Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
142755
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5270 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 2780 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2479 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2572 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2782 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 2576 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3970 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5090 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5072 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3544 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5023 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3632 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2404 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2341 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2449 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2037 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2188 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2399 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2624 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3824 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4162 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3755 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3995 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4034 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3884 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4156 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4628 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5025 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5137 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5278 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5363 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5354 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5491 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5600 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5693 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6144 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite