Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 148 votes
visibility
1189072
local_library
217 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chapter 202 End 5553 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 5014 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 5117 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 4506 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 4811 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 5025 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5065 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 4527 24/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 3686 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3977 17/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 4625 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3805 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3619 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4272 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3705 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 4062 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 3718 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 3676 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 4123 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 3922 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 4250 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3897 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 4374 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 4797 27/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 4157 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4188 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 4442 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4598 02/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 3570 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3733 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3550 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 3851 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3448 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3164 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3603 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3249 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3456 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 3412 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3309 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3330 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5104 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2525 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3834 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159.1 Chương 159.1 3193 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3164 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 3785 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2846 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3044 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 3242 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3189 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 3463 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 3145 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 3228 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3283 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 3487 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4179 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5164 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3380 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 3926 10/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3695 03/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5121 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5031 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5117 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5061 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5707 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 4767 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5122 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5210 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5089 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5104 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5019 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5032 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5450 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5322 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5072 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5038 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5193 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5227 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5135 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5144 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5289 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 5313 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5428 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5224 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 5236 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 5342 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5968 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5808 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 5507 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5378 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 5402 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5477 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 5440 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 5357 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5596 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5440 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5184 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 5029 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 5322 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5590 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5444 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5375 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5543 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 5482 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5884 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5931 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 5414 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5786 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5894 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6038 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5835 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5773 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5959 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5802 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5776 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5663 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6045 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5631 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5654 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5524 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6350 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6752 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5757 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5945 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1724 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5924 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5684 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5160 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5727 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5718 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5727 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5787 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5641 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5779 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5698 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5919 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 6392 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5928 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5826 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 6052 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5478 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5327 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5256 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5369 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5943 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chapter 63.1 4276 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5442 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5275 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5357 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5511 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6176 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6071 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6211 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 6176 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6171 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 6239 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6288 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 6070 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6357 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6239 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6150 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 6166 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6211 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 6647 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 5388 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6004 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 6071 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 6186 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6319 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6414 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6358 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6339 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6383 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6317 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6571 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6338 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 5298 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 5472 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6560 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6786 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6696 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6242 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6584 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6726 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6390 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 6639 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6433 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6765 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6584 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6629 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 6579 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 6624 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6739 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6588 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6675 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6683 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7261 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6461 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6632 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6849 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 6020 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7044 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6857 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7046 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7068 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7443 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7365 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7560 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7382 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7900 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7668 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7934 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7883 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8284 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9962 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12058 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 18313 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite