Fate Grand Order

To Love-Ru Darkness

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012

To Love-Ru Darkness

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
176256
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

À ờm, Câu chuyện về anh chàng may mắn tốt số Rito và dàn Harem cực kì hùng hậu của anh ấy :3 :3 :3

Chap Title Total Views Date Added Action
77.3 Chương 077.3 6417 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chương 77.2: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ (Phần 2) 5709 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chương 77.1: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ 5219 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77: Khi nào đó mình lại gặp nhau nhé ~Em mong chờ tương lai của chúng ta.~ [END] 5192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Cậu sẽ làm thế nào 5069 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2879 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3630 09/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2825 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2272 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1897 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1831 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1934 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1736 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1848 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2131 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2144 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2053 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2546 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2488 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2710 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2767 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2520 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2848 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.6 Chapter 57.6 395 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 2558 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2165 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2350 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2003 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1994 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 2203 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 426 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2189 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1894 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1892 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1966 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1867 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.6 Chapter 48.6 340 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 311 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1445 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1647 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.9 Chap 46.9 1418 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.7 Ngoại Truyện 1 1631 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 1368 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1194 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1510 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.6 Chapter 44.6 274 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chap 44.5 1520 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1291 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1670 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 252 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 982 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1051 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.6 Chapter 40.6 155 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1287 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1495 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1094 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chap 38.5 942 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1127 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1135 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 922 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1066 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 915 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 667 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 221 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 903 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 819 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 1072 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 677 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 944 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 1214 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1095 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1003 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 1081 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 961 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 951 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 1065 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 909 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 988 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 1104 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 857 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 810 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1229 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1036 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1062 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1237 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 968 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 836 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 205 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1048 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 873 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 160 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 734 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 818 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 884 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 939 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 887 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 839 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1169 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 756 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 921 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1072 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1100 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1500 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1711 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1951 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3056 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4514 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 4801 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite