Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

favorite 9 / 10
person 74 votes
visibility
325728
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Truyện về một thể loại gì mình chả biết, thế nhưng anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách trùng Sinh - thể loại tựa game - anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
48 chap 48 (fix chaps) 6758 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5647 03/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5506 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 5550 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5461 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5621 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5889 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6144 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5949 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5775 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6198 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5650 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6730 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5643 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5709 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6208 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6335 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6746 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 6733 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6518 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5804 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6370 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6426 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6381 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6145 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6554 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6039 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6103 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6890 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6959 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6798 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6832 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6949 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6972 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7115 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7249 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7144 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7166 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7299 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7291 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7225 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7242 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7179 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7257 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7533 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7409 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7699 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8169 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10759 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Mage Will Master Magic Efficiently in his Second Life
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kenkyo na circle
Artist ASAKAWA Keiji
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite