Satellizer el Bridget

Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
629162
local_library
129 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

Chap Title Total Views Date Added Action
117 Chap 117: - 1000 năm trước 4221 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5316 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 3565 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3000 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 3783 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2991 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 4126 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 3655 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4471 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3581 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 2277 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 1011 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 3673 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4399 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3901 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3488 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3621 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 4016 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5380 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5413 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 2212 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5308 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5322 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5408 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5317 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5211 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5331 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5236 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5152 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5191 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5367 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5113 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5090 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5046 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5144 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5260 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5169 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5203 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5128 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5124 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1673 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5089 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4848 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4878 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4894 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 4937 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5105 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4374 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4202 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4361 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5100 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5174 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5264 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1846 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1658 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1701 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1655 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1766 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1739 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1685 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1794 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1857 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5334 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5353 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5411 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5340 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5363 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5381 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5326 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5338 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5463 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5401 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5240 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5322 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5395 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5271 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 1787 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5334 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5395 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5426 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5457 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5456 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5472 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5437 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5485 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5493 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5505 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5548 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 2241 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2366 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5604 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5560 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5604 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5540 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5578 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5566 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5560 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 5443 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5527 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5615 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5672 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5671 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 5589 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5594 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5689 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5676 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5667 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5737 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5715 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5667 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5740 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5839 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5040 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5818 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5785 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5940 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5916 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5963 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6063 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6186 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6136 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6084 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6172 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6212 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6277 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6528 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7246 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8258 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11525 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite