Otaku Sanctuary

To Love-Ru Darkness

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012

To Love-Ru Darkness

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
202867
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

À ờm, Câu chuyện về anh chàng may mắn tốt số Rito và dàn Harem cực kì hùng hậu của anh ấy :3 :3 :3

Chap Title Total Views Date Added Action
77.3 Chương 077.3 6601 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chương 77.2: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ (Phần 2) 5847 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chương 77.1: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ 5331 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77: Khi nào đó mình lại gặp nhau nhé ~Em mong chờ tương lai của chúng ta.~ [END] 5338 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Cậu sẽ làm thế nào 5151 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3493 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4246 09/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3849 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5214 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2338 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2200 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2221 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2033 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2115 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2409 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2457 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2359 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2872 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2802 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3037 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3155 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2829 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3130 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.6 Chapter 57.6 608 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 2815 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2460 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2720 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2344 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2308 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 2531 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 693 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2605 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2231 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2170 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2294 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2141 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.6 Chapter 48.6 527 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 514 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1677 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1849 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.9 Chap 46.9 1625 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.7 Ngoại Truyện 1 1840 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 1625 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1371 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1713 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.6 Chapter 44.6 420 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chap 44.5 1714 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1497 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1859 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 387 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1116 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1244 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.6 Chapter 40.6 354 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1531 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1807 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1259 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chap 38.5 1119 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1330 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1301 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1036 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1198 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1054 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 773 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 311 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1106 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 906 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 1164 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 771 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1045 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 1406 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1198 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1131 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 1192 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1069 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1054 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 1186 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1051 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1122 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 1225 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1016 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 941 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1347 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1141 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1182 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1317 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1076 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 975 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 328 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1182 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1009 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 289 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 855 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 962 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1042 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1126 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1119 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1093 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1329 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 909 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1155 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1266 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1320 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1691 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1991 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2163 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3367 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4982 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5070 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite