Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
136377
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5222 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 2559 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2254 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2368 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2572 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 2361 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3594 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5062 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5046 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3205 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4955 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3442 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2172 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2004 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2253 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1845 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2014 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2180 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2373 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3466 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3970 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3351 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3718 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3837 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3687 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3986 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4382 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4819 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5107 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5248 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5307 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5316 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5451 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5534 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5647 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6070 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite