Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
159709
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5564 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 3405 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3093 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3038 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3292 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 3063 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4472 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5152 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5134 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4095 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5103 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4210 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2950 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2870 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2997 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2577 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2726 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2963 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3151 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4449 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4798 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4413 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4621 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5086 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5097 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5117 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5066 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5133 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5287 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5394 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5629 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5476 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5751 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5870 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6055 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6612 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite