Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 148 votes
visibility
1199742
local_library
217 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chapter 202 End 5597 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 5044 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 5139 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 5029 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 4982 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 5043 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5093 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 4659 24/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 3829 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 4133 17/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 4772 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3917 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3751 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4386 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3894 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 4272 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 3853 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 3819 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 4264 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 4057 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 4367 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 4020 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 4536 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 4906 27/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 4291 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4307 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 4530 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4705 02/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 3671 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3856 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3672 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 3959 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3571 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3301 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3722 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3417 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3573 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 3528 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3432 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3436 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5120 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2610 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3985 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159.1 Chương 159.1 3352 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3333 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 3911 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2987 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3146 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 3357 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3287 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 3569 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 3239 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 3315 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3399 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 3601 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4287 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5178 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3506 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 4076 10/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3805 03/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5137 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5047 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5131 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5075 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5729 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 4871 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5138 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5222 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5103 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5122 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5031 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5042 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5462 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5334 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5086 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5050 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5207 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5239 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5145 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5156 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5305 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 5325 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5446 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5236 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 5250 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 5356 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5984 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5874 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 5521 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5390 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 5416 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5493 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 5452 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 5369 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5606 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5450 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5196 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 5039 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 5340 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5602 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5458 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5391 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5559 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 5494 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5896 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5943 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 5428 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5798 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5904 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6048 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5847 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5783 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5969 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5816 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5790 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5675 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6157 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5647 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5668 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5554 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6368 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6764 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5777 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5959 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1858 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5940 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5704 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5190 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5749 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5734 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5743 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5825 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5679 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5797 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5718 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5965 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 6412 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5946 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5848 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 6072 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5492 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5381 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5270 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5387 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5957 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chapter 63.1 4670 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5458 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5289 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5373 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5527 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6192 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6085 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6221 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 6190 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6189 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 6257 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6298 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 6082 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6375 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6255 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6164 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 6202 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6227 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 6663 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 5402 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6018 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 6087 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 6202 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6331 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6428 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6372 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6355 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6393 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6329 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6581 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6350 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 5344 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 5514 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6568 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6796 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6704 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6250 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6596 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6744 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6402 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 6645 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6441 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6779 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6594 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6643 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 6671 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 6638 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6751 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6602 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6687 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6693 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7277 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6473 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6642 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6859 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 6038 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7060 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6875 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7060 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7082 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7467 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7383 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7574 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7398 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7918 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7680 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7952 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7895 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8302 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9978 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12086 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 18383 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite