Satellizer el Bridget

Onepunch-Man

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009

Onepunch-Man

favorite 9 / 10
person 197 votes
visibility
1262224
local_library
235 Chaps

Genres

Summary

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng đấm phát chết luôn… Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Chap Title Total Views Date Added Action
177 Chương 177 7494 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.7 Chương 176.7 7873 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.6 Chương 176.6 5640 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.5 Chương 176.5 7511 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 9436 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 [130] 8455 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 8397 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 [128] 8578 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 7712 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 7671 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 10973 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 8528 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 9063 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 7749 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 9386 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 9552 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 9926 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 9838 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 8754 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 9264 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 10037 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 9998 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 10618 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 10097 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 8608 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155.1 Chương 155.1 9247 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 8552 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 8911 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 9422 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 9751 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chương 151.5 8637 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 9557 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8531 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 7714 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 7991 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 7914 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 11005 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 8126 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 8290 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7489 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 9588 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 7989 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 8043 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7173 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7735 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7772 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 7106 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.2 Chương 135.2 7149 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 Chương 135.1 7788 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 7809 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 11560 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 7982 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7721 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 9023 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 7916 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7479 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chương 128.5 6725 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7192 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 7034 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 Full 7676 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6984 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3487 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6818 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6445 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6659 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6695 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6980 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 6578 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 6812 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 6637 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 5060 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 6952 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 6589 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chap 114.5 6392 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 6401 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 6399 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6310 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chap 111.5 6085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 6265 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6441 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 6243 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6469 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 4156 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 6164 23/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 6203 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 Chapter 105.1 2118 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 6107 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 6071 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 6188 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 6193 21/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 2560 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 6240 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 6465 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3901 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5948 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chap 97.5 5817 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5998 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5958 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 1613 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5872 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 3242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 93.5 5895 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 94 5544 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5883 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5941 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5967 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chapter 90.5 1898 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 6136 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5958 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 6047 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5938 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5992 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chương 085.5 3448 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 6174 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5966 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6044 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 6086 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 5982 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3129 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 6081 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 6250 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 6082 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 chap 78.5 5936 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 6066 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.6 Chapter 77.6 1392 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chap 77.5 5944 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6049 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5995 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 6005 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5964 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 6004 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5959 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chap 71.5 5926 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 6021 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chapter 70.5 1222 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 6098 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5907 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5851 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chap 67.2 5865 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5998 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.6 Chap 66.6 5909 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5 5951 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6004 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 6010 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5979 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5988 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5996 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6053 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6171 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5967 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5905 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5974 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 5844 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5909 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6021 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5952 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chapter 53.5 937 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 5853 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5971 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5916 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6001 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6187 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3428 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 049.1 2630 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5825 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5588 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5148 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.6 Chap 47.6 2239 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 5899 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chap 47.2 5547 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 819 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5688 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.6 Chap 46.6 2948 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2856 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 46.2 1873 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46.0 5599 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 886 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45.0 5525 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2683 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1821 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chương 42.5 1813 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1944 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 41.2 1594 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 41.1 1819 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2025 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2687 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1844 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 1746 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1804 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1754 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chương 36.5 1633 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1641 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 1719 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 1740 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2003 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1784 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1723 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1717 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1816 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2307 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1759 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 1732 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1830 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1726 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1796 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1841 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1932 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chương 23.5 1690 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1756 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.7 Chương 22.7 1554 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.6 Chương 22.6 1705 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 1629 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1671 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1856 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1954 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1570 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chương 18.5 1538 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1622 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1716 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1613 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1839 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1714 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1821 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1949 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1882 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2348 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2333 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2383 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2328 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2437 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2607 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 2549 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 2638 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2785 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3595 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite