To Love-Ru Darkness

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012

To Love-Ru Darkness

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
209760
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

À ờm, Câu chuyện về anh chàng may mắn tốt số Rito và dàn Harem cực kì hùng hậu của anh ấy :3 :3 :3

Chap Title Total Views Date Added Action
77.3 Chương 077.3 6673 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chương 77.2: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ (Phần 2) 5885 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chương 77.1: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ 5363 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77: Khi nào đó mình lại gặp nhau nhé ~Em mong chờ tương lai của chúng ta.~ [END] 5378 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Cậu sẽ làm thế nào 5165 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3597 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4314 09/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3989 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5224 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2463 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2281 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2297 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2091 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2194 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2497 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2532 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2434 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2935 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2859 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3125 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3221 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2914 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3234 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.6 Chapter 57.6 663 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 2868 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2502 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2764 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2426 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2364 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 2641 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 747 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2703 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2294 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2236 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2342 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2210 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.6 Chapter 48.6 588 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 574 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1737 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1912 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.9 Chap 46.9 1737 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.7 Ngoại Truyện 1 1938 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 1676 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1418 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1757 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.6 Chapter 44.6 468 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chap 44.5 1751 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1570 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1944 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 448 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1174 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1285 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.6 Chapter 40.6 394 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1571 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1837 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1302 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chap 38.5 1171 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1384 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1365 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1110 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1287 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1116 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 863 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 351 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1150 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 956 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 1224 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 857 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1096 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 1460 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1278 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1178 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 1244 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1121 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1114 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 1230 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1097 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1171 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 1277 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1060 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 968 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1400 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1171 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1227 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1372 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1122 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1052 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 381 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1228 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1041 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 329 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 917 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1007 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1097 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1168 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1159 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1134 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1369 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 978 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1224 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1324 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1388 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1770 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2107 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2262 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3773 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5024 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5102 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite