Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 148 votes
visibility
1180230
local_library
217 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chapter 202 End 5495 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 4914 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 5095 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 4362 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 4716 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 4999 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5053 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 4461 24/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 3612 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3887 17/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 4559 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3742 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3540 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4238 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3654 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 4046 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 3693 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 3641 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 4106 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 3908 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 4211 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3853 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 4327 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 4768 27/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 4126 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4149 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 4391 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4554 02/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 3475 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3676 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3486 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 3818 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3403 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3121 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3550 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3233 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3430 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 3375 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3275 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3276 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5100 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2505 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3818 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159.1 Chương 159.1 3138 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3133 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 3745 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2808 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2995 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 3209 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3158 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 3418 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 3127 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 3209 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3271 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 3457 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3624 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5160 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3362 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 3896 10/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3657 03/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5115 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5023 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5111 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5055 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5489 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 4740 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5120 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5204 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5081 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5098 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5011 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5030 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5446 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5312 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5062 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5028 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5185 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5187 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5131 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5138 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5185 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 5299 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5406 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5216 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 5224 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 5202 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5762 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5800 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 5441 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5376 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 5398 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5473 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 5398 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 5349 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5588 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5438 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5178 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 5023 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 5316 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5588 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5442 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5371 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5539 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 5430 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5874 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5925 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 5404 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5776 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5892 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6026 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5823 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5759 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5905 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5794 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5766 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5653 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6021 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5621 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5574 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5514 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6334 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6738 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5723 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5907 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1675 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5908 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5656 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5104 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5715 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5696 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5585 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5763 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5511 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5649 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5660 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5581 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 6258 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5840 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5772 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5952 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5446 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5299 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5240 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5287 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5825 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chapter 63.1 3868 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5430 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5267 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5263 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5505 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6166 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6063 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5967 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 6166 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6089 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 6213 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6192 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 6038 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6317 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6215 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6142 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 6140 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6175 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 6635 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 5374 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5992 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 6063 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 6182 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6313 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6400 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6350 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6329 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6375 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6309 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6561 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6328 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 5292 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 5464 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6550 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6778 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6650 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6230 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6576 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6720 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6382 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 6629 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6421 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6723 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6570 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6619 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 6547 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 6616 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6707 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6580 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6661 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6677 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7253 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6449 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6598 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6837 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5844 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7032 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6801 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7032 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7060 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7355 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7347 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7532 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7370 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7720 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7650 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7902 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7861 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8246 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9826 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11990 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 18239 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Done
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite