1930 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1997 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1941 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2073 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2014 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2003 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2123 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2169 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5372 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5391 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5447 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5376 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5407 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5419 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5362 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5386 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5523 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5461 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5292 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5376 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5441 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5321 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2223 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5386 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5445 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5478 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5517 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5512 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5526 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5489 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5537 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5553 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5565 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5612 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 2703 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2824 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5662 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5628 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5662 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5596 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5642 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5636 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5632 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 5515 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5607 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5683 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5742 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5743 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 5659 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5666 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5761 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5754 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5733 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5813 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5791 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5739 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5814 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5911 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5112 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5896 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5865 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6018 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5996 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6061 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6155 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6290 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6234 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6204 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6284 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6326 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6395 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6672 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7504 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8618 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12227 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite