Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
183822
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 fix chaps 5836 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 4561 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4498 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3749 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5152 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 4150 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5239 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5260 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5222 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5018 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5181 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5309 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 4925 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3934 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3856 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3472 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4322 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5156 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3854 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5009 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5241 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5100 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5213 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5168 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5283 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5553 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5522 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5247 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5417 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5508 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5855 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5674 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6035 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6116 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6319 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6868 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
反乌托邦公职; 役職ディストピアリ; Gesellshaft Blume
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author senga fumitaka
Artist tellmin
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite