Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
183450
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5836 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 4533 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4487 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3709 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5146 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 4111 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5235 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5258 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5220 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5014 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5179 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5307 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 4911 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3915 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3821 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3454 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4271 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5154 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3823 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5007 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5241 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5096 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5209 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5164 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5281 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5549 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5520 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5241 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5413 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5502 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5853 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5668 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6033 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6112 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6317 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6860 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite