Original

Onepunch-Man

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009

Onepunch-Man

favorite 9 / 10
person 203 votes
visibility
1285348
local_library
233 Chaps

Genres

Summary

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng đấm phát chết luôn… Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Chap Title Total Views Date Added Action
180 Chương 180 7189 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 6961 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.1 Chương 178.1 7463 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8378 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 8252 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.7 Chương 176.7 8191 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.6 Chương 176.6 5896 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176.5 Chương 176.5 7761 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 9652 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 [130] 8615 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 8547 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 [128] 8694 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 7800 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 7771 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 11075 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 8598 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 9129 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 7827 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 9454 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 9614 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 9990 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 9888 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 8796 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 9306 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 10095 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 10042 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 10730 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 10145 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 8666 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155.1 Chương 155.1 9299 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 8598 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 8951 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 9472 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 9805 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 9607 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8593 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 7748 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 8025 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 7944 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 11035 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 8158 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 8320 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7525 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 9622 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 8023 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 8085 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7197 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7761 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7798 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 7142 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.2 Chương 135.2 7171 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 Chương 135.1 7818 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 7841 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 11614 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 8020 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7745 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 9051 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 7944 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7491 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chương 128.5 6741 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7208 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 7052 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 Full 7696 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7000 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3568 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6822 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6447 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6661 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6701 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6990 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 6592 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 6816 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 6643 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 5066 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 6958 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 6603 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chap 114.5 6394 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 6407 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 6405 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6312 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chap 111.5 6087 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 6271 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6449 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 6245 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6471 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 4186 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 6170 23/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 6211 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 Chapter 105.1 2118 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 6115 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 6081 28/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 6196 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 6201 21/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 2687 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 6256 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 6475 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3988 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5954 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chap 97.5 5819 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 6058 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5968 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 1625 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5876 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 3304 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 93.5 5895 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.5 Chap 94 5544 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5885 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5941 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5971 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chapter 90.5 1912 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 6142 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5966 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 6049 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5938 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5998 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chương 085.5 3465 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 6176 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5968 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6048 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 6094 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 5988 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3129 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 6089 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 6258 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 6090 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 chap 78.5 5940 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 6070 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.6 Chapter 77.6 1405 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chap 77.5 5948 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6053 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5999 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 6009 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5966 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 6006 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5961 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chap 71.5 5928 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 6025 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chapter 70.5 1255 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 6114 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5915 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5855 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chap 67.2 5869 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 6004 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.6 Chap 66.6 5915 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5 5957 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6010 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 6018 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5981 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5990 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6006 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6057 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6183 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5971 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5907 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5978 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 5852 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5913 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 6027 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5958 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chapter 53.5 964 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 5855 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5975 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5924 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 6013 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6209 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3543 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5835 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5596 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5152 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 5929 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5702 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.6 Chap 46.6 3010 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2933 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 46.2 1950 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46.0 5607 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 916 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45.0 5529 24/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2761 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1869 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chương 42.5 1884 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1987 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 41.2 1640 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 41.1 1910 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2206 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2809 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1926 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 1848 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1921 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1844 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chương 36.5 1723 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1738 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 1820 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 1842 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2107 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1871 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1826 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1816 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1981 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2441 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1866 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 1879 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1963 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1888 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2009 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2038 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2154 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chương 23.5 1995 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2531 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.7 Chapter 22.7 2119 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 2354 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1915 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1979 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2058 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1664 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chương 18.5 1649 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1694 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1793 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1698 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1962 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1835 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1909 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2043 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1975 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2472 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2444 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2485 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2458 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2567 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2747 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 2704 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 2782 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 3007 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3888 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
One Punch Man
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: TruyệnTranhNet
Category Manga
Author Murata Yuusuke
Status Ongoing
Year Released 2009
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite