To Love-Ru Darkness

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012

To Love-Ru Darkness

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
213273
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

À ờm, Câu chuyện về anh chàng may mắn tốt số Rito và dàn Harem cực kì hùng hậu của anh ấy :3 :3 :3

Chap Title Total Views Date Added Action
77.3 Chương 077.3 6745 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chương 77.2: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ (Phần 2) 5913 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chương 77.1: Phụ chương ~Từ đằng trước ra đằng sau~ 5383 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77: Khi nào đó mình lại gặp nhau nhé ~Em mong chờ tương lai của chúng ta.~ [END] 5408 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Cậu sẽ làm thế nào 5175 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3620 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4403 09/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4083 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5230 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2523 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2356 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2363 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2136 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2243 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2551 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2581 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2506 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2998 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2897 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3177 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3279 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2945 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3290 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.6 Chapter 57.6 728 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 2933 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2535 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2795 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2464 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2419 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 2696 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 827 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2774 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2329 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2272 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2395 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2269 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.6 Chapter 48.6 666 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 643 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1786 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1912 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.9 Chap 46.9 1756 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.7 Ngoại Truyện 1 1984 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 1694 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1438 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1776 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.6 Chapter 44.6 504 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chap 44.5 1779 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1570 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2204 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 481 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1192 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1304 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.6 Chapter 40.6 439 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1585 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1848 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1339 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chap 38.5 1191 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1398 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1382 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1143 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1287 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1132 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 882 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 377 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1164 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 973 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 1255 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 868 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1126 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 1460 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1289 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1178 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 1244 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1121 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1156 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 1245 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1111 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1191 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 1291 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1075 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 985 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1420 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1190 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1242 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1385 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1138 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1068 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 418 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1243 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1052 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 364 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 930 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1024 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1116 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1182 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1174 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1154 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1381 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 990 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1241 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1340 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1388 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1770 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2107 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2303 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3822 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5044 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5122 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
To LOVEる ダークネス
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hasemi saki
Artist Yabuki Kentaro
Status Done
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite