Original

Hero Waltz

Other Name
Hero Waltz
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Hero Waltz

favorite 2 / 10
person 5 votes
visibility
52562
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một dự án bí mật để tạo ra một siêu anh hùng nhân tạo. Câu chuyện về một cô gái và một cậu bé không muốn trở thành một vũ khí sống.

Chap Title Total Views Date Added Action
40.5 Chương 40.5 2742 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1121 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 907 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1195 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 922 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 889 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1658 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 857 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 908 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 894 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 900 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 816 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 916 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 927 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 874 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 924 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1045 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1061 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1028 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1000 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 939 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1029 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1095 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 955 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1004 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1111 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1046 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1142 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 1168 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1249 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1223 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1222 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1376 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1430 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1303 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1438 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1355 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1386 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1289 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1558 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1625 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1772 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 1580 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 0 1683 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hero Waltz
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite