Original

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

favorite 9 / 10
person 60 votes
visibility
261804
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Truyện về một thể loại gì mình chả biết, thế nhưng anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách trùng Sinh - thể loại tựa game - anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 5437 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5391 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5850 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5306 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6344 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5299 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5373 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5878 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6013 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6436 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 6447 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5524 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6098 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6138 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6053 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5815 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6250 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5731 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5763 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6556 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6555 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6434 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6486 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6587 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6612 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6707 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6817 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6736 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6728 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6829 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6831 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6781 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6802 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6731 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6815 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7065 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6907 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7119 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7437 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8909 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite