Ereshkigal (fate grand order)

Hero Waltz

Other Name
Hero Waltz
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Hero Waltz

favorite 2 / 10
person 5 votes
visibility
50644
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một dự án bí mật để tạo ra một siêu anh hùng nhân tạo. Câu chuyện về một cô gái và một cậu bé không muốn trở thành một vũ khí sống.

Chap Title Total Views Date Added Action
40.5 Chương 40.5 2573 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1106 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 876 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1167 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 884 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 842 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1577 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 803 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 890 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 868 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 826 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 763 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 853 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 885 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 848 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 901 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 998 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1010 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 954 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 937 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 895 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 975 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1057 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 955 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 966 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1073 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1035 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1103 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 1144 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1219 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1206 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1159 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1360 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1401 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1272 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1403 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1309 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1345 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1257 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1487 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1584 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1698 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 1580 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 0 1600 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hero Waltz
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite