Satellizer el Bridget

Busou Shoujo Machiavellianism

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012

Busou Shoujo Machiavellianism

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
239841
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một ngôi trường có những Nữ Sinh bá đạo, Chuyên trừng trị và cải tạo lại các học sinh cá biệt ở trường khác, Và Thế là Main chính nhà ta - một trong những học sinh Cá Biệt đã lọt vào Ngôi trường đó - Bộ này Main bá mọi người đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 3093 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 870 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4092 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1828 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1221 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3039 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2099 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2897 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2876 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 2553 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2088 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3447 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3187 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3586 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3093 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5079 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5387 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1569 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4267 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5523 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5511 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5626 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5813 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6185 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5951 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5526 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5669 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5615 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5469 12/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5403 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5247 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5261 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5280 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5177 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5091 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5114 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5142 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5255 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5308 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5023 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4981 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4584 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4535 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5015 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4235 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 762 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4188 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4514 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4065 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3568 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3651 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3768 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3704 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3588 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4222 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4488 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5513 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite