Otaku Sanctuary

The Dungeon Seeker (LH)

Other Name
ダンジョンシーカ
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Sakamoto 666
Artist mizukiyoshi juro
Status Done

The Dungeon Seeker (LH)

favorite 9 / 10
person 142 votes
visibility
240231
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Một thằng "God" vì chán đời mà bắt cóc một đám học sinh tham gia vào trò chơi mà hắn tạo ra. Một kẻ nhu nhược, yếu đuối - một cơ hội mới, một khởi đầu mới - một con đường duy nhất để hắn trở thành cường giả! Bộ này main super bá các thiếm cứ từ từ liếm!!

Chap Title Total Views Date Added Action
33 chap 33 end 6901 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 7419 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 7203 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 7997 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 7450 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7753 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8264 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 7514 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6782 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6812 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7027 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6992 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6983 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6628 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7199 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 7293 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7066 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7076 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6752 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6732 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6663 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6942 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6913 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7049 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6911 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7048 20/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7065 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8028 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7593 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7602 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7559 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7792 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9223 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ダンジョンシーカ
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Sakamoto 666
Artist mizukiyoshi juro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite