Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
1099778
local_library
217 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chapter 202 End 5123 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 3503 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 4212 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 3203 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 3725 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 4285 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 4663 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 3731 24/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 2885 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3112 17/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 3747 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 2917 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 2717 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 3454 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 2838 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 3225 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2798 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2711 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 3326 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 3171 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3408 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3031 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3426 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3982 27/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3330 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 3031 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3549 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 3624 02/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2766 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3003 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2710 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2988 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2676 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2427 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2834 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2494 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 2660 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2658 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2571 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2571 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5008 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1801 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3027 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159.1 Chương 159.1 2312 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2331 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 3010 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2083 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2231 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2448 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2427 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2685 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2376 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 2406 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2557 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2648 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 2860 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5054 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2553 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 3132 10/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2872 03/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5017 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4264 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4985 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4659 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5307 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 3874 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4984 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5040 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4762 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 4919 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 4151 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 4427 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5306 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5198 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 4398 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 4225 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 4451 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5023 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4656 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 4704 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 4739 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 5061 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5190 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5044 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 5012 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 5086 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5580 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5682 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 5207 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5254 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 5196 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5325 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 5302 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 5253 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5492 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5338 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5078 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 4324 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 5194 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5492 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5350 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5281 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5447 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 5340 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5776 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5817 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 5314 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5684 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5798 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5918 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5725 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5661 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5801 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5700 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5668 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5555 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5905 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5519 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5468 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5408 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6198 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6610 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5605 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5785 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 770 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5794 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5536 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4920 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5595 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5580 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5471 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5647 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5395 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5511 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5442 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5367 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5728 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5710 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5612 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5702 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5184 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5171 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5050 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5115 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5123 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chapter 63.1 2426 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5122 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5163 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5107 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5365 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5910 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5929 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5871 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5982 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5873 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5967 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6056 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5896 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6205 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6103 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6036 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5996 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6049 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 6459 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 5242 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5804 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5949 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 6006 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6197 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6210 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6074 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6211 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6097 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6101 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6289 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6120 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 5186 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 5360 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6324 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6528 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6506 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6094 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6416 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6462 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6262 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 6243 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6231 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6341 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6406 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6391 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 6325 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 6412 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6565 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6342 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6453 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6541 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6973 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6311 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6458 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6591 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5718 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6850 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6665 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6858 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6888 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7111 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7195 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7296 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7238 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7514 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7356 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7732 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7687 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8040 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9550 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11798 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 17885 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite