Yuusha ga Shinda!

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014

Yuusha ga Shinda!

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
696884
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

3 năm trước Vị Anh Hùng đã phong ấn cổng địa ngục. nhưng phong ấn đang dần yếu đi và một nhóm quái vật đã đi qua cổng địa ngục để tấn công con người. người anh hùng trong truyền thuyết lại xuất hiện một làn nữa để cứu lấy thế giới nhưng... anh lại chết một cách đột ngột vì... tham ăn

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chương 128 1557 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1738 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1890 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2246 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2389 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2304 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2325 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chương 121.5 2321 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2677 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2678 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 119 2708 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 : Cổng địa ngục 3529 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: - 1000 năm trước 5078 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 - danh tính 5404 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 - Tay trái của quỷ vương 4215 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3642 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 - phụ thuộc vào người khác 4412 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3566 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 - cô bé cô đơn 4725 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 - bão cát 4371 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5032 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4251 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 2918 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chapter 107.2 1595 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 4442 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5008 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4574 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4221 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4393 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 4809 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5486 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5499 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 2742 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5398 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5398 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5486 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5399 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5285 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5407 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5310 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5254 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5267 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5463 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5195 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 5174 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 5126 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5238 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5364 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.2 Chap 85.2 5255 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5291 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5212 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5212 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2396 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5199 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5096 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5087 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5089 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5091 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5199 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5022 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5013 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5038 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5206 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5282 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5376 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2590 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2365 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2414 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2350 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2524 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2503 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2454 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2555 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2571 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5434 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5457 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5507 11/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5446 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5481 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5479 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5426 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5442 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5581 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5527 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 5350 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5444 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5507 17/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5393 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2698 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5448 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5519 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vượt thời gian 5564 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5597 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5584 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5600 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5567 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5611 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5627 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5641 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5698 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 3258 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 3371 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5734 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5700 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5730 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5668 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5738 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5710 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5702 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 5585 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5677 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5759 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5816 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5823 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.6 Chap 24.6 5735 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5738 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5833 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5824 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5811 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5891 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5871 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5811 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5890 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5991 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5186 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5978 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5951 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6100 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6108 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6171 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6265 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6406 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6344 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6310 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6392 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6442 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6537 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6822 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7782 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9002 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12895 15/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The legendary hero is dead
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author subaruichi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite