Original

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

favorite 9 / 10
person 68 votes
visibility
298755
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Truyện về một thể loại gì mình chả biết, thế nhưng anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách trùng Sinh - thể loại tựa game - anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
45 chap 45 5208 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5245 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5433 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5723 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5974 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5817 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5645 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6062 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5512 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6540 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5507 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5585 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6076 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6209 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6620 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 6615 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6396 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5686 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6252 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6308 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6243 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6009 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6422 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5905 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5929 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6740 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6761 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6624 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6670 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6779 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6796 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6921 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7041 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6950 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6950 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7093 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7069 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7015 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7032 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6977 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7055 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7313 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7173 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7425 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7819 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9631 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite