Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
631519
local_library
129 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

Chap Title Total Views Date Added Action
117 Chap 117: - 1000 năm trước 4400 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5322 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 3617 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3058 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 3813 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3015 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 4186 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 3692 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4484 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3620 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 2293 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 1025 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 3702 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4426 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3939 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3536 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3659 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 4044 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5386 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5421 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 2268 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5314 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5324 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5412 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5321 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5221 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5337 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5240 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5158 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5195 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5375 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5119 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5094 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5050 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5146 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5268 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5175 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5209 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5132 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5130 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1705 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5095 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4931 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4929 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4939 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 4981 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5117 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4423 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4257 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4399 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5106 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5182 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5268 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1901 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1686 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1735 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1689 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1812 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1764 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1723 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1829 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1892 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5340 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5361 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5419 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5346 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5371 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5385 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5330 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5348 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5473 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5411 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5252 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5330 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5403 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5279 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 1853 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5340 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5403 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5430 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5463 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5464 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5482 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5443 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5491 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5501 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5513 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5558 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 2281 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2398 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5612 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5566 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5610 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5546 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5586 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5574 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5568 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 5449 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5535 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5621 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5680 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5681 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 5597 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5604 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5697 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5688 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5673 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5745 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5723 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5675 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5750 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5849 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5046 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5828 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5795 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5948 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5922 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5969 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6071 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6194 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6142 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6090 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6188 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6220 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6283 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6534 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7254 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8284 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11565 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite