Onepunch-Man

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009

Onepunch-Man

favorite 9 / 10
person 257 votes
visibility
1461547
local_library
250 Chaps

Genres

Summary

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng đấm phát chết luôn… Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Chap Title Total Views Date Added Action
191 Chương 191 8391 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8102 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 7798 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 7754 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 8118 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186.2 Chương 186.2 7316 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186.1 Chương 186.1 7683 17/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8449 26/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 8149 13/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 8252 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 7838 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.9 Chương 182.9 7458 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.8 Chương 182.8 7080 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.7 Chương 182.7 7106 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.6 Chương 182.6 7649 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182.5 Chương 182.5 6153 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181.1 Chương 181.1 8426 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8377 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 8355 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 7609 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.1 Chương 178.1 7993 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 9108 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 8674 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.7 Chương 176.7 8509 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.6 Chương 176.6 6220 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.5 Chương 176.5 8061 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 9940 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 [130] 8901 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 8811 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 [128] 8956 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 8050 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 8017 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 11341 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 8816 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 9359 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 8045 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 9704 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 9852 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 10284 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 10092 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 8986 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 9490 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 10299 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 10208 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 10912 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 10313 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 8844 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 8764 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 9117 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 9640 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 9975 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 9769 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8777 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 7870 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 8141 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 8074 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 11161 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 8310 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 8456 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7647 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 9738 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 8129 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 8229 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7307 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7881 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7918 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 7292 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.2 Chương 135.2 7313 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 Chương 135.1 7924 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 7969 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 11780 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 8158 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7875 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 9183 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 8120 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7607 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chương 128.5 6829 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7300 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 7148 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 Full 7800 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7084 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 4049 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6900 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6505 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6731 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6769 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 7082 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 6644 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 6872 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 6691 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 5120 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 7024 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 6653 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chap 114.5 6422 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 6443 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 6461 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6362 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chap 111.5 6123 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 6321 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6509 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 6287 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6507 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 4464 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 6194 23/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 6243 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 Chapter 105.1 2457 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 6161 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 6137 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 6256 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 6253 21/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 3047 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 6312 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 6539 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4241 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5988 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chap 97.5 5855 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6104 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 6002 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 1815 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5902 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 3552 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 93.5 5919 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 94 5556 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5929 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5981 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 6005 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chapter 90.5 2063 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 6182 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5988 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 6071 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5976 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 6026 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chương 085.5 3689 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 6206 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 6004 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6078 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 6126 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 6018 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3243 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 6121 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 6302 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 6118 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 chap 78.5 5964 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 6094 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.6 Chapter 77.6 1575 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chap 77.5 5964 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6079 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 6019 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 6033 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5982 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 6022 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5977 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chap 71.5 5942 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 6043 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chapter 70.5 1436 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 6154 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5937 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5875 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chap 67.2 5887 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 6030 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.6 Chap 66.6 5941 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5 5979 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6034 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 6044 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 6007 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 6060 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6046 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6109 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6229 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5999 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5935 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6002 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 5874 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5939 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6057 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5984 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chapter 53.5 1169 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 5881 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 6009 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5952 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6045 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6261 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3760 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5863 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5620 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5166 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 5971 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5738 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.6 Chap 46.6 3204 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 3198 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 46.2 2274 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46.0 5645 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 1165 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45.0 5571 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3231 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2277 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chương 42.5 2176 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2355 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 41.2 1963 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 41.1 2201 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2491 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3163 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2336 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2206 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2248 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chương 36.5 2113 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2084 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 2179 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 2226 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2488 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2185 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2126 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2130 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2309 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2810 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2161 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 2202 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2235 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2220 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2316 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2449 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2518 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chương 23.5 2325 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2873 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.7 Chapter 22.7 2501 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 2703 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2313 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2394 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2476 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2125 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chương 18.5 2106 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2184 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2306 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2208 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2451 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2367 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2385 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2493 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2514 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3051 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2898 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3014 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2978 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3170 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3279 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3228 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 3399 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 3706 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 4985 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite