Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
149386
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5360 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 3068 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2788 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2806 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3011 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 2807 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4216 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5118 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5102 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3795 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5061 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3900 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2631 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2570 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2710 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2274 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2428 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2666 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2854 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4099 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4450 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4028 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4304 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4341 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4141 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4411 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4874 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5069 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5169 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5320 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5403 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5402 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5543 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5658 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5763 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6246 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite