Onepunch-Man

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009

Onepunch-Man

favorite 9 / 10
person 245 votes
visibility
1402125
local_library
245 Chaps

Genres

Summary

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng đấm phát chết luôn… Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Chap Title Total Views Date Added Action
186.2 Chương 186.2 6312 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
186.1 Chương 186.1 7019 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 7907 26/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 7799 13/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 8010 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 7646 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.9 Chương 182.9 7290 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.8 Chương 182.8 6936 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.7 Chương 182.7 6954 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.6 Chương 182.6 7505 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.5 Chương 182.5 5987 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181.1 Chương 181.1 8276 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8213 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 8199 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 7493 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.1 Chương 178.1 7873 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8916 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 8538 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.7 Chương 176.7 8413 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.6 Chương 176.6 6128 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.5 Chương 176.5 7969 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 9844 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 [130] 8805 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 8735 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 [128] 8872 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 7966 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 7935 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 11253 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 8738 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 9269 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 7967 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 9616 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 9772 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 10170 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 10022 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 8912 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 9424 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 10229 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 10150 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 10852 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 10259 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 8782 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 8710 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 9057 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 9574 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 9909 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 9715 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8711 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 7816 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 8095 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 8020 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 11111 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 8254 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 8400 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7595 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 9696 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 8091 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 8175 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7271 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7843 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7882 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 7244 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.2 Chương 135.2 7259 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 Chương 135.1 7892 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 7931 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 11730 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 8110 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7819 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 9133 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 8042 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7553 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chương 128.5 6785 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7266 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 7120 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 Full 7758 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7052 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3823 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6862 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6481 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6707 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6743 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 7052 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 6620 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 6850 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 6673 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 5096 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 6992 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 6633 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chap 114.5 6408 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 6427 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 6433 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6338 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chap 111.5 6107 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 6295 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6493 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 6267 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6495 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 4345 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 6190 23/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 6231 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 Chapter 105.1 2327 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 6143 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 6107 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 6232 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 6237 21/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 2898 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 6294 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 6503 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4167 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5976 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chap 97.5 5839 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6086 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5986 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 1748 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5890 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 3461 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 93.5 5909 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 94 5550 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5909 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5965 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5993 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chapter 90.5 2025 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 6168 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5982 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 6063 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5958 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 6014 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chương 085.5 3603 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 6196 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5988 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6064 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 6114 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 6006 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3211 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 6107 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 6280 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 6108 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 chap 78.5 5956 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 6082 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.6 Chapter 77.6 1498 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chap 77.5 5960 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6071 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 6011 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 6023 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5976 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 6016 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5975 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chap 71.5 5940 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 6039 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chapter 70.5 1361 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 6134 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5929 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5869 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chap 67.2 5881 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 6022 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.6 Chap 66.6 5935 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5 5971 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6026 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 6036 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 6001 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 6014 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6036 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6089 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6213 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5993 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5931 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5998 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 5872 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5935 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6053 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5978 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chapter 53.5 1149 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 5877 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6001 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5944 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6037 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6237 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3675 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5851 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5610 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5160 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 5957 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5722 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.6 Chap 46.6 3134 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 3059 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 46.2 2123 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46.0 5629 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 1047 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45.0 5557 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3017 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2066 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chương 42.5 2083 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2192 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 41.2 1857 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 41.1 2081 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2409 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3056 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2144 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2041 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2134 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2126 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chương 36.5 1980 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1969 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 2081 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 2112 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2351 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2076 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2049 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2053 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2206 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2710 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2093 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 2083 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2148 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2120 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2221 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2341 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2433 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chương 23.5 2236 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2796 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.7 Chapter 22.7 2394 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 2600 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2185 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2280 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2372 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2008 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chương 18.5 1929 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2072 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2122 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2002 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2259 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2172 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2206 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2333 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2354 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2851 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2753 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2856 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2798 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2972 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3135 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3081 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 3217 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 3494 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 4581 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite