Busou Shoujo Machiavellianism

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012

Busou Shoujo Machiavellianism

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
243769
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một ngôi trường có những Nữ Sinh bá đạo, Chuyên trừng trị và cải tạo lại các học sinh cá biệt ở trường khác, Và Thế là Main chính nhà ta - một trong những học sinh Cá Biệt đã lọt vào Ngôi trường đó - Bộ này Main bá mọi người đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 3465 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 971 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4195 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1941 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1324 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3175 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2215 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2996 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2981 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 2664 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2227 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3547 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3305 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3707 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3230 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5095 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5403 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1597 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4374 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5541 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5555 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5644 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5833 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6207 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5967 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5544 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5689 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5635 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5481 12/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5417 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5259 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5273 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5294 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5187 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5101 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5122 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5154 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5265 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5318 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5033 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5010 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4673 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4638 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5021 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4320 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 826 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4250 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4569 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4215 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3629 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3783 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3877 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3876 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3706 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4319 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4593 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5533 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite