Fate Grand Order

Busou Shoujo Machiavellianism

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012

Busou Shoujo Machiavellianism

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
235882
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một ngôi trường có những Nữ Sinh bá đạo, Chuyên trừng trị và cải tạo lại các học sinh cá biệt ở trường khác, Và Thế là Main chính nhà ta - một trong những học sinh Cá Biệt đã lọt vào Ngôi trường đó - Bộ này Main bá mọi người đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 2502 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 794 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3871 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1723 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1135 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2915 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1957 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2746 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2760 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 2444 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 1910 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3327 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3071 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3462 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2980 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5061 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5365 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1535 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4112 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5505 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5493 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5610 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5797 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6167 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5941 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5504 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5655 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5591 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5445 12/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5389 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5227 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5225 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5268 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5163 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5085 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5106 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5134 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5247 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5304 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5015 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4885 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4551 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4490 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4928 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4145 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 738 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4146 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4478 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3953 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3487 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3622 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3717 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3660 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3489 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4118 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4439 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5495 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Armed Girl's Machiavellianism
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kurokami yuuya
Artist Kanzaki karuna
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite