Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

favorite 9 / 10
person 74 votes
visibility
336023
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Truyện về một thể loại gì mình chả biết, thế nhưng anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách trùng Sinh - thể loại tựa game - anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? đón xem nhé!


Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chap 49 5409 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 (fix chaps) 6962 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5771 03/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5604 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 5636 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5535 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5715 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5971 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6232 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6033 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5845 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6274 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5724 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6800 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5719 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5787 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6282 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6409 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6820 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 6811 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6586 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5884 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6442 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6510 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6475 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6231 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6650 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6121 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6209 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6974 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7043 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6882 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6922 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7041 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7074 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7221 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7339 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7236 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7264 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7393 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7417 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7341 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7340 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7279 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7357 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7659 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7515 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7819 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8305 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11155 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite