Busou Shoujo Machiavellianism

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012

Busou Shoujo Machiavellianism

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
246273
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một ngôi trường có những Nữ Sinh bá đạo, Chuyên trừng trị và cải tạo lại các học sinh cá biệt ở trường khác, Và Thế là Main chính nhà ta - một trong những học sinh Cá Biệt đã lọt vào Ngôi trường đó - Bộ này Main bá mọi người đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 3658 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1055 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4269 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2024 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1405 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3242 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2297 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3101 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3079 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 2706 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2274 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3607 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3354 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3756 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3299 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5103 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5411 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1628 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4424 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5553 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5567 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5660 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5839 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6227 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5975 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5554 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5695 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5641 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5495 12/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5435 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5269 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5291 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5310 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5203 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5107 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5128 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5170 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5273 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5336 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5049 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5020 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4714 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4719 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5031 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4497 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 883 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4276 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4607 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4263 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3664 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3929 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3903 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3923 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3815 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4351 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4658 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5551 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite