Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
179938
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5818 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 4093 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4388 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3498 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5134 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 4040 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5225 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5248 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5210 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4854 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5165 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5295 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 4162 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3838 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3586 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3359 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4054 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5142 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3722 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4910 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5123 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5076 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5189 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5146 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5261 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5465 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5326 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5223 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5391 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5480 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5745 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5616 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6007 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6086 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6249 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6814 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite