Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

favorite 9 / 10
person 72 votes
visibility
320242
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Truyện về một thể loại gì mình chả biết, thế nhưng anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách trùng Sinh - thể loại tựa game - anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
48 chap 48 5170 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5513 03/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5432 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 5480 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5409 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5577 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5843 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6098 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5913 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5737 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6154 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5602 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6676 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5599 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5667 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6158 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6285 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6690 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 6681 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6468 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5758 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6324 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6380 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6321 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6093 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6500 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5981 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6019 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6820 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6873 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6706 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6748 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6857 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6884 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7015 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7145 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7046 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7058 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7193 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7177 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7123 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7138 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7075 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7153 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7419 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7303 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7587 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8015 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10379 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite