Otaku Sanctuary

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
132603
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5184 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 2409 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2163 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2201 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2466 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 2275 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3406 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5048 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5030 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3010 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4818 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3333 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2073 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1830 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2158 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1737 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1868 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2068 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2246 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3253 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3857 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3223 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3534 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3736 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3557 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3817 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4271 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4664 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5093 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5232 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5265 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5274 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5411 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5468 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5609 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6016 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite